Sök
Stäng denna sökruta.

AI aktier: Så kan du handla med aktier inom AI

Bild på en graf som visar utvecklingen av AI aktier.

AI aktier har blivit ett alltmer hett samtalsämne, i takt med att teknologin blir en allt viktigare del av samhället. Vad ska man tänka på innan man investerar i aktier inom AI, och var hittar man de bästa AI-aktierna? Det, och mer, ger vi svar på här.

Vill du handla med aktier krävs att du vänder dig till en nätmäklare. En av de mest populära aktörerna är Avanza. Jämför Avanza med andra nätmäklare nedan.

Vill du investera i det senaste? I denna artikel tar vi dig genom allt du behöver veta för att börja handla med aktier inom AI. Från teknologins mognadsnivå och marknadspotential, till de bästa AI aktierna och fonderna att investera i. Vi kommer även att täcka risker och skattekonsekvenser, samt ge dig konkreta råd för att optimera din investeringsstrategi.

Introduktion till att investera i AI aktier

AI aktier representerar företag som är inblandade i utvecklingen eller implementeringen av artificiell intelligens (AI). Dessa aktier har fått ökad uppmärksamhet på grund av AI-teknologins inverkan på en mängd olika industrier, från hälso- och sjukvård till transport och e-handel.

För många symboliserar AI framtidens teknik, och aktier inom detta segment erbjuder en möjlighet att kapitalisera på en revolutionerande förändring i hur vi interagerar med världen omkring oss.

Men varför har just AI aktier blivit så hett diskuterade? För det första, AI är inte längre en teknologi som bara tillhör forskningslaboratorier eller science fiction. Den är här och nu, och den transformeras snabbt till kommersiella tillämpningar som har reala ekonomiska fördelar. För det andra, de exponentiella framstegen inom datorprestanda och datainsamling har gjort AI-teknologier mer tillgängliga och kostnadseffektiva.

AI är inte en monolitisk kategori. Det finns företag som specialiserar sig på allt från maskininlärning och naturlig språkbehandling till robotteknik och autonoma system. Detta diversifierar risk och erbjuder investerare en rad olika sätt att engagera sig i denna spännande sektor.

Bild på ett artificiellt huvud som representerar aktier inom AI.

Teknologins mognad och dess inverkan på AI aktier

AI-teknologin har kommit långt de senaste åren, från att vara en nischad forskningsgren till att nu vara en integrerad del av många företags affärsmodeller. Eftersom teknologin har mognat, har företagen kunnat utveckla produkter och tjänster som har verklig kommersiell potential, vilket i sin tur har lett till en uppgång i aktiekurserna för många AI-bolag på börsen.

En viktig indikator på teknologins mognad är tillgängligheten av ”AI som en tjänst” (AIaaS), där företag kan använda AI-lösningar utan att behöva utveckla dem in-house. Detta har sänkt barriärerna för små och medelstora företag att börja använda tekniken, vilket breddar marknadspotentialen för aktier inom AI.

Samtidigt som teknologin mognar ökar också konkurrensen. Investeringar i AI aktier innebär nu inte bara att satsa på en teknologi, utan också att förstå hur väl positionerade enskilda företag är inom en alltmer konkurrensutsatt marknad.

En annan viktig aspekt är reglering. När teknologin mognar, följer ofta striktare regelverk, vilket kan påverka AI-företagens lönsamhet och därmed också aktiekursen. Därför är det viktigt för investerare att inte bara se på teknologins nuvarande status, utan även att förstå de potentiella långsiktiga effekterna av teknologins mognad.

Marknadspotential för aktier inom AI

AI-teknologins genomslagskraft sträcker sig över en mångfald av sektorer, vilket skapar en betydande marknadspotential för aktier inom AI.

 • Hälso- och sjukvården är en sådan sektor där AI används för att förbättra diagnostik och behandlingar, vilket öppnar upp för investeringar i AI-bolag som är fokuserade på medicinsk teknologi.

 • Inom finanssektorn används AI för algoritmisk handel och riskbedömning, vilket gör aktier inom denna nisch attraktiva för investerare.

