Sök
Stäng denna sökruta.
sponsmark

En aktie är i sin enklaste form en ägarandel i ett företag. När du köper en aktie, blir du medägare och har därmed rätt till en del av företagets vinst, ofta utdelad som utdelning. Aktiemarknaden har historiskt sett gett en god avkastning jämfört med andra investeringsformer, vilket är en av de primära anledningarna till att många investerare söker sig till denna marknad.

Börja handla med aktier idag

Första steget till att komma igång med aktiehandel är att hitta en trovärdig och legitim handelsmarknad. Detta hittar du enkelt hos eToro, som är en av världens största handelsplattformar.

Etoro logga
 • 30+ miljoner kunder
 • Stort urval av marknader
 • 3000+ tillgångar
 • Gratis demokonto

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

eToro är ett bra val för den som vill börja med trading. Om du vill ägna dig mer åt aktiesparande, däremot, kan Avanza vara ett bättre val. Där finns ett brett utbud av aktier att välja bland. Jämför nätmäklare och deras avgifter nedan.

Hur köper man aktier: En grundläggande introduktion

Det finns flera sätt att närma sig aktiemarknaden. Om du är nybörjare kan du börja med att investera i aktier för att bygga en långsiktig portfölj. Alternativt kan du handla aktier aktivt, det vill säga köpa och sälja på kort sikt för att dra nytta av prisfluktuationer. Detta kallas ofta för trading aktier. I båda fallen är det viktigt att förstå hur aktier fungerar och vilka risker och möjligheter som finns.

Att köpa aktier är en process som har förenklats avsevärt tack vare teknologiska framsteg. Om du är ny på aktiemarknaden, är det första steget att öppna ett aktiehandelskonto hos en mäklare. Detta ger dig tillgång till en handelsplattform där du kan utföra köp och försäljning av aktier. Efter att du har finansierat ditt konto, är du redo att börja handla aktier.

Det är viktigt att förstå att varje aktie har ett pris, som är den kostnad du betalar för en aktie. Priset förändras kontinuerligt under handelsdagen baserat på utbud och efterfrågan. När du har valt vilken aktie du vill köpa, lägger du en köporder. Det finns olika typer av order: marknadsorder, som genomförs direkt till rådande marknadspris, och limitorder, där du anger det högsta pris du är villig att betala.

Om du är nybörjare kan det vara lämpligt att börja med att investera i aktier i välkända företag som har en historik av stabil prestation. Det kan också vara en god idé att diversifiera, det vill säga att köpa aktier i olika företag och sektorer, för att minska riskerna.

Köpa aktier nybörjare: Komma igång med ditt första aktieköp

För den som är ny inom aktiehandel kan det första köpet kännas både spännande och överväldigande. Det finns några grundläggande steg du bör följa för att göra processen så smidig som möjligt. Först och främst, innan du ens tänker på att köpa aktier, bör du ha en väldefinierad budget. Det är viktigt att bara investera pengar som du kan vara utan på kort sikt.

Nästa steg är att välja en handelsplattform som passar dina behov. För nybörjare finns det plattformar som erbjuder enkel navigering och lättförståeliga verktyg. När du har registrerat dig och finansierat ditt konto är du redo att utforska marknaden.

I det här skedet är det värt att göra en noggrann research. Titta på företag du känner till och som har en stabil historik. Läs finansiella rapporter och följ nyhetsflödet kring företagen. Ett annat alternativ är att börja med indexfonder som följer en bred marknadsindex, vilket kan vara ett mindre riskfyllt sätt att börja investera i aktier.

Slutligen, när du har valt en aktie, använd en marknadsorder eller en limitorder för att genomföra köpet. Efter det är du officiellt en aktieägare och kan börja följa din investerings utveckling.

Steg för steg: Din första aktieaffär från start till mål

Här är en enkel steg-för-steg-guide för att hjälpa dig genomföra din första aktieaffär.

 1. Forskning: Innan du ens överväger att köpa aktier, gör en grundlig efterforskning. Detta inkluderar att förstå de företag du är intresserad av och hur marknaden fungerar.
 2. Välj en plattform: Det nästa steget är att välja en handelsplattform. Jämför avgifter, användarvänlighet och vilka verktyg som erbjuds.
 3. Öppna ett konto: När du har valt en plattform, behöver du öppna ett konto. Detta kräver vanligtvis att du verifierar din identitet och länkar ett bankkonto.
 4. Budget: Bestäm hur mycket du är villig att investera. Ha en klar budget så du inte riskerar mer än du har råd med.
 5. Välj aktier: Nu är det dags att välja vilka aktier du vill köpa. Om du är osäker, kan det vara bra att starta med företag du känner till eller med indexfonder.
 6. Lägg en order: Välj mellan marknadsorder och limitorder för att köpa aktierna. En marknadsorder köps omedelbart till rådande pris, medan en limitorder endast genomförs om aktien når ett visst pris.
 7. Övervaka: Efter att affären genomförts, är det viktigt att regelbundet övervaka dina investeringar. Använd de verktyg och indikatorer som finns tillgängliga på din handelsplattform.
 8. Utvärdera: Slutligen, gör en regelbunden utvärdering av din portfölj. Om dina mål eller din risktolerans förändras, kanske du behöver justera din strategi.

