Sök
Stäng denna sökruta.

Inför nybyggnation: bygglovsritningar och finansieringsplan avgörande

Att bygga nytt hus eller att addera en tillbyggnad kan vara en komplex process. Ofta krävs det att noggrant utförda bygglovsritningar finns på plats, liksom en lika genomtänkt finansieringsplan.

Nybyggnation och tillbyggnad är i många fall förenade med stora kostnader. Utöver material, tid och liknande kräver byggnationer ofta ett bygglov. Att ansöka om bygglov kan vara en komplicerad process som tar tid. Inte sällan kan handläggningstiden ta upp till 10 veckor, vilket är den maximala tiden innan ett beslut eller förhandsbesked ska ges.

Bygglovet är sällan den största kostnaden som ingår i nybyggnation eller tillbyggnad, men ändå en kostnad som tenderar att tydligt kunna utmärka sig i slutpriset. Den exakta kostnaden skiljer sig dock åt från kommun till kommun och beror även på vad som ska byggas.

Fackmannamässigt utförda bygglovsritningar krävs

Med anledning av att en bygglovsansökan kan vara komplex och ta tid samt dess kostnad vill man förbereda sig noggrant innan det är dags. En ansökan kräver en rad handlingar, där bygglovsritningar tillhör de viktigaste. Detta då ritningarna anger hur byggnationen ska se ut och ligger till grund för beslutet från kommunens byggnadsnämnd.

Kommunen kräver att dessa ritningar ska vara korrekta och tydliga, det vill säga fackmannamässigt utförda, samt att de följer plan- och bygglagen. Just därför väljer många att anlita professionell hjälp när det är dags att utforma ritningarna, för att på så sätt undvika avslag på sin ansökan.

Bygglovsritningarnas fyra delar

I bygglovsritningarna ingår fyra delar som var och en visar nybyggnationen eller tillbyggnadens utseende ur olika perspektiv.

  • Planritning – visar byggnaden ovanifrån och inkluderar dörrar och fönster samt anger arean för byggnationen.
  • Fasadritning – visar byggnaden rakt framifrån. Allt från kulör och material till marknivå och sammanhängande befintlig byggnad ska redovisas. Här krävs en ritning för varje av de fyra väderstrecken.
  • Sektionsritning – en genomskärning av byggnaden som bland annat ska ange rumshöjd, taklutning och takkonstruktion.
  • Situationsplan – här visas samtliga byggnader på fastigheten tillsammans med dess yttermått och avstånd till tomtgränser.

Sätt att finansiera nybyggnation med bygglov

Innan bygget ska inledas, och med fördel innan man ansöker om bygglov, bör man ha en finansieringsplan klar för sig. Här finns flertalet vägar att gå och vilken som är den rätta beror på vad som ska byggas och, såklart, kostnaden för det.

Vid byggnation av ett nytt hus eller liknande är det viktigt att lista samtliga kostnader för bygget, stora som små. Här inkluderas bland annat dragning av el, vatten och avlopp, markbearbetning och bygglov om så behövs.

Det tillhör inte vanligheterna att kunna bygga ett hus eller genomföra en större utbyggnad utan att låna pengar till det. Och i dessa fall är det inget vanligt bostadslån man ansöker om, utan ett så kallat byggnadskreditiv. För detta typ av lån behöver man endast betala ränta på den del av lånet som nyttjas. När byggnationen är färdigställd omvandlas lånet till ett traditionellt bolån.

Byggnadskreditiv finns hos en lång rad banker och kan ofta användas för allt från renovering till nybyggnation. Men hur mycket den minsta summan för lånet uppgår till skiljer sig åt beroende på aktör. Inte sällan krävs åtminstone att man lånar mellan 500 000 kronor och 1 miljon.

Vid mindre renoveringar eller byggnationer, som inte når upp i byggnadskreditivets minimisumma, är de mer traditionella lösningarna vanliga. Här kan man använda sig av ett vanligt privatlån eller utöka sitt befintliga bolån.

Facebook
Twitter
LinkedIn