 • Transportindustrin, särskilt bilindustrin, går också mot en automatiserad framtid med självkörande bilar. AI-bolag på börsen som arbetar med denna teknologi har sett en uppgång i aktievärde.

 • Även inom tillverkningsindustrin används AI för att effektivisera produktionen, vilket kan göra dessa aktier till en god investering.

 • Energi och miljö är ytterligare områden där AI kan spela en avgörande roll. Tekniken kan hjälpa till att optimera energianvändning och minska koldioxidutsläpp, vilket gör aktier i dessa AI-bolag särskilt intressanta för miljömedvetna investerare.

Bild från ett mötesrum på ett AI-bolag på börsen.

Fördelarna med att investera i AI-bolag på börsen

En av de största fördelarna med AI aktier är tillväxtpotentialen. Med teknologins snabba framsteg och allt bredare applicering i diverse sektorer, har AI-bolag på börsen en unik möjlighet att driva innovation och skapa nya intäktsströmmar. Det ökar chansen för betydande kapitaltillväxt på lång sikt.

Dessutom ger investering i dessa aktier en exponering mot framtidens teknologier. Detta kan vara särskilt lockande för investerare som vill diversifiera sin portfölj och inte bara hålla sig till traditionella investeringsalternativ som investeringar i etablerade industrier eller obligationer. Om du är intresserad av att investera i framtidens teknik, kan AI fonder och aktier vara ett utmärkt sätt att göra det på.

Risker och nackdelar att ha i åtanke

Det finns en rad riskfaktorer att beakta i samband med investeringar i AI aktier. En av de mest framträdande riskerna är teknologisk osäkerhet. Trots teknologins mognad är det fortfarande en sektor som är under utveckling. Nya innovationer eller ändrade regelverk kan ge snabba effekter på värdet av dina investeringar.

Konkurrens är också en viktig aspekt att överväga. AI-marknaden är inte bara attraktiv för startups utan även för teknikjättar, såsom:

 • Alphabet (Googles moderbolag)
 • Amazon

Deras starka position på marknaden kan skapa en tuff konkurrenssituation för mindre AI-bolag, vilket kan påverka deras aktievärde.

En annan viktig faktor att överväga är kapitalbehovet. Många AI-bolag på börsen är fortfarande i en tidig fas och kan kräva betydande investeringar i forskning och utveckling. Detta kan påverka företagets lönsamhet och därmed aktiens avkastning.

Investering i AI fonder kan vara ett sätt att mildra några av dessa risker genom diversifiering, men det är viktigt att noga granska fondernas sammansättning och avgiftsstruktur. Det är heller inte ovanligt att AI fonder har högre förvaltningsavgifter på grund av den komplexa naturen av teknologin och marknaden.

Värdering av AI-bolag på börsen

För att hitta de bästa AI aktierna är värdering, som alltid, en kritisk faktor. Värdering av AI-bolag på börsen är komplicerat och skiljer sig från värdering av traditionella företag på flera sätt.

En av de viktigaste faktorerna är företagets datakapital. Tillgång till och förmåga att effektivt använda data kan vara en nyckelfaktor för att bedöma ett AI-bolags värde. Detta inkluderar inte bara rådata utan också de algoritmer och modeller som företaget har utvecklat.

En annan viktig faktor är intäktspotential. Till skillnad från etablerade sektorer där intäkterna kan vara mer förutsägbara, har AI-bolag ofta varierande och ibland osäkra intäktsströmmar. Det kan bero på att teknologin är ny och att tillämpningarna inte är fullt utvecklade. Det gör att traditionella värderingsmetoder som P/E-förhållandet (pris-till-vinst) kan vara mindre tillförlitliga för dessa aktier.

Skalbarhet är en annan central komponent. Ett AI-bolag med en skalbar affärsmodell och teknologi har en större chans att öka sin marknadsandel och därmed sitt aktievärde. Detta är särskilt relevant om du överväger att investera i AI fonder, där en diversifierad portfölj kan inkludera både stora och små aktörer.

