Sök
Stäng denna sökruta.

Swingtrading: Guide till hur du blir en framgångsrik swingtrader

Swingtrading guide

Swingtrading är en handelsstrategi som har fått ökad popularitet under de senaste åren. Inte bara bland professionella handlare, utan också bland amatörer, som ser möjligheterna att skapa vinst på kort eller medellång sikt. Hur går denna handelsform till? Och hur blir man en swingtrader? Läs mer nedan.

sponsmark

Vill du bli en swingtrader? Hos eToro, en av världens största nätmäklare, kan du handla med en lång rad finansiella tillgångar.

 • 30+ miljoner kunder
 • Stort urval av marknader
 • 3000+ tillgångar
 • Användarvänlig plattform

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Vill du hellre handla på en mer vardaglig nivå? Avanza är ett populärt val bland svenska småsparare. Jämför Avanza med andra nätmäklare nedan.

I denna guide kommer vi att diskutera vad swingtradingegentligen är, hur det fungerar och vilka strategier som är mest effektiva. Vi kommer också att titta på de verktyg som kan hjälpa dig att bli en framgångsrik swingtrader, olika tips för att förbättra din handel, samt fördelar och risker med denna typ av trading. Vare sig du är en nybörjare i tradingvärlden eller en erfaren handlare som söker nya metoder, kommer den här artikeln att ge dig en bra översikt.

Person som utövar swingtrading strategier.

Vad är swing trading?

På sin mest grundläggande nivå är swing tradingen handelsstrategi där en swingtrader försöker kapitalisera på prisfluktuationer som uppstår under en viss tidsperiod. Det är en metod som ligger någonstans mellan daytrading och så kallad positionshandel, både i fråga om tidsram och risk.

Swingtrading innebär vanligtvis att man håller en position öppen i flera dagar eller veckor, till skillnad från daytrading där positioner stängs inom samma handelsdag, eller långsiktiga investeringar som kan vara öppna i månader eller år. Målet är att dra nytta av ”vågor” i marknadspriset för att generera vinst.

Tidsramar inom swingtrading

Det är den kortare tidsramen som gör swingtradingtill en attraktiv strategi för många investerare. Medan dagshandlare måste vara uppmärksamma på den minsta lilla prisrörelse, och långsiktiga investerare kan vänta ut långsamma marknadsfluktuationer, sitter en swingtraderi ett slags mellanläge. Denne måste ha förmågan att snabbt identifiera och reagera på möjligheter, men har också mer tid på sig att göra genomtänkta beslut än dagshandlare.

Hur fungerar swing trading?

Swingtrading är en aktiv handelsmetod där målet är att dra nytta av prissvängningar i finansiella instrument, såsom:

I kärnan av denna handelsstil ligger teknisk analys och en förståelse för marknadens olika beteenden. Två viktiga komponenter som vi kommer att fokusera på är marknadstrender och val av handelsinstrument.

Marknadstrender och analys

För att bli en framgångsrik swingtrader är det av yttersta vikt att förstå marknadstrender och teknisk analys. Tekniska indikatorer, som rörliga medelvärden och RSI (Relative Strength Index), är verktyg som ofta används för att förutsäga vilken riktning marknaden är på väg i.

Traders analyserar också handelsvolymer, prisnivåer och nyhetsflöden, för att få en djupare förståelse av marknadens rörelser. Genom att kombinera dessa faktorer kan man fatta välgrundade handelsbeslut och maximera sina chanser för framgång.

Handelsinstrument

När det kommer till val av handelsinstrument, är swing trading av aktierofta det första valet för många handlare. Det beror på att aktier erbjuder en stor variation i volatilitet och likviditet, vilket är två kritiska faktorer. Men det finns också andra instrument som valutor, råvaror och till och med kryptovalutor som kan vara lämpliga. Det viktigaste är att välja instrument som har en tydlig trend, och tillräcklig handelsvolym för att göra det möjligt att köpa och sälja positioner utan stora prisförändringar.

Datorskärm med graf som visar utvecklingen av swing trading aktier.

Swingtrading strategier

För att maximera möjligheterna till framgång är det viktigt att ha en solid strategi. En väl genomtänkt strategi kan inte bara hjälpa dig att nå högre avkastning, utan också att minimera potentiella förluster.

I detta avsnitt kommer vi att undersöka några av marknadens mest använda swingtrading strategier. Dessa inkluderar rörliga medelvärden, mönster och momentumhandel.

Rörliga medelvärden

En av de mer populära swingtrading strategier involverar användning av rörliga medelvärden. Denna metod går ut på att jämföra ett kortare rörligt medelvärde med ett längre, för att identifiera en potentiell in- eller utgångspunkt.

