Sök
Stäng denna sökruta.

Investera i kryptovaluta: Så kommer du igång

investera krypto

Ett populärt sätt att investera i kryptovalutor, som dessutom är tämligen säkrare, är att investera med certifikat. Det är mycket enkelt att investera i kryptovaluta via olika certifikat hos exempelvis Avanza och Nordnet. Den stora fördelen är att certifikat kan hållas inom ISK eller kapitalförsäkring. Detta till skillnad mot att köpa bitcoin, eller andra kryptovalutor, på en kryptobörs.

Denna guide förklarar hur kryptocertifikat fungerar, var de kan köpas och vilka fördelar/nackdelar som finns med investeringsalternativet.

sponsmark

Vill du hellre investera på en mer vardaglig nivå? Avanza är ett av de mest populära alternativen bland svenska småsparare.

Köpa bitcoin – via certifikat

Att köpa bitcoin, eller investera i andra kryptovalutor, kan upplevas komplext för personer som inte är insatta i hur kryptobörser fungerar, hur skatten ska beräknas och hur blockkedjor används. Är målet enbart investering bör certifikat vara betydligt enklare. Dessutom följer både skattemässiga och säkerhetsmässiga fördelar. Här förklaras först vad ett certifikat är och sedan hur man kan handla kryptovaluta via dessa värdepapper.

