Sök
Stäng denna sökruta.

Hävstång: Hur fungerar hävstångseffekt inom handel

Hävstångsprincipen

Hävstång är ett centralt begrepp inom finans och trading. Men vad är egentligen hävstångseffekt, hur kan hävstångseffekten användas för att maximera potentiella vinster och vilka är riskerna? Läs vår guide för att ta reda på svaren.

sponsmark

Planerar du att använda hävstångseffekten inom trading? eToro är en av de mest använda tradingplattformarna i världen.

Handel med hävstång innebär hög risk.

 • Över 30 miljoner användare
 • Över 3000 tillgångar
 • Gratis investeringsutbildning
 • Stort utbud av research- och analysverktyg

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Vill du hellre investera på en mer vardaglig nivå? Avanza är ett av de mest populära alternativen bland svenska småsparare.

Den här artikeln fungerar som en heltäckande guide för att förstå vad hävstång är, hur det fungerar och hur man kan använda det på ett effektivt sätt. Vi kommer att utforska mekanismerna bakom hävstångsprincipen, diskutera dess risker och fördelar, och ge konkreta exempel och tips för den som önskar handla med hävstång. Oavsett om du är ny på området eller har viss erfarenhet, kan den här guiden vara en bra resurs för dig.

Bild som visar hur hävstångseffekten kan fungera.

Vad är en hävstång?

Hävstång kan beskrivas som en mekanism där en investerare kan kontrollera en större position i en tillgång, med en relativt liten summa kapital. Förenklat kan man säga att det är som att använda en liten kraft för att förflytta en stor sten. Du utnyttjar en mindre insats för att påverka ett mycket större värde.

I den finansiella världen innebär detta att du använder en liten mängd pengar för att låna mer, och på så sätt kunna göra större affärer.

Exempel: Om du har 10 000 kronor och använder en hävstångsnivå på 10:1, kan du potentiellt kontrollera positioner upp till 100 000 kronor. Det ger möjligheter till större vinster, men det exponerar också investeraren för större risker. Om marknaden rör sig mot dig, kan förlusterna också multipliceras.

Hävstångsprincipen

Hävstångsprincipen bygger på möjligheten att låna kapital för att multiplicera de potentiella vinsterna (eller förlusterna). Detta sker ofta genom att man handlar på så kallade hävstångsprodukter. Några av de mest populära alternativen är:

Att handla med dessa produkter tillåter investeraren att öppna positioner som är mycket större än det kapital som investeraren faktiskt äger. Detta är ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan du tjäna mycket mer än vad du skulle ha gjort med enbart ditt eget kapital, men å andra sidan kan förlusterna bli avsevärt större.

Det är också viktigt att notera att användningen av hävstångseffekt innebär kostnader, som ränta på det lånade kapitalet. Dessa kostnader kan äta upp eventuella vinster om de inte hanteras klokt. För den som väljer att handla med hävstång är en god riskhantering oumbärlig.

Bild som visar personer som handlar med hävstång.

Hävstångseffekt

För att helt förstå hävstångseffekten, är det viktigt att studera de matematiska formlerna som ligger bakom dess funktionalitet. Låt säga att du investerar 1 000 kronor med en hävstång på 5:1, kontrollerar du en position på 5 000 kronor.

 • Om din investering ökar med 10%, skulle du i ett vanligt scenario göra en vinst på 100 kronor.
 • Med hävstångseffekten ökar din vinst till 500 kronor (10% av 5 000 kronor).

Det är viktigt att förstå att denna effekt fungerar i båda riktningarna. Om investeringen i stället minskar med 10%, skulle du förlora 500 kronor om du valde att använda hävstångseffekt Därför är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna.

Hävstång aktier

Vad gäller hävstång inom aktier använder man ofta effekten genom vad som kallas marginalkonton. Ett marginalkonto låter dig låna pengar från mäklaren för att köpa fler aktier än vad du annars skulle kunna med ditt befintliga kapital.

Om du till exempel har 20 000 kronor på ditt marginalkonto och använder en hävstångsnivå på 2:1, skulle du kunna köpa aktier för upp till 40 000 kronor. Detta kan öka dina potentiella vinster, men också förstora dina förluster. Det är också viktigt att vara medveten om att det finns räntekostnader associerade med att låna pengar genom ett marginalkonto.

Hävstång exempel

För att ytterligare förtydliga hur hävstångseffekten fungerar, låt oss titta på ett konkret exempel inom fastighetsinvestering:

Anta att du vill köpa en fastighet för 1 miljon kronor men endast har 100 000 kronor som kontantinsats. Du lånar resterande 900 000 kronor och därmed använder en hävstång på 10:1. Om fastighetens värde stiger med 10%, har du gjort en vinst på 100 000 kronor på din ursprungliga investering, vilket motsvarar en avkastning på 100% på ditt eget kapital. Om värdet i stället sjunker med 10%, förlorar du hela din insats och står dessutom i skuld till långivaren.