Om det kortare medelvärdet korsar det längre medelvärdet uppåt, kan det vara en indikation på att det är en bra tid att köpa. Omvända situationer, där det kortare medelvärdet korsar det längre nedåt, ses ofta som en signal att sälja.

Mönster

Mönster är en annan vanlig strategi. Dessa mönster representerar prisrörelser på en graf och kan vara särskilt användbara för att förutsäga kortsiktiga marknadsväxlingar. Mönster som ”Doji”, ”Hammer” och ”Bullish Engulfing” är några av de mest använda inom denna strategi. Genom att förstå hur dessa mönster fungerar, kan man bättre identifiera möjliga in- och utgångspunkter.

Momentumhandel

En swingtraderkan också använda en momentumstrategi, som fokuserar på att följa marknadens rörelser. I denna strategi är tanken att köpa när priset är i en uppåtgående trend och sälja när det börjar visa tecken på att vända. Ofta används tekniska indikatorer som RSI eller MACD för att identifiera när momentumet är starkt nog för en potentiell handel.

Hur kommer man i gång med swingtrading?

Att ta det första steget in i världen av swingtradingkan kännas överväldigande, särskilt om man inte vet var man ska börja. Det är därför det är viktigt att ta sig tid att förstå vad denna handelsform är, samt vilka verktyg och strategier som kan vara mest användbara.

Nedan går vi igenom viktiga aspekter som behöver övervägas innan du börjar din tradingresa. Från nödvändiga verktyg till grundläggande steg för att komma i gång, här är allt du behöver veta.

Nödvändiga verktyg och plattformar

För den som är ny inom swing tradingär det viktigt att börja med rätt verktyg och plattformar. Det första steget är att välja en handelsplattform som är lätt att använda men också har de avancerade funktionerna som behövs för teknisk analys.

Många gånger erbjuder plattformar också möjligheter till simuleringar, där du kan testa dina swingtrading strategierutan finansiell risk. Ytterligare verktyg som kan vara användbara inkluderar:

 • Nyhetstjänster
 • Aktie-scanners
 • Automatiserade handelsalgoritmer

Grundläggande steg

För att lyckas med sin handel är det först och främst viktigt att utbilda sig. Det finns en mängd böcker, kurser och onlineresurser som erbjuder värdefull information. Nästa steg är att välja vilken typ av instrument man vill handla med. Det kan handla om swing trading aktier, valutor eller något annat.

Det tredje steget är att utveckla en handelsplan som inkluderar din risktolerans, vinstmål och dina strategier. Slutligen är det viktigt att ständigt utvärdera och justera sin handelsplan, baserat på prestanda och förändrade marknadsförhållanden.

Person som lär två swingtraders viktiga swing trading tips.

Viktiga tips för swingtraders

För att lyckas som swingtraderär det viktigt att inte bara ha en solid förståelse för marknaden, utan också att följa vissa grundläggande riktlinjer. Att ignorera dessa kan lätt leda till misslyckanden, så här är en utförlig lista över saker att tänka på:

Använd stop-loss och take-profit-ordrar

Ett effektivt sätt att hantera risker är att använda stop-loss och take-profit- ordrar. Dessa verktyg hjälper dig att automatisera ditt beslutsfattande och kan avsevärt minska stressnivåerna.

 • Stop-loss-order: Använd alltid stop-loss-order för att skydda dig mot oförutsägbara prisrörelser och minimera förluster.
 • Take-profit-order: Använd take-profit-order för att automatiskt stänga en position när en viss vinstnivå har uppnåtts, detta garanterar att du inte missar vinstmöjligheter.

Kapitalhantering

God kapitalhantering är grundläggande för en framgångsrik handelsstrategi. Det hjälper dig att behålla ditt kapital över tid och maximera dina vinstmöjligheter.

 • Undvik att överdriva: Det är lätt att bli för ivrig och investera för mycket kapital i en enda handel. Se till att aldrig riskera mer än en liten procentandel av ditt totala kapital i en enskild handel.
 • Diversifiera: Försök att inte lägga alla ägg i samma korg. Diversifiering kan hjälpa dig att minska riskerna.

Känslomässig stabilitet

Emotionell disciplin är lika viktig som fundamental och teknisk analys när det kommer till handel. Din förmåga att hantera känslor kan vara avgörande för din framgång.

 • Håll känslor i schack: Det är lätt att bli för ivrig eller för nervös. Om du låter känslan styra, kan du lätt göra impulsköp, som inte stämmer med din ursprungliga strategi.
 • Reflektera och lär: Efter en förlust eller en vinnande handel, ta dig tid att analysera vad som hände. Var det en felbedömning eller något annat utanför din kontroll?

Kontinuerlig uppdatering och utbildning

För att hålla dig konkurrenskraftig och framgångsrik inom swingtrading är det viktigt att kontinuerligt uppdatera kunskaper och följa med i marknadsutvecklingen.

