Sök
Stäng denna sökruta.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag – Vårt Omdöme

En av de populäraste fonderna i Sverige är Spiltan aktiefond investmentbolag, bara genom Avanza har fonden hundratusentals ägare.

En stor anledning till Spiltan Aktiefond Investmentbolags framgång är att avkastningen varit mycket god över de senaste åren. På tre år har portföljen stigit med cirka 100%, vilket kan jämföras med OMX 30 som samtidigt har stigit med cirka 50% inklusive utdelning.

Borde investerare förvänta sig samma goda avkastning öven de nästkommande fem åren? I det här inlägget går vi igenom fondens innehav, utveckling, förvaltning och slutligen försöka svara på fråga: Hur bra är egentligen Spiltan aktiefond investmentbolag och vad tror vi om fondens framtid? Läs även slutet där vi ger vårt omdöme.

Du kan även handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Spiltan fonder aktierfond investmentbolag innehav

Om vi börjar att titta på fondens portfölj är den någon annorlunda strukturerat jämfört med andra aktiefonder. Förvaltarna har valt att investera den största delen fondens kapital i ett fåtal innehav.

Det absolut största innehav är Investor som utgör knapp 30% av den totala portföljen. En sådan koncentrering är väldigt ovanligt för en svensk aktiefond, även de näst största innehav Industrivärlden (16%) och Kinnevik (8%) är också stora innehav i relation till den totala portföljen. Spiltan aktiefond investmentbolag största innehav 2022 Q1 ser ut enligt följande:

 

Fonden utgörs av svenska noterade investmentbolag, eller bolag som liknar ettinvestmentbolag i hur det opererar sin verksamhet. Hexagon, som flera kanske inte skulle klassa som ettinvestmentbolag finns med bland innehaven. Här tror vi att förvaltarna har resonerat att bolaget förvarar andra bolag inom olika sektorer och äger idag. I en drev till delägare i fonden skriver förvaltaren;

”I inledningen av 2021 har vi adderat Hexagon till portföljen. Hexagon, är ett av börsens allra största bolag, är ett världsledande teknikkonglomerat som kanske bäst kan jämföras med Indutrade och Lifco men med en annan inriktning och storlek”.

Erik Brädström April 2021

Ytterligare en anledning till investeringen i bolag som kanske inte traditionellt sett har kategoriserats som ett investmentbolag är att fonden blivit allt större, hela 32 miljarder svenska kronor under förvaltat kapital med över 600 000 investerare bara genom Avanza.

Även om fonden kanske ser väldigt koncentrerad ut, alltså att det finns få innehav i portföljen är den egentligen inte det. Detta eftersom att ett investmentbolag äger i sin tur aktier i andra bolag, detta gör att exempelvis Investor är en mycket mer diversifierad investering jämfört med ett bolag som bara är exponerad mot en sektor.

Här är ett utklipp om vad fondbolaget själva skriver om innehaven i fonden: Fondens största innehav utgörs av Investor, Industrivärden, Kinnevik och Lundbergs. Tillsammans ger det med innehav i de övriga investmentbolagen och börsbolagen med investmentbolagskaraktär en bred exponering mot Stockholmsbörsen

Fonden investerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär och får därmed en inbyggd spridning på betydligt fler bolag då varje enskilt innehav äger en rad noterade och onoterade bolag där de utövar aktivt ägarskap.

Fondens utveckling på börsen

Fondens utveckling grundades år 2011 och har sedan start avkastat cirka 540% (från när vi publicerade den här artikel) vilket är en mycket god avkastning. Den stora delen av överavkastningen kom dock runt 2019 och framåt då marknaden värderade upp investmentbolag.

Sedan tre år tillbaka har fondens portfölj stigit med cirka 100% efter avgifter, samtidigt som börsen samtidigt med ungefär hälften så mycket. Investors goda avkastning under samma period har varit en stor bidragande faktor till det här.

I grafen ovanför ser vi hur fonden har utvecklats sedan fem år tillbaka, jämfört med hur OMX 30 samtidigt har utvecklats. Även på fem år har fonden imponerat och slagit sitt jämförelseindex.

Spiltan aktiefond investmentbolags förvaltare

Sedan fonden startade 2011 har Erik Brädström förvaltat fonden, det är mycket ovanligt att samma förvaltare sköter en och samma portfölj under så lång tid. Eftersom att det tar lång tid att få en god uppfattning om bolagen och sektorn ser vi det bara som positivt att Erik stannat som förvaltare under alla dessa år.

För att få en uppfattning om vilken typ av förvaltare han är hittade vi ett urklipp från en tidigare månadsbrev vi tyckte om. Här pratar Erik om volatilitet i portföljen när börsen gick ned under september 2021.

Den breda börsnedgången under september påverkade även fonden. Då kurserna i fondens större innehav rekylerade nedåt efter tidigare uppgångar utvecklades fonden totalt sett sämre än sitt jämförelseindex SIXPRX. Trots det kan fonden tack vare sin breda exponering mot Stockholmsbörsen uppvisa en värdeökning på 22,6% så här långt i år. Över tid får vi del av värdeökningen i underliggande direktägda tillgångar i en mängd olika branscher genom våra innehav i bolag som Kinnevik, Lundbergs, EQT, ICA Gruppen, Indutrade, Lifco och Latour.

Förvaltarens förmåga att hitta nya investeringar när investmentbolag har blivit allt mer populärt visa på god förmåga att anpassa sig till ny information. Detta är inte enkelt då den tidigare strategin fungerade mycket bra under många år.

Vårt omdöme om Spiltan aktiefond investmentbolag

Spiltan aktiefond investmentbolag är en svensk fond som investerar i investmentbolag från Sverige, fonden har varit aktivt sedan 2011. Utvecklingen har varit mycket god och överkastat jämförelseindex med råge. Även om innehaven är få och mycket koncentrerad får du som investerare i fonden god diversifiering i olika bolag och sektorer.

Även om historik avkastning inte är en garanti för framtida avkastning finns det inte någon anledning att misstro Erik och hans team bakom fonden. Fonden är en av de mest omtyckta i Sverige och det för en anledning. Den goda historiken i kombination med den låga avgiften gör fonden mycket attraktiv.

Tänk på att fondens avgift beror helt på via vilken bank du handlar fonden, billigast är SAVR som har en fondrabatt på 30% på denna fond. Du hittar rabatten genom knappen nedanför.

Likande fonder som Spiltan aktiefond investmentbolag

Spiltan aktiefond investmentbolag är en av de mest populära fonderna i Sverige, både privatsparare och pensionssparare flockar sig till fonden. Bara via Avanza har fonden flera hundra tusen ägare. Andra fondbolag har såklart sett Spiltans framgång och tagit fram likande fonder. Ett exempel på detta är Tellus Globala Investmentbolag, som är en aktivt förvaltad fond, som investerar i globala investmentbolag. Fondbolaget Kvartil har också tagit fram en fond som är inriktad på investmentbolag.

En annan fond som investerar i Investmentbolag är LMM Kavaljer, vars strategi är att vara en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 20-35 investmentbolag, konglomerat och ”serieförvärvare”. Fondens största innehav är Investor, detta i likhet med andra likande fonder. Investor är börsens största innehav, därav är det naturligt att innehavet också är det största.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn