Sök
Stäng denna sökruta.

Swedbank Robur Fonder AB, också kallad Swedbank Robur, är svensk kapitalförvaltare och ett helägt
dotterbolag till Swedbank AB. Swedbank Roburs vision är att vara världsledande inom hållbart värdeskapande.

Swedbank Robur Fonder är de äldsta fondbolag och också de med mest förvaltat kapital i Sverige. Inom fondbolagets portfölj av fonder finns några av Sveriges mest omtyckta som Robur Ny Teknik, Småbolag och småbolag Norden. Fonderna går att handla på alla de störa handelsplattformarna, såsom Avanza. Jämför nätmäklare i tabellen nedan.

Robur fonder har länge varit en pioneer för att behålla avgifter på fonder låga, ett exempel på det är deras fond Robur Ny Teknik som var tidigt med och bytte ut den rörliga avgifter mot en låg fast kostnad för en sådan nischad fond, detta var betydande positiv på hela sektorn, då det setter press på andra fondbolag att sänka sina avgifter.

I listan nedanför har vi listat de bästa fonderna från Robur Fonder baserat på historisk avkastning de senaste fem åren. Detta kan vara en indikation på hur duktiga förvaltarna bakom fonder är. Betygssystemet som ni ser efter varje fond kommer från Morningstar, ett bra verktyg för att förstå hur bra en fond har presterat på likande fonder hittills.

Utöver Avanza kan du även handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

1, Swedbank Robur Ny Teknik ★★★★★

Robur Fonder mest populära fond är Robur Ny Teknik, en fond som vi tidigare har skrivit om. Den lägsta avgiften för fonden (cirka 33% rabatt) hittar ni via SAVR.se

Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora företag i Sverige & Norden men kan även investera upp till 40 % av fondens tillgångar i företag utanför Norden. Fonden är koncentrerade till bolag som tillhandahåller högteknologiska produkter eller tjänster, som IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik & industriteknik.

2, Swedbank Robur Technology ★★★★★

Ytterligare en mycket populär fond från Robur Fonder är Swedbank Robur Technology som också investerar i teknikbolag. Den lägsta avgiften för fonden (cirka 33% rabatt) finns hos SAVR.se

Technology är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA.

3, Swedbank Robur Globalfond A ★★★★★

Swedbank Robur Globalfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt. Fonden söker både tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt värdebolag som är lågt värderade.

Avgiften är på 1.25%, men går att handla med rabatt påSAVR.se

4, Swedbank Robur USA ★★★★★

Swebank Robur USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett relativt koncentrerat urval av stora och små bolag i olika branscher i USA och där upp till 10 % kan placeras Kanada och Mexiko.

Avgiften, som är lägst via SAVR.se är 1.09%. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Största innehavet är Alphabet Inc Class A på cirka 6% följt av Amazon.

5, Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige★★★★

Roburs svenska småbolagsfond har en avgift via Savr.se på 1.10%, vilket kan jämföras med 1.4% ordinarie avgift. Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Sverige men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i övriga Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 1% av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Detta enligt Swedbanks egna hemsida.

Swedbank Robur fonder hållbarhetsambitioner

Hållbart värdeskapande syftar på vår ambition att skapa långsiktig avkastning för våra kunder, samtidigt som vi vill
bidra till en positiv utveckling av samhället och miljön.

Vi betraktar hållbarhet som en integrerad del av välskötta och lönsamma investeringar. Vi strävar efter att uppnå detta genom att vara en nyckelspelare som stödjer och påverkar positiv hållbar förändring. Swedbank Robur vill investera i hållbara verksamheter med potential att uppnå positiv påverkan. Swedbank Robur tar upp hållbarhet med hjälp av tre metoder; inkludering, utanförskap och engagemang. För mer information om integration, se Swedbank Roburs Inklusionsstrategi, för mer information om undantag se Swedbank Roburs uteslutningsstrategi och för mer information om engagemang se Swedbank Roburs Engagemangsstrategi