Bild på grafer som visar utvecklingen av AI fonder.

Diversifiering av portföljen med AI fonder och aktier

Diversifiering är en grundläggande princip inom investering, och det gäller även för AI fonder och aktier. Att sprida sina investeringar kan minska risken och potentiellt öka avkastningen. Spridningen kan exempelvis ske genom att investera över olika:

 • Företag
 • Sektorer
 • Geografiska områden

En metod för diversifiering är att inkludera både stora, etablerade AI-bolag på börsen samt mindre, nystartade företag. De större företagen ger ofta en stabilare avkastning, medan de mindre kan erbjuda högre tillväxtpotential.

En annan strategi är att investera i AI fonder som har en blandning av aktier från olika sektorer, såsom:

 • Hälsovård
 • Transport
 • Finans

Dessa fonder ger en god spridning och minskar beroendet av en enskild sektor eller ett enskilt företag. Det finns även AI fonder som fokuserar på specifika teknologiska trender eller applikationer, vilket kan vara ett komplement till en bredare investering.

Om du föredrar en mer aktiv strategi, kan du själv välja ut de bästa AI aktierna baserat på din egen forskning och analys. Detta kräver dock mer tid och kunskap men kan vara lönsamt om du lyckas identifiera de riktiga vinnarna.

Val av nätmäklare

Valet av nätmäklare är viktigt i samband med investeringar i AI fonder och aktier. Det finns en mängd olika plattformar att välja mellan, och det är viktigt att hitta en som passar dina specifika behov och investeringsmål.

 • En av de mest populära nätmäklarna för aktiehandel är Avanza, som ofta beröms för sitt stora utbud, sina låga kostnader och sin användarvänliga plattform. Plattformen är anpassad för att följa svenska regelverk och skattelagar, vilket kan vara en fördel för svenskar och de som vill investera i svenska AI aktier.
 • eToro är en annan populär, och internationellt erkänd, nätmäklare som kan vara att överväga om du är intresserad av trading snarare än småsparande.

När du jämför nätmäklare så titta på avgifter, användarvänlighet och de verktyg som erbjuds. Vissa nätmäklare har lägre handelsavgifter men kan sakna de analytiska verktyg som en mer erfaren investerare kan önska. Andra kan erbjuda tillgång till internationella marknader, vilket kan vara attraktivt för den som vill diversifiera sin portfölj med investeringar från olika delar av världen.

Två händer som håller i en skärm som visar utvecklingen av de bästa AI aktierna.

Bästa AI aktierna – aktier att hålla ögonen på

OpenAI och ChatGPT har blivit synonyma med framsteg inom AI och maskininlärning. OpenAI, som Elon Musk ursprungligen var medgrundare till, är inte börsnoterat, vilket innebär att man inte kan investera direkt i detta företag. Men för den som är intresserad av att indirekt investera i OpenAI kan Microsoft vara ett alternativ, då de har ett betydande ägande i OpenAI.

 • Microsoft är ett av världens största teknologiföretag och en ledande aktör inom AI. Med investeringar i AI-lösningar som Cortana, har företaget visat att det är en av de främsta aktörerna inom området.

 • Palantir Technologies har gjort stora framsteg inom big data och säkerhet, inklusive kontrakt med amerikanska Department of Defense och USIC. Deras arbete inom AI har fokuserat på att förhindra terrorism och brott.

 • Nvidia, kända för sina grafikprocessorer, spelar en central roll i utvecklingen av hårdvara för AI och maskininlärning. Deras produkter är avgörande för att driva AI-forskning och applikationer, vilket gör dem till en attraktiv investering.
 • C3.ai är ett av de få rena AI-bolag på börsen och har stabiliserats efter en volatil börsintroduktion. Deras AI-lösningar riktar sig mot stora företag och bidrar till ökad kostnadseffektivitet.
 • Salesforce har diversifierat sin portfölj och investerat i AI genom förvärvet av Figure Eight, specialiserat på maskininlärning, vilket stärker deras CRM-lösningar.