Hävstång i aktiehandel: Förstå risker och möjligheter

Hävstång i aktiehandel innebär att du använder lånat kapital för att öka din investeringskapacitet och potentiellt dina avkastningar. Konceptet fungerar så att du ställer en procentuell del av investeringens totala värde som en ”marginal”. Resten av summan lånar du från din handelsplattform eller mäklare. Hävstångseffekten uttrycks ofta som en ratio, till exempel 1:5, vilket innebär att för varje egen investerad krona kan du handla med aktier värda 5 kronor.

Exempel: Om du har 10 000 SEK och använder en hävstång om 1:5, kan du i teorin handla med aktier värda upp till 50 000 SEK. Om dessa aktier sedan ökar med 10 %, blir din avkastning inte bara 1 000 SEK (10 % av 10 000), utan hela 5 000 SEK (10 % av 50 000).

Men även riskerna ökar. Om aktierna faller med 10 %, skulle du inte bara förlora 1 000 SEK utan 5 000 SEK. Och eftersom du handlar med lånat kapital, kan förlusterna överstiga ditt ursprungliga kapital.

Det är också viktigt att förstå de avgifter och kostnader som kan uppstå när du handlar med hävstång. Dessa kan snabbt äta upp eventuella vinster och förvärra förluster.

Fördelar och nackdelar med aktiehandel

Aktiehandel kan vara en lukrativ investeringsform, men som allt annat i livet har det sina för- och nackdelar. En av de största fördelarna är potentialen för hög avkastning. Om du gör rätt val och tajmar marknaden väl, kan du se betydande vinster på din investering. Aktier erbjuder också en viss grad av likviditet. Du kan enkelt köpa och sälja aktier och omvandla dem till kontanter när du behöver.

Potentialen för hög avkastning innebär dock en ökad risk. Marknaden är oförutsägbar och prissvängningar kan vara dramatiska. Det är också viktigt att vara medveten om kostnader som handelsavgifter och skatter, som kan äta upp en del av dina vinster. Om du överväger att använda hävstång i din handel, är det viktigt att förstå att detta kan förstora både vinster och förluster.

Aktiehandel kräver också en tidsinvestering, både för inledande undersökningar och för att följa upp investeringarna. Det kan vara stressigt att ständigt behöva hålla koll på marknaden, särskilt om du sysslar med kortfristig trading.

Fem vanliga misstag att undvika när du handlar med aktier

När du börjar handla med aktier är det lätt att göra misstag, särskilt om du inte är tillräckligt förberedd. Här är fem vanliga fällor du bör undvika för att optimera dina chanser till framgång.

 1. Följa massan: Många nybörjare köper aktier baserat på rykten eller trender. Det är en riskabel strategi som ofta leder till förluster. Gör alltid din egen forskning innan du investerar.

 2. Övervärdera hävstång: Att använda hävstång kan förstora dina vinster, men det ökar också risken betydligt. Om du inte förstår hur hävstång fungerar och vilka risker det medför, bör du undvika det.

 3. Överhandla: Frekvent köp och försäljning kan tyckas som en aktiv strategi, men det kan också medföra höga transaktionskostnader och skatter. Det är viktigt att ha en väl genomtänkt strategi och hålla sig till den.

 4. Inte ha en exitplan: Varje gång du investerar i en aktie bör du ha en klar plan för när och under vilka förhållanden du tänker sälja. Utan en exitplan riskerar du att hålla på förlorande positioner för länge.

 5. Ignorera kostnader och skatter: Många glömmer att ta hänsyn till handelsavgifter och potentiella skattekonsekvenser. Dessa kan snabbt äta upp dina vinster, särskilt om du handlar ofta.

Strategier för att handla med aktier: Teknisk och fundamental analys

För att handla med aktier framgångsrikt krävs det mer än bara en känsla för marknaden; det krävs en solid strategi. Två populära metoder för att analysera aktier och fatta investeringsbeslut är teknisk och fundamental analys.

Teknisk analys fokuserar på att studera prisrörelser och handelsvolymer i historiska data. Här utnyttjar man olika indikatorer och verktyg för att förutsäga framtida prisrörelser. Detta är särskilt användbart för kortfristig trading, där timing är avgörande.

Fundamental analys, å andra sidan, innebär en djupgående granskning av ett företags finansiella hälsa. Det inkluderar studier av balansräkningar, intäktsrapporter och marknadsförhållanden. Denna metod är mest relevant för långsiktiga investeringar, där det primära målet är att investera i företag som är fundamentalt starka.

