Sök
Stäng denna sökruta.

Terminer: Så gör du för att handla med terminer på börsen

Terminmäklare tittar på terminskontrakt

Terminer är ett sorts avtal för köp om en viss vara, vid en viss tidpunkt till ett bestämt pris. Terminshandel är en flexibel investeringsmetod som kan anpassas till olika finansiella mål. Att handla med terminer är som att satsa på hur priset på en vara kommer att förändras i framtiden. Läs vår guide till terminshandel här.

sponsmark

För dig som vill börja med trading är eToro ett bra val.

Etoro logga
 • 30+ miljoner kunder
 • Stort urval av marknader
 • 3000+ tillgångar
 • Gratis demokonto

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Är du mer intresserad av vanligt sparande, snarare än trading, kan du handla med terminer på Avanza. Jämför nätmäklare och deras avgifter nedan.

Vad är en termin? Grundläggande förklaring för nybörjare

En termin är ett sorts finansiellt kontrakt vars värde är kopplat till en annan tillgång, som kan vara en aktie, en råvara eller ett aktieindex. Med andra ord, i stället för att äga den faktiska tillgången, äger du ett kontrakt som speglar dess värde.

Detta gör det möjligt att tjäna pengar på prisförändringar utan att behöva äga den underliggande tillgången. Det fungerar i grunden som ett juridiskt kontrakt som förbinder dig att köpa eller sälja tillgången till ett förutbestämt pris vid en viss framtida punkt.

På Stockholmsbörsen kan du exempelvis handla med Omx terminer, som är knutna till Omx30 eller Omxs30 termin, vilket är Sveriges mest handlade index. Det finns också Nasdaq terminer och andra indexterminer som erbjuder olika risk- och avkastningsmöjligheter.

Terminshandel: En steg för steg-guide till din första handel

För att komma i gång med terminshandel behöver du först och främst öppna ett konto hos en mäklare som erbjuder denna tjänst. Därefter kan du välja mellan olika typer av terminer, såsom:

  • Omx terminer

  • Nasdaq terminer

  • Indexterminer

Välj den som passar dina investeringsmål och risktolerans.

Steg 1: Marknadsanalys

Innan du handlar, gör en grundlig analys av marknaden och den underliggande tillgången. Om du fokuserar på Stockholmsbörsens terminer, kan du till exempel följa Omx30 eller en Omxs30 termin.

Steg 2: Val av terminskontrakt

Välj ett terminskontrakt som passar dina behov. Varje kontrakt har en förbestämd utgångstid och ett förbestämt pris, så det är viktigt att du förstår dessa parametrar.

Steg 3: Position och order

Bestäm om du vill ta en lång (köp) eller kort (sälj) position. Lägg därefter din order via mäklarens plattform.

Steg 4: Riskhantering

Använd verktyg som stop-loss för att begränsa eventuella förluster. Terminer på börsen idag är volatila, och det är viktigt att skydda din investering.

Steg 5: Övervakning och avslut

Håll koll på din position och var beredd att agera om marknadsförhållandena ändras. När du är redo, kan du stänga din position och därmed realisera eventuell vinst eller förlust.

Terminer Omx30: Så diversifierar du din portfölj med Sveriges toppindex

Terminer Omx30 låter dig investera i ett brett spektrum av ledande svenska företag genom ett enda terminskontrakt. Detta är en effektiv metod för att diversifiera din investeringsportfölj, eftersom du inte behöver köpa varje enskild aktie i indexet.

Genom att handla Terminer Omx30 kan du både spekulera på upp- och nedgångar i indexet och skydda din portfölj mot marknadsvolatilitet. Men var medveten om att även om det är mindre riskabelt än att handla enskilda aktier, kräver det noggrann övervakning och en solid riskhanteringsstrategi, speciellt med tanke på hur snabbt terminer på börsen kan förändras.

Så kommer du igång med handel på OMX-börsen

För att starta handel med Omx terminer på OMX-börsen krävs det lite förberedelser. Ett första steg är att välja en mäklare som specialiserar sig på denna typ av handel. När du har ditt konto klart, kan du dyka djupare in i de olika typerna av Omx-terminer, som terminer Omx30 och Omxs30.

Det är viktigt att förstå de specifika egenskaperna för varje terminstyp, inklusive utgångsdatum och underliggande index. Använd realtidsdata och marknadsanalyser för att ta välgrundade beslut.

eToro är en av världens största nätmäklare inom trading, och erbjuder ett flertal handelsmarknader med totalt 3000+ tillgångar.

