Indexfonder

Lär dig mer om indexfonder och de bästa tipsen på investeringar

Vad är en indexfond?

Indexfonder är ett relativt nytt fenomen som introducerat kring år 1976. Vanguard Index Trust var den första amerikanska indexfonden tillgänglig för allmänheten.

Fonden följde till en början S&P500, ett brett diversifierat index med stora amerikanska företag. Till att börja med förmedlades fonden via mäklarföretag på Wall Street, vars intresse dock var svalt eftersom de lyfte betydligt högre provision, upp till 8 procent, från andra fonder.

Ett vanligt argument vid denna tid för att hålla investerare borta från indexfonder var ”average returns are for average investors, and we think our clients are above average”. Samtidigt hånades konceptet med indexfonder i stor utsträckning av media. I början av 1977 bytte fonden namn till Vanguard 500 Index Fund och fondhuset sluter då att arbeta med mäklare som tog ut en för hög avgift.

På så sätt blev man en av de första direktsålda fonderna på marknaden. Trots att mäklare bojkottade fonden och dåligt PR började flera investerare inse indexfondernas fördelar. Med tiden har Vanguard 500 Index Fund kommit att bli en av historiens största och mest framgångsrika fond.

Fördelarna med Indexfonder

Den största fördelen med en Indexfond att att avgiften, alltså den kostnad som tillkommer för förvaltningen av fonden, är betydligt billigare jämfört en aktivt förvaltad fond. Det finns Indexfonder som är avgiftsfria, både Avanza Zero och Nordnets superfond kostar inte någon i avgift. En investering i någon av dessa fonder är oftast ett bra alternativt för både erfarna såväl nybörjare på börsen.

Att tänka på

Flera kända investerare, bland annat Warren Buffett, har sagt att indexfonder är ett investeringsform som passar de allra flesta investerare. Om du köper en indexfond som följer ett aktieindex får du en bred portfölj av olika aktier i olika sektorer.

Det är dock viktigt att du inte lägger allt ditt kapital i samma indexfond utan sprider ut på två eller flera olika fonder, helst fonder som följer olika index.

Om du endast äger en indexfond, som exempelvis följer de 30 största svenska företagen, finns det en risk att Sverige som enskilt land går in i någon form av kris. Då är det bra att exempelvis också äga en global indexfond, för att minska risken. Avanza har en bra global indexfond också som heter Avanza Global index.

Handla Indexfonder

Du kan köpa indexfonder via någon av de traditionella bankerna, SEB, Swedbank, Nordea eller Handelsbanken. Eller hos någon av nätbankerna Avanza eller Nordnet. Både Avanza och Nordnet har indexfonder som är avgiftsfria med restriktionen att du måste handla fonden via deras plattform.