Det är också möjligt att kombinera dessa två metoder för en mer holistisk strategi. Till exempel kan du använda fundamental analys för att välja vilka företag du ska investera i och sedan använda teknisk analys för att bestämma den optimala tidpunkten för att köpa och sälja aktier.

trading aktier

Investera i aktier: Långsiktigt vs kortsiktigt

När du överväger att investera i aktier, är en av de första frågorna du bör ställa dig själv om du siktar på en långsiktig eller kortsiktig investering. Långsiktiga investeringar karaktäriseras oftast av en tidshorisont på flera år och ibland decennier. De tenderar att vara mindre riskfyllda och baseras vanligtvis på fundamental analys. Målet är att hitta stabila företag som har potential för tillväxt över tid.

Kortsiktiga investeringar, å andra sidan, kan vara så korta som några sekunder i day trading. Dessa baseras oftast på teknisk analys. Trading aktier kortsiktigt kan generera snabb avkastning men är också förknippat med högre risk och volatilitet.

Om du är nybörjare kan det vara klokt att börja med långsiktiga investeringar för att få en känsla för hur aktiemarknaden fungerar. Hävstång aktier bör hanteras med försiktighet, särskilt om du är ny i handel med aktier, på grund av de förhöjda riskerna.

Val av strategi beror på flera faktorer inklusive din risktolerans, tidshorisont och finansiella mål. Oavsett din strategi är det viktigt att diversifiera din portfölj för att minimera riskerna som är förknippade med all form av investering.

Etoro logga

Ditt kapital är i fara. Andra avgifter tillkommer. För mer information besök etoro.com/trading/fees.

Trading av aktier: Använda indikatorer och verktyg

Vid trading av aktier kan du använda olika indikatorer och verktyg som ger dig en djupare insikt i marknadens rörelser och kan vara avgörande för att du ska kunna identifiera rätt tidpunkt att köpa och sälja aktier.

En vanlig indikator är det rörliga medelvärdet, som hjälper dig att spåra en akties prisutveckling över en viss tidsperiod. För dem som vill förstå hur en aktie rör sig i förhållande till marknaden som helhet, är Beta en annan viktig indikator.

Volym är en annan viktig faktor att beakta. Högre handelsvolymer kan indikera ökad intresse för en viss aktie, vilket kan leda till snabbare prisförändringar. Denna information kan vara särskilt användbar för korttidsinvesteringar och handel med hävstång aktier.

Verktyg som stöd- och motståndslinjer hjälper dig att identifiera prisnivåer där en aktie sannolikt kommer att förändra riktning. Det finns också flera programvarulösningar och plattformar som erbjuder realtidsanalyser och indikatorer för att göra din aktiehandel så framgångsrik som möjligt.

Kom ihåg, att oavsett vilka indikatorer eller verktyg du använder, bör de alltid kombineras med grundliga undersökningar och en väl genomtänkt strategi.

Skatter och avgifter: Vad du behöver veta

När du handlar med aktier är det inte bara vinstpotentialen du bör ha i åtanke, utan också de skatter och avgifter som är förknippade med denna typ av investering. I Sverige beskattas kapitalvinster på aktier med 30 %. Det är därför viktigt att ha en klar förståelse för hur dessa skatteregler fungerar så att du kan planera dina investeringar därefter.

Förutom skatter har du också handelsavgifter att tänka på. Dessa varierar beroende på vilken handelsplattform du använder och kan inkludera courtageavgifter, transaktionsavgifter och eventuella avgifter för att använda avancerade tradingverktyg. Många plattformar erbjuder lägre avgifter för större volymer, vilket kan vara en viktig faktor att beakta om du planerar att handla frekvent.

Det finns också möjligheter att minska skattebördan genom att använda investeringssparkonton (ISK) eller kapitalförsäkringar, där beskattningen sker på ett annat sätt. Dessa alternativ kan vara särskilt fördelaktiga för långsiktiga investeringar i aktier.

En ordlista: Termer och begrepp du behöver känna till inom aktiehandel

För att navigera framgångsrikt i aktiemarknaden är det viktigt att känna till några grundläggande termer och begrepp. Här är förklaring på några viktiga nyckelord:

 • Aktie: En andel i ett företag, som du kan köpa och sälja på aktiemarknaden.
 • Kapitalvinst: Skillnaden mellan köp- och försäljningspriset på en aktie.
 • Courtage: En avgift som betalas till handelsplattformen när du handlar med aktier.
 • Teknisk analys: En strategi för att analysera aktiepriser och marknadsdata för att förutsäga framtida prisrörelser.
 • Fundamental analys: En strategi där man granskar ett företags finansiella rapporter och marknadsposition för att värdera dess aktie.
 • Hävstång: Möjligheten att handla med mer kapital än du faktiskt har, vilket ökar både potentiell vinst och risk.
 • Trading: Aktiv handel med aktier, vanligtvis på kort sikt, för att dra nytta av prisfluktuationer.
 • Investera: Att köpa aktier med en långsiktig horisont, vanligtvis baserat på fundamental analys.
 • Orderbok: En elektronisk lista över köp- och säljorder på en handelsplattform.
 • Volatilitet: Mått på hur mycket en akties pris förväntas fluktuera över en viss tid.

 

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.