Sök
Stäng denna sökruta.

Vill du handla Spiltans fonder? Hos Avanza kan du handla Spiltans fonder, bland många andra, till låga avgifter. Jämför nätmäklare och deras avgifter i tabellen nedan.

Fondbolaget Spiltan fonder är ett fristående fondbolag som grundades av entreprenören P.H Börjesson, den förstas fonden lanserade under tidigt 2000-tal. Spiltan Fonder erbjuder åtta fonder med olika risknivåer och inriktningar skriver fondbolaget på sin hemsidan.

Du kan spara i aktie- och räntefonder samt välja mellan aktiv och passiv förvaltning. Deras aktivt förvaltade fonder har över tid levererat god avkastning och passivt förvaltade investmentbolagsfonder med låga avgifter erbjuds som alternativ till indexfonder.

I den här artikeln kommer vi gå igenom Spiltans alla olika fonder och rangordnat det utifrån utveckling de senaste 5 åren. Vi går också igenom Spiltan fonders historia och vad som är viktigt att veta om Spiltan för både investerare och potentiella investerare.

Du kan även handla Spiltans fonder med rabatt via fondplattformen SAVR.se. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Lista över Spiltans Bästa fonder

Spiltan småbolagsfond ★★★★★

Den bästa fonden mätt i totalavkastning de senaste fem åren är Spiltan småbolagsfond som stigit med cirka 185% de senaste fem åren. Fondens målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fondens största innehav är Mips och Addlife. Fondens förvaltare är Pär Andersson.

Spiltan aktiefond Småland★★★★★

Spiltan Aktiefond Småland är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på placeringar i Småland. Placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Fonden har ökat med 154% de senaste fem åren vilket är betydlig bättre än jämförelseindexet. Spiltan fonder skriver att fonden fokuserar på bolag med goda tillväxtmöjligheter är givna favoriter under förutsättning att aktien bedöms rimligt värderad.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag ★★★★

En av Sveriges mest populära fonder är Spiltan Aktiefond Investmentbolag bara via Avanza har fonden över 600 tusen delägare. Fonden har avkastat 147% på fem år vilket är bättre än jämförelseindex. Fonden investerar i, som namnet indikerar, i investmentbolag, framförallt Svenska. Fondens största innehav är Investor.

Spiltan aktiefond stabil★★★★

En av Spiltan fonder äldsta fond är Spiltan aktiefond stabil, en mycket omtyckt fond som fått fullt betyg av bland annat Morningstars. Utvecklingen de senaste fem åren är 135%. Fonden har en tredelad struktur med dels bolag noga utvalda utan särskild fokus på bransch eller storlek, dels investmentbolag samt en del direktavkastande tillgångar. Ungefärlig fördelning i nämnd ordning är 50 procent, 35 procent och 15 procent. Samtliga innehav väljs ut enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet. Aktieinnehaven är 20-30 stycken

Spiltan Globalfond Investmentbolag★★★

En relativt ny fond från Spiltan fonder är Spiltan Globalfond Investmentbolag. Fonden investerar, som även här namnet indikerar, i globala investmentbolag. avkastningen senaste fem åren har varit cirka 80%. Fonden innehåller utvalda investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär, totalt cirka 30 innehav. Ett unikt fondkoncept där vi gör ett aktivt urval av bolag varefter fonden förvaltas passivt vilket gör att avgiften är låg. Eftersom fonden investerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär får du en inbyggd spridning på betydligt fler bolag eftersom varje enskilt innehav ger dig exponering mot fler underliggande bolag inom flera olika branscher. Avgiften på 0,5 procent är under genomsnittet för aktivt förvaltade fonder.

Spiltan Högräntefond★★★

Spiltan högräntefond är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Placeringar görs huvudsakligen i företagsobligationer med kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om framtida ränterörelser. Utvecklingen de senaste fem åren 17%, eftersom fonden investerar i obligationer är det naturligt att deras avkastning inte är lika hög som aktiefonder. Den årliga avgiften för fonden är 0.75%.

Lista alla Spiltans Fonder

Spiltan Fonder erbjuder åtta fonder med olika risknivåer och inriktningar, den populäraste fonden är Spiltan Investmentbolag som har flera hundra tusen andelsägare. Även Spiltan Aktiefond stabil och Spiltan småbolagsfond. Alla tre fonder har visat en riktigt bra utdelning senaste tiden.

Nedanför är en lista över alla Spiltans fonder där den bästa fonden mätt i avkastning senaste fem åren är högst och lägst avkastning längst ned. Vi börjar med Spiltan Småbolag som har stigit med cirka 185% på fem år vid publiceringsdagen av den här artikeln.

Om Spiltan fonder

fondbolaget Spiltan fonden är nog för de allra flesta förknippat med PH Börjesson. Fondbolaget som startade tidigt 2000-tal ägs till 80% av investmentbolaget Spiltan. På hemsidan skriver de att Alla deras fonder förvaltas enligt investeringsfilosofin som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i.

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet. Vidare skriver de att de lägger stor vikt vid att verkligen förstå de bolag vi investerar i och är långsiktiga. De investerar huvudsakligen i bolag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är ofta bra investeringar, både i dåliga och bra tider, det va de kallar Spiltanbolag. Målet är att fonder ska ge avkastning som överträffar respektive fonds jämförelseindex. Varje fond har ett egetjämförelseindex.