 • Håll dig uppdaterad: Marknaden förändras ständigt och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med nyheter och trender.
 • Utbildning: Investera i din egen utbildning kontinuerligt, det finns alltid något nytt att lära sig inom trading.

Tålamod och timing

Tålamod och god timing är två viktiga komponenter. Det är inte alltid bäst att agera snabbt; ibland är det bättre att vänta på det rätta tillfället.

 • Var tålmodig: Bra handelsmöjligheter kommer inte varje dag. Det är bättre att vänta på rätt tillfälle än att tvinga fram en handel.
 • Timing: Förståelse för marknadsrytmer och bästa tiderna för handel, kan ge dig en stor fördel.

Fördelar med swing trading

Swingtrading har flera fördelar jämfört med andra handelsmetoder:

 • Möjlighet att dra nytta av korta till medellånga trender: Målet är att identifiera och dra nytta av prisrörelser som spänner över en period av flera dagar till veckor. Detta ger handlare möjlighet att göra vinster på både uppåtgående och nedåtgående marknader. Till skillnad från dagshandel, där all aktivitet äger rum inom en enda handelsdag, ger denna handelsformmer tid att analysera och agera på marknadsrörelser.
 • Kräver mindre tid framför skärmen: Till skillnad från dagshandel, där handlare konstant måste övervaka marknaden, kräver swingtradingmindre tid och uppmärksamhet. Du kan lägga upp dina handelsstrategier, sätta stop-loss-ordrar och take-profit-ordrar och sedan låta marknaden göra sitt. Detta kan vara en stor fördel för de som inte har möjlighet att ägna hela dagen åt handel.
 • Flexibilitet med annan sysselsättning: Eftersom swing tradinginte kräver kontinuerlig övervakning, är det möjligt att kombinera denna handelsform med ett vanligt jobb eller med andra åtaganden. Detta gör det till en tillgänglig strategi för dem som inte kan handla på heltid.
 • Mindre stress: Jämfört med dagshandel och scalping, kan denna handelsformvara mindre stressande, eftersom du inte behöver ta snabba beslut kontinuerligt. Du har mer tid att analysera marknaden och fatta välgrundade beslut.
 • Diversifiering: Handelsformentillåter också mer diversifiering, eftersom du kan handla med olika tillgångar samtidigt. Detta kan minska riskerna och öka potentialen för avkastning.
 • Lägre transaktionskostnader: Eftersom du handlar mindre frekvent jämfört med en dagshandlare kan transaktionskostnaderna vara lägre, vilket kan bidra till högre nettoavkastning över tid.
 • Användning av teknisk och fundamental analys: En swingrader kan använda en kombination av teknisk och fundamental analys för att fatta handelsbeslut, vilket kan ge en mer balanserad och välgrundad handelsstrategi.

Hur man minskar riskerna

Innan man börjar med swingtradingär det viktigt att förstå de olika typer av risker som är involverade och hur man kan minska dem. Att inte göra det kan leda till onödiga förluster och mer stress.

Det finns både finansiella och psykologiska aspekter att beakta, och i detta avsnitt kommer vi att titta på hur du kan navigera genom dessa vatten. Från finansiella risker som hävstång och likviditetsrisk till psykologiska fällor som överraskar även den mest erfarna handlaren, här är vad du behöver veta.

Finansiella risker

Som alla former av handel, är swing tradinginte utan sina egna finansiella risker. Dessa inkluderar bland annat hävstångseffekter, som kan multiplicera såväl vinster som förluster, och likviditetsrisker, som uppstår när marknaden inte har tillräcklig volym för att du ska kunna stänga din position utan stora prisförändringar. För att minska dessa risker är det viktigt att använda verktyg som stop-loss-ordrar och att ha en tydlig handelsstrategi.

Psykologiska risker

Den psykologiska aspekten bör inte underskattas. Handlare står ofta inför känslomässiga utmaningar som girighet, rädsla och osäkerhet. Dessa känslor kan leda till impulsiva beslut som i sin tur kan resultera i stora förluster. För att hantera dessa psykologiska utmaningar är det viktigt att hålla känslorna i schack, och följa den handelsplan man tidigare har utarbetat.

Sammanfattning

Swingtrading är en handelsstil som fokuserar på att dra nytta av prisfluktuationer över en kort till medellång tidshorisont. Det är en strategi som kräver en god förståelse av marknadstrender, teknisk analys och de instrument man handlar med.

Genom att utrusta sig med rätt verktyg och kunskaper, följa en väl genomtänkt handelsplan och vara medveten om både de finansiella och psykologiska riskerna, kan man bli en framgångsrik swingtrader. Det finns inga garantier för framgång, men med rätt inställning och disciplin kan man öka sina chanser till en positiv handelsupplevelse.

Facebook
Twitter
LinkedIn