Etoro logga

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar.
Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Indexterminer: Förstå och handla med indexbaserade terminer

Indexterminer ger investerare möjligheten att handla på hela marknadsindex snarare än enskilda aktier. Exempelvis kan du investera i terminer Omx30 för att spekulera på rörelser i OMX Stockholm 30 Index. Dessa kontrakt är populära för att de erbjuder en högre grad av diversifiering. De kan också vara mindre volatila än enskilda aktier.

För att börja handla med indexterminer, identifiera först vilket index som passar dina investeringsmål. Det kan exempelvis vara Nasdaq terminer globalt eller Stockholmsbörsens terminer. Precis som med andra terminskontrakt, är det klokt att ha en klar riskhanteringsstrategi innan du går in i handeln.

Nasdaq terminer: En snabbguide till att handla amerikanska terminer

Nasdaq terminer ger dig möjlighet att handla på en av de största och mest dynamiska börserna i världen. Detta är särskilt attraktivt om du önskar exponering mot teknologisektorn, som är tungt representerad på Nasdaq.

Skillnaden mellan att handla Nasdaq terminer och svenska Omx terminer ligger ofta i valutarisk och tidsskillnad – faktorer som du bör beakta i din handelsstrategi. Det är också viktigt att förstå de unika regler och förordningar som gäller för amerikanska marknader. Liksom för alla typer av terminshandel, bör en väl genomtänkt riskhanteringsplan alltid vara på plats.

Terminer på börsen: Hur marknadsindex och ekonomiska indikatorer påverkar ditt beslut

Marknadsindex och ekonomiska indikatorer spelar en nyckelroll när du handlar med terminer. För de som fokuserar på Stockholmsbörsen kan terminer Omx30 eller Omxs30 termin vara viktiga verktyg för att bedöma marknadens riktning. Dessa index reflekterar inte bara den svenska ekonomin utan även globala trender.

Om du handlar med Nasdaq terminer, bör du vara uppmärksam på indikatorer som arbetslöshetssiffror och räntesatser i USA. En djupgående förståelse av hur dessa faktorer påverkar terminer börsen idag kan ge dig en fördel och hjälpa dig att fatta mer informerade beslut.

Juridiken bakom terminskontrakt: Vad du behöver veta

Terminskontrakt är bindande juridiska avtal som specificerar villkoren för köp eller försäljning av en underliggande tillgång. I Sverige, liksom på internationella marknader som Nasdaq, regleras dessa avtalsförhållanden av både börsens egna regelverk och nationell lagstiftning.

Det är viktigt att noggrant granska kontraktets detaljer, inklusive leveransdatum, mängd och pris, innan du ingår det. Misslyckas du med att uppfylla din del av avtalet kan det leda till rättsliga påföljder. Så oavsett om du handlar Omx terminer eller indexterminer, är det viktigt att förstå den juridiska ramen som omger terminshandel.

Vad är forwards och futures inom terminshandel?

Forwards och futures är två typer av terminskontrakt som används för att köpa eller sälja en tillgång i framtiden till ett förutbestämt pris. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två är flexibiliteten och standardiseringen.

  • En forward är ett privat avtal mellan två parter och kan skräddarsys efter deras behov. Den handlas inte på en börs och medför därför en högre kreditrisk. Forwards används ofta av företag för att hantera prisrisken för råvaror eller andra tillgångar. Till exempel kan ett företag som tillverkar bilar köpa en forward på stål för att säkerställa att det kan få tag på stål till ett förutbestämt pris i framtiden.

  • En future, å andra sidan, är ett standardiserat kontrakt som handlas på en börs, vilket minskar risken men också möjligheten att anpassa avtalets villkor. Futures används också av företag, men de används också av investerare som vill spekulera i prisrörelser för olika tillgångar. Till exempel kan en investerare köpa en future på aktier i ett bolag som de tror kommer att stiga i värde.

För nybörjare kan det vara lättare att börja med futures på grund av den lägre risken och tillgången till handelsplattformar. Futures-kontrakt är dock mer reglerade än forwardskontrakt, vilket kan göra dem mindre flexibla.

De 5 vanligaste misstagen nybörjare gör i terminshandel – och hur du undviker dem

Terminshandel kan vara komplicerat och förrädiskt, särskilt för nybörjare. Här är de fem vanligaste misstagen och hur du kan undvika dem.

 1. Otillräcklig forskning: Många hoppar in i handel med terminer, som Omx terminer eller Nasdaq terminer, utan tillräcklig förståelse för marknaden. Det är viktigt att göra sin hemläxa och förstå både den underliggande tillgången och marknadens dynamik.
 2. Förbise riskhantering: Att inte ha en riskhanteringsplan kan vara förödande. Använd stop loss-order och diversifiera genom att inkludera olika typer av terminer som terminer Omx30 och indexterminer i din portfölj.

