Sök
Stäng denna sökruta.

ETF: Lär dig allt om att handla med börshandlade fonder

Bild på datorskärm som visar utvecklingen på en ETF

ETF, eller börshandlade fonder, har blivit en alltmer populär investering. Vill du investera i en ETF-fond? Här går vi igenom allt du behöver veta om dessa investeringar och var du hittar marknadens bästa ETF.

Nedan går vi igenom två av de mest populära platserna att handla med börshandlade fonder, eToro och Avanza, för att du ska kunna välja den bästa för dig.

 • Över 30 miljoner kunder
 • Stort urval av marknader
 • 3000+ tillgångar
 • Användarvänlig plattform
eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Avanza är en av de mest populära nätmäklarna i Sverige bland småsparare, där du kan handla med ETF:er. Nedan kan du jämföra Avanza med andra tillgängliga aktörer.

Välkommen till vår omfattande guide om ETF:er, eller börshandlade fonder som de också kallas. Men vad är börshandlade fonder? I denna artikel kommer vi att djupdyka i allt du behöver veta för att navigera i denna spännande värld.

Från grundläggande begrepp till avancerade strategier, här får du de verktyg och insikter som krävs för att bli en framgångsrik investerare. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren handlare kommer denna guide att ge dig en klarare bild av detta mångfacetterade landskap.

Vad är en ETF?

Börshandlade fonder, även kända som ETF:er (Exchange Traded Funds), utgör en viktig komponent i modern investeringsstrategi. Denna finansiella innovation har sitt ursprung i USA under 1990-talet och har sedan dess blivit en global företeelse. Det unika med en börshandlad fond är att den kombinerar element av både traditionella fonder och aktier. Detta gör de till en attraktiv investeringsmöjlighet för såväl nybörjare som erfarna investerare.

Vad är en ETF? Enkelt uttryckt är det en börshandlad fond som består av en korg med olika tillgångar, såsom:

ETF vs fond

Precis som en traditionell fond erbjuder en ETF-fond diversifiering, men till skillnad från en traditionell variant kan du handla med den börshandlade motsvarigheten direkt på börsen. Denna likviditet och flexibilitet gör att de snabbt har vuxit i popularitet.

ETF-fonder kan också vara specialiserade, som till exempel fonder med fokus på en viss sektor eller geografi. Medan traditionella fonder ofta har högre förvaltningsavgifter och mindre transparens, erbjuder ETF:er oftast en mer kostnadseffektiv och transparent investeringsväg.

ETF:er och vanliga fonder skiljer sig åt på flera sätt. Medan ETF:er handlas på börsen och erbjuder hög likviditet, köps och säljs traditionella fonder enbart en gång per dag till dagens NAV (nettoandelsvärde). ETF:er har oftast lägre avgifter och större skatteeffektivitet jämfört med vanliga fonder.

Bild på en surfplatta som visar utvecklingen av börshandlade fonder.

Typer av ETF:er

Det finns en rad olika typer av ETF:er som erbjuder investerare möjligheten att diversifiera sina portföljer. Vissa alternativ fokuserar på aktieindex medan andra specialiserar sig på specifika sektorer som teknologi eller hälsovård. Det finns även ETF-fonder som koncentrerar sig på olika geografiska regioner, som till exempel asiatiska eller europeiska marknader.

För den som är intresserad av råvaror finns det även börshandlade fonder som investerar i exempelvis:

 • Guld
 • Silver
 • Koppar
 • Olja

Det finns till och med ETF med utdelning, som regelbundet ger investerarna en del av inkomsterna från tillgångarna i fonden. Dessa börshandlade fonder med utdelning kan vara särskilt attraktiva för den som söker en kombination av kapitaltillväxt och regelbunden inkomst.

Diversifieringsfördelarna med en ETF-fond är en av de mest lockande aspekterna för investerare. Genom att inkludera olika typer av fonder i din portfölj kan du sprida risken över en mängd olika tillgångsklasser och sektorer. Detta är en betydande fördel jämfört med att investera i enstaka aktier eller obligationer, där risken är högre.

Tips för att handla med börshandlade fonder

Att handla med ETF:er har blivit alltmer populärt, och det finns några mekanismer och tips som varje investerare bör känna till. Till skillnad från traditionella fonder kan du handla med ETF-fonder direkt på börsen, precis som med aktier. Detta ger en hög grad av likviditet, vilket gör det enkelt att köpa och sälja andelar i realtid. Du behöver ett konto hos en nätmäklare för att börja handla.