Bild som visar skillnaden mellan att handla med hävstång och inte.

Olika hävstångstyper

Att handla med hävstång är inte endast en teknik. Den varierar i stället beroende på vilken sorts investeringar du sysslar med. Det är av största vikt att förstå de olika hävstångstyperna för att kunna navigera effektivt genom investeringslandskapet.

De huvudsakliga typerna som du kommer att stöta på är:

 • Finansiell hävstång
 • Operationell hävstång
 • Kombinerad hävstång

Varje typ har sina egna unika fördelar och risker, och att förstå dessa kan göra en stor skillnad på ditt investeringsutfall.

Finansiell hävstång

Finansiell hävstång är den mest diskuterade typen och den vi oftast refererar till när vi talar om investeringar. Denna typ av hävstångseffekt involverar att man tar upp skuld eller använder derivat för att förstora sin exponering mot en viss tillgång.

Här handlar det om att använda en mindre summa eget kapital för att kontrollera en större summa av en annan tillgång. Potentialen för vinst (och förlust) blir därmed högre jämfört med om man enbart använde eget kapital. Det är denna hävstångstyp som gör det möjligt för enskilda investerare att delta i marknader där tillgångskostnaden är mycket hög.

Operationell hävstång

Detta är en mindre känd hävstångstyp, men inte mindre viktig. Denna form handlar om att använda fasta kostnader i en affärsmodell för att förstora effekten av försäljningsförändringar på företagets nettovinst.

Om ett företag till exempel har höga fasta kostnader men låga variabla kostnader, kommer en ökning i försäljningen att resultera i en proportionellt större ökning i nettovinst. Detta kan vara riskabelt, särskilt i osäkra ekonomiska klimat, men det erbjuder också möjligheter till höga vinster när försäljningen ökar.

Kombinerad hävstång

Den kombinerade hävstången är, som namnet antyder, en kombination av finansiell och operationell sådan. Här utnyttjas båda hävstångstyperna för att maximera potentialen för vinst. Det kan vara särskilt effektivt för företag som har tillgång till billig finansiering och som också har en affärsmodell med hög operationell hävstång. Men kom ihåg att när du kombinerar dessa två, ökar du också den potentiella risken avsevärt. En försiktig strategi och gedigen riskanalys är därför helt nödvändig.

Varför handla med hävstång?

Att handla med hävstång har både för- och nackdelar. En av de mest attraktiva aspekterna är potentialen för högre avkastning. Genom att använda en liten initial investering kan du kontrollera en mycket större position, vilket i bästa fall kan leda till avsevärt högre vinster jämfört med att investera på traditionellt vis.

Men det är avgörande att komma ihåg att högre potentiella vinster också innebär högre risk. Om marknaden rör sig mot din position, kan förlusterna snabbt bli ohanterliga. Därför är det viktigt att väga för- och nackdelar innan man beslutar sig för att börja med hävstångshandel.

Hur kan mannyttja hävstångseffektenpå ett säkert sätt

Om du har bestämt dig för att använda hävstångseffekten, finns det vissa metoder och strategier du bör följa för att minimera riskerna.

 • Använd riskhanteringsverktyg: Det kan exempelvis vara klokt att sätta stop-loss-ordrar, som automatiskt stänger din position om marknaden rör sig mot dig till en viss gräns.
 • Börja försiktigt: Använd inte för hög hävstångsnivå, i alla fall inte till en början. Inled lågt och öka endast när du blir mer bekväm och erfaren.
 • Övervaka din position: Håll kontinuerlig koll på din position och vara beredd på att justera din strategi efter marknadens svängningar.

Viktiga tips

Om du vill använda dig av hävstångsprincipen i din trading bör du följa vissa rekommendationer och riktlinjer. Först och främst, använd dig av diversifiering. Sprid dina investeringar över olika tillgångsklasser och sektorer för att minska risken för stora förluster.

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om marknadsnyheter och ekonomiska indikatorer som kan påverka dina investeringar. En annan nyckelfaktor är att sätta realistiska vinstmål och förlustgränser. Dessa mål kommer inte bara att hjälpa dig att behålla en sund risknivå, utan också ge dig en rak kurs i din handelsstrategi.

Slutligen, använd aldrig pengar som du inte har råd att förlora. Hävstångshandel innebär hög risk och det är viktigt att vara medveten om detta.

Slutsats

Att handla med hävstångär en teknik som erbjuder möjlighet att förstora potentiella vinster men medför även en ökad risk för förluster. Med anledning av att detta är ett kraftfullt verktyg blir det viktigt att använda tekniken varsamt, med en genomtänkt strategi.

Genom att finna den rätta balansen mellan risk och belöning, kan du använda hävstångsprincipen som en del av en diversifierad och välplanerad strategi. Men var alltid beredd att anpassa din strategi om marknadsförhållandena ändras.

Facebook
Twitter
LinkedIn