 3. Överdriven handel: Att handla för mycket och för ofta kan leda till stora förluster. Det är bättre att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet när det kommer till terminshandel.

 4. Brist på diversifiering: Det är lockande att bara investera i det man känner till, som Stockholmsbörsens terminer. Men det är viktigt att även överväga andra marknader och tillgångar för att minska riskerna.

 5. Ignorera ekonomiska indikatorer: Terminer på börsen idag påverkas av en mängd olika ekonomiska indikatorer. Att inte ta hänsyn till dessa kan leda till illa övervägda handelsbeslut.

Nybörjarens checklista: 10 saker att tänka på innan du börjar med terminshandel

Innan du tar steget in i terminshandelns värld, finns det några viktiga punkter att ha i åtanke. Här är en checklista för nybörjaren.

 1. Förstå grundbegreppen: Det är viktigt att ha en solid förståelse för vad en termin är och hur terminskontrakt fungerar. Utan denna grundläggande kunskap kommer du att ha svårt att navigera i terminshandelns komplexa landskap.

 2. Välj rätt mäklare: Inte alla mäklare erbjuder samma sortiment av terminer. Kontrollera att de har de specifika terminer du är intresserad av, som Omx terminer eller Nasdaq terminer, och att deras avgifter är rimliga.

 3. Sätt en budget: Bestäm en fast budget som du är villig att riskera. Detta hjälper dig att undvika emotionella beslut och hålla din handelsstrategi på rätt kurs.

 4. Lär känna marknaden: Varje marknad, vare sig det är terminer Omx30 eller Stockholmsbörsens terminer, har sina egna unika egenskaper. Förstå dessa innan du börjar handla.

 5. Analysverktyg: Tekniska och fundamentala analysverktyg kan ge dig en djupare insikt i marknadens beteende. Använd dessa verktyg för att identifiera möjliga handelsmöjligheter.

 6. Riskhanteringsplan: Det är avgörande att ha en plan för hur du kommer att hantera förluster. Detta kan inkludera användning av stop-loss eller diversifiering genom att blanda indexterminer och andra typer av terminer.

 7. Handelsstrategi: Utan en klar strategi är du i grunden styrningslös. Skapa en plan som inkluderar dina mål, risktolerans och exitstrategier.

 8. Tidsram: Ägnar du dig åt daytrading eller är du en långsiktig investerare? Din tidsram kommer att påverka vilka terminskontrakt som är mest lämpliga för dig.

 9. Följ nyheter och indikatorer: Ekonomiska rapporter och nyhetsuppdateringar kan påverka börsens terminer dramatiskt. Håll dig informerad för att göra välgrundade beslut.

 10. Öva med ett demokonto: Innan du börjar handla med riktiga pengar, använd ett demokonto för att testa din strategi och lära dig att förstå marknadsdynamiken. Detta ger dig en riskfri miljö att utveckla dina färdigheter.

Ordlista för terminshandel

  • Terminer: Finansiella instrument som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång i framtiden till ett förutbestämt pris.

  • Terminskontrakt: Det juridiska avtalet som specificerar villkoren i en terminshandel.

  • Omx terminer: Terminer som är baserade på OMX Stockholmsbörsens index eller aktier.

  • Terminer Omx30/Omxs30 Termin: Specifika typer av OMX terminer som fokuserar på de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.

  • Nasdaq Terminer: Terminer som handlas på Nasdaq, en amerikansk börs som ofta är fokuserad på teknologiföretag.

  • Indexterminer: Terminer som är baserade på ett helt marknadsindex snarare än en enskild aktie.

FAQ – Vanliga frågor

Vad är en termin?

En termin är ett sorts kontrakt, där värdet är kopplat till en annan finansiell tillgång. Det kan exempelvis handla om en aktie eller råvara. Den som handlar med terminer äger således inte själva tillgången, utan bara kontraktet.

Hur handlar man med terminer?

Du kan handla med terminer via en nätmäklare som erbjuder denna tjänst.

Vad kostar terminshandel?

Att handla med terminer kan innebära ett flertal avgifter, såsom courtage och clearingavgifter. Hur stora kostnaderna är kan variera beroende på vilken mäklare man väljer.

Vad är skillnaden mellan en termin och en option?

Om du besitter en option kan du välja huruvida du ska nyttja den eller inte. Vad gäller terminskontrakt, däremot, är du skyldig att fullfölja åtagandet, oavsett om läget är gynnsamt för dig eller inte.

Facebook
Twitter
LinkedIn