 • Apple har gjort AI till en integrerad del av sina produkter, med teknologier som Siri och Face ID. Deras fortsatta investeringar i AI gör dem till en konkurrent att räkna med i AI-racet.
 • Advanced Micro Devices (AMD) har utvecklat processorer specifikt optimerade för AI-applikationer, vilket har gjort dem till en stark konkurrent till Intel inom detta segment.
 • Tesla har gjort betydande framsteg med sin Autopilot-teknologi, som använder AI för att förbättra säkerheten och effektiviteten i deras elektriska fordon, särskilt genom utvecklingen av Autopilot och andra AI-drivna teknologier som Tesla Bot.
 • Alphabet, Googles moderbolag, har en av de största AI-avdelningarna i världen och är en viktig aktör inom utvecklingen av AI-teknologier som sökmotoroptimering. Med teknologier som Google Maps och Google Assistant fortsätter de att leda inom konsumentinriktad AI.
 • Kratos fokuserar på AI inom cybersäkerhet, vilket gör dem till en viktig aktör för USA:s försvarsindustri.

Dessa exempel visar att investeringar i AI kan vara lönsamma och diversifierade, från renodlade AI-företag som C3.ai till teknikjättar som Alphabet och nischaktörer som Kratos.

Finns det svenska AI aktier?

För den som är på jakt efter svenska AI aktier finns gott om alternativ. Exempel på svenska, privatägda bolag som verkar inom AI-sektorn, och som alla har gjort avtryck inom sina respektive fält, är dessa:

 • Substorm
 • Prediktora
 • ShimmerCat
 • Algoryx

Dessa företag är dock inte börsnoterade i nuläget, vilket kan bero på flera faktorer. En av dessa är att de är i en tidig utvecklingsfas där flexibilitet och snabbhet i beslutsfattande är viktiga. De kan också vilja undvika den bördan av regelbunden finansiell rapportering och press på utdelning som följer med att vara ett börsnoterat bolag.

 • Substorm, specialiserade på hälso- och sjukvårdsbranschen, har utmärkt sig genom flera innovationer och har planer på att eventuellt börsnoteras under 2024. Prediktora fokuserar på finanssektorn och har bidragit till förbättringar i riskhantering för banker och finansiella institutioner.
 • ShimmerCat har sin styrka inom e-handel, där de hjälper till att förbättra kundupplevelser.
 • Algoryx arbetar med industriella lösningar och fokuserar på automatisering och effektivisering av produktionsprocesser.

En börsnotering av dessa bolag skulle kunna ge dem tillgång till större kapitalmarknader och möjligheten att använda aktier som incitament för anställda. Om och när de väljer att börsnoteras kan de mycket väl bli intressanta tillskott på den svenska aktiemarknaden, särskilt för investerare intresserade av AI-sektorn.

Slutsatser och rekommendationer

Investering i AI aktier erbjuder en unik möjlighet att dra nytta av en av de mest spännande teknologiska utvecklingarna i vår tid. Men det är viktigt att tänka på att marknaden för AI är komplex och förändras snabbt, vilket gör att du hela tiden måste hålla dig uppdaterad och agera utifrån förändringarna.

När det gäller att investera i AI aktier Sverige så finns det några svenska AI-bolag som erbjuder lovande framtidsutsikter och det är väl värt att hålla ögonen på dessa ifall de börsnoteras. Det kan också vara en god idé att diversifiera portföljen och därmed minska riskerna genom en bredare exponering mot olika sektorer som använder AI-teknologi.

En annan rekommendation är att inte enbart fokusera på de ”rena” AI-bolagen, utan även titta på företag i andra sektorer som integrerar AI i sin verksamhet. Det kan ge en bredare riskfördelning och samtidigt öppna upp för sektorer med hög tillväxtpotential.

Nätmäklare och plattformar erbjuder också många möjligheter att handla med dessa aktier och fonder. Val av plattform kan vara avgörande för din investeringsstrategi, så det lönar sig att göra en noggrann jämförelse även av dessa.

Vill du lära dig mer om investeringar? Läs vår guide om CFD-handel.

Facebook
Twitter
LinkedIn