 • Spread: När du handlar med fonderna är det viktigt att vara medveten om spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljpriset. En lägre spread indikerar högre likviditet och mindre handelskostnader.

 • Marknadsordrar: Det är också klokt att övervaka marknadsordrar och gränsvärdesordrar. En marknadsorder utförs omedelbart till det aktuella marknadspriset, medan en gränsvärdesorder bara utförs om priset når en förutbestämd nivå. Om du är ny inom detta område, kan det vara lämpligt att börja med marknadsordrar för att säkerställa ett snabbt utförande.

Det är värt att nämna att det ofta finns ”bästa ETF”-listor som rangordnar fonderna baserat på olika kriterier som prestanda, kostnader och likviditet. Dessa listor kan vara en bra utgångspunkt för att hitta en ETF-fond som passar just dina investeringsbehov och din risktolerans.

Kostnadsstruktur i en börshandlad fond

En av de mest attraktiva aspekterna med att investera i ETF:er är deras ofta låga kostnadsstruktur. Till skillnad från traditionella fonder, som kan ha höga förvaltningsavgifter, tenderar ETF-fonder att ha mycket lägre avgifter.

Detta är huvudsakligen med anledning av att de flesta ETF:er är passivt förvaltade, vilket innebär att de följer ett förutbestämt index snarare än att aktivt välja investeringar. Denna passiva förvaltning minskar arbetsbelastningen för fondförvaltarna och därmed även kostnaderna för investerarna.

Det är dock viktigt att inte endast fokusera på förvaltningsavgiften. Andra kostnader, som transaktionsavgifter och spreadar, kan också påverka den totala avkastningen. Vissa börshandlade fonder med utdelning kan dessutom ha skattemässiga implikationer som du bör ta hänsyn till.

Skatteeffekter att ta hänsyn till vid investering i en ETF-fond

Skatteeffekter är en ofta förbisedd aspekt, men dessa kan ha en betydande inverkan på din totala avkastning. Generellt sett behandlas kapitalvinster och utdelningar från en ETF-fond på samma sätt som de från enskilda aktier.

Det innebär att om du säljer en börshandlad fond med vinst blir du skyldig att betala kapitalskatt på den vinsten. Om du har en ETF med utdelning beskattas dessa utdelningar i enlighet med gällande skatteregler för utdelningar.

Det finns dock vissa skattemässiga fördelar med att investera i ETF-fonder jämfört med traditionella fonder. Till exempel kan dessa, med anledning av sin unika struktur, erbjuda mer skatteeffektivitet genom tekniker som skatteutjämning. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för investerare i högre skatteklasser.

En annan viktig faktor att överväga är källskatt på utländska investeringar. Vissa typer av fonder investerar i utländska marknader, och det kan finnas skattemässiga konsekvenser beroende på skatteavtal mellan länder.

Innan du investerar rekommenderar vi starkt att du skaffar dig full koll på skattekonsekvenserna av din handel, särskilt vad gäller börshandlade fonder med utdelning. Det kommer att hjälpa dig att optimera din skattesituation och maximera din avkastning på investeringen.

Bild på en man som investerar i en ETF fond.

Likviditet i börshandlade fonder

Likviditet är en nyckelfaktor som du bör ta hänsyn till när du investerar i ETF:er eller andra finansiella instrument. Likviditet refererar till hur enkelt det är att köpa eller sälja fondandelar på en öppen marknad utan att påverka fondens pris i någon större utsträckning. En hög likviditet är generellt sett fördelaktig för investerare, eftersom det gör det möjligt att snabbt omvandla investeringar till kontanter och minimera transaktionskostnader.

De flesta fonder har god likviditet, särskilt de som handlas i stor volym och som är knutna till välkända index. Denna höga omsättning av pengar kommer av ett speciellt system. Detta system låter stora investerare byta en grupp av olika investeringar mot andelar i en fond, och tvärtom.

Det är dock viktigt att notera att alla ETF-fonder inte är lika likvida. Nischade eller specialiserade alternativ kan ha lägre handelsvolymer, vilket kan leda till större spreadar och därmed högre handelskostnader.

Ta hänsyn till tracking error

Tracking error är en viktig parameter att förstå när man investerar i ETF:er. Den beskriver skillnaden i prestanda mellan en börshandlad fond och det index som den syftar till att replikera. En låg tracking error indikerar att fonden gör ett bra jobb med att följa sitt referensindex, medan en hög tracking error kan vara en varningssignal.

Tracking error kan uppstå av flera anledningar. För det första kan förvaltningsavgifter och andra kostnader som är förknippade med att driva en ETF-fond påverka dess förmåga att exakt följa ett index. För det andra kan det finnas små skillnader i tillgångssammansättningen mellan fonden och indexet, vilket kan leda till divergerande resultat.

Det är viktigt att notera att tracking error inte nödvändigtvis är en dålig sak. I vissa fall kan en fond med en viss grad av tracking error faktiskt överträffa sitt index, beroende på fondförvaltarens skicklighet och strategi. Men om du investerar i en ETF-fond med syftet att få exakt samma avkastning som ett visst index, bör du sikta på en fond med låg tracking error.

För att mäta tracking error kan du titta på fondens historiska data och jämföra dess avkastning med referensindexets avkastning över samma period. Detta ger dig en bra indikation på hur väl fonden har lyckats med att replikera indexets prestanda, och kan vara en nyttig faktor att överväga när du väljer mellan olika alternativ.

Valutaeffekter i börshandlade fonder

Valutaeffekter är en aspekt av investering i ETF-fonder som inte alltid får den uppmärksamhet den förtjänar. När du investerar i en börshandlad fond som har exponering mot utländska marknader, är din avkastning inte bara beroende av tillgångarnas prestanda, utan även av valutakursförändringar.

Om du till exempel investerar i en ETF-fond som följer ett amerikanskt index, och den amerikanska dollarn stärks mot den svenska kronan, skulle detta kunna förstärka din totala avkastning.

Det finns dock också risker med detta. En försvagning av den utländska valutan kan minska din avkastning, ibland signifikant. Denna typ av valutarisk kan vara särskilt relevant om du överväger att investera i fonder med exponering mot tillväxtmarknader eller mindre stabila ekonomier.

Vissa fonder erbjuder valutaskyddade alternativ som syftar till att minska valutarisken genom att använda olika finansiella instrument. Detta kan vara ett bra alternativ för den som vill fokusera strikt på den underliggande tillgångens prestanda utan att påverkas av valutakursförändringar.

Bild på en skärm som visar utvecklingen av en ETF med utdelning.

Fördelar och nackdelar

Handel med ETF erbjuder en rad fördelar och nackdelar som varje investerare bör vara medveten om innan de gör sin investering.

Fördelar:

 1. Låga kostnader: Förvaltningsavgifter tenderar att vara högre för en börshandlad fond än för en traditionell fond.
 2. Likviditet: De handlas som aktier på börsen, vilket ger hög likviditet och flexibilitet.
 3. Diversifiering: En enda fond kan ge exponering mot en hel marknad eller sektor.
 4. Skatteeffektivitet: Möjlighet till skattemässiga fördelar jämfört med andra investeringsalternativ.
 5. Flexibilitet: Det finns en stor variation av fonder, inklusive de som fokuserar på sektorer, geografier eller investeringsstilar.

Nackdelar:

 1. Spreadkostnader: Spreaden mellan köp- och säljpriset kan vara hög för mindre populära fonder.
 2. Tracking Error: Risk för avvikelse i avkastning jämfört med det index som fonden följer.
 1. Komplexitet: Vissa fonder, som de med hävstång, kan vara komplicerade och riskfyllda.
 2. Ingen aktiv förvaltning: De flesta fondalternativen är indexföljande och erbjuder inte möjligheten till överprestation genom aktiv förvaltning.
 3. Transaktionskostnader: Eftersom de handlas som aktier kan det tillkomma courtage eller andra transaktionskostnader.

 

Teknikens påverkan på handeln

Teknikens framsteg har revolutionerat handeln med ETF på flera sätt:

 • Onlineplattformar har gjort det enklare och snabbare att köpa och sälja ETF-fonder. Denna tillgänglighet har ökat handelsvolymen och därmed också likviditeten i många fonder.
 • Avancerade algoritmer och automatiserad handel har möjliggjort så kallad högfrekvenshandel i börshandlade fonder. Detta kan påverka prisstabiliteten och i vissa fall leda till marknadsmanipulation, vilket tillsynsmyndigheter nu har börjat granska mer noggrant.
 • Tekniken har gjort det möjligt att utveckla mer komplexa produkter. Förutom de traditionella indexföljande fonderna finns nu även smarta beta-ETF:er, som använder avancerade algoritmer för att optimera avkastningen.

Men tekniken har också sina risker:

 • Elektroniska handelsplattformar är inte immuna mot tekniska problem som kan hindra handel eller orsaka felaktiga transaktioner.
 • Den snabba handeln i ETF med utdelning, eller andra specialiserade produkter, kan skapa komplexa skatteeffekter som investerare bör vara medvetna om.

Användning av hävstång – möjligheter och risker

I handeln med ETF kan hävstång vara ett tveeggat svärd som kan öka både potentiell avkastning och risk. Hävstångsfonder är konstruerade för att multiplicera avkastningen av ett underliggande index.

Till exempel: En 2x hävstångsfond syftar till att dubbla daglig avkastning av det index den följer. Det är viktigt att notera att dessa fonder är konstruerade för att uppnå den specificerade hävstången på daglig basis. Därför kan långsiktig exponering mot dessa fonder leda till resultat som avviker kraftigt från det förväntade.

Hävstång kan vara fördelaktig i en tydligt uppåtgående eller nedåtgående marknad. Men den innebär också högre risker, inklusive potentialen för betydande förluster. Skickliga handlare använder ofta hävstångsprodukter för korta handelsperioder, och det rekommenderas att man har en tydlig exit-strategi innan investering. En annan aspekt att vara medveten om är kostnaden; hävstångsprodukter har ofta högre avgifter, vilket kan äta upp eventuell extra avkastning.

Om du överväger att använda hävstång i din handel, är det avgörande att förstå inte bara de möjliga fördelarna utan också de inneboende riskerna och kostnaderna. Det är också viktigt att noga övervaka positioner och eventuellt använda stop loss-ordrar för att minimera potentiella förluster.

Steg för steg-guide till att investera i börshandlade fonder

För att börja handla med en börshandlad fond är det viktigt att följa en genomtänkt process som säkerställer att du gör välgrundade investeringsbeslut. Här är en steg för steg-guide för hur du går till väga:

 • Steg 1: Gör en grundlig research för att förstå vad en ETF är och hur den fungerar. Känn till skillnaderna mellan olika typer av fonder, som indexföljande fonder och sektorfonder.
 • Steg 2: Välj en handelsplattform eller mäklare där du kan köpa och sälja ETF:er. Kontrollera att plattformen har låga avgifter och är användarvänlig.
 • Steg 3: Gör en analys av dina investeringsmål och risktolerans. Välj därefter de produkter som bäst matchar dina behov.
 • Steg 4: Använd verktyg som rapporter eller analytiska artiklar för att jämföra olika ETF-fonder.
 • Steg 5: Logga in på din valda handelsplattform och gå till handelssidan. Sök efter en börshandlad fond du är intresserad av.
 • Steg 6: Ange antalet andelar du vill köpa och vilken typ av order du vill använda (marknadsorder, stopporder, etc.). Bekräfta och genomför köpet.
 • Steg 7: Övervaka regelbundet ditt innehav. Justera din portfölj vid behov, baserat på marknadsförändringar eller förändringar i dina investeringsmål.

Ordlista

 • ETF: Exchange Traded Funds, eller börshandlade fonder, är investeringsfonder som handlas på börsen som aktier. De brukar följa ett specifikt marknadsindex.
 • Diversifiering: Strategi för att sprida risk genom att investera i en blandning av olika tillgångar eller marknader.
 • Spread: Skillnaden mellan köp- och säljpriset för en viss tillgång, ofta uttryckt i punkter eller procent.
 • Likviditet: En tillgångs eller marknads förmåga att snabbt omvandlas till kontanter utan att påverka priset.
 • Marknadsorder: En order att omedelbart köpa eller sälja till det rådande marknadspriset.
 • Gränsvärdesorder: En order att köpa eller sälja en tillgång när den når ett specifikt pris eller bättre.
 • Tracking Error: Mått på hur väl en fond följer det index den är avsedd att replikera.
 • Stop loss-order: En order som blir en marknadsorder när en tillgång når ett förutbestämt pris, oftast för att minimera förluster.
 • Indexföljande: En investeringsstrategi som syftar till att replikera avkastningen av ett specifikt marknadsindex.
 • Sektorfond: En fond som investerar i företag inom en specifik sektor eller bransch.
 • Hävstång: Användning av skuldfinansiering för att öka en investerings potentiella avkastning.

 

Vill du lära dig om olika strategier att använda i din handel? Läs vår guide om daytrading.

Facebook
Twitter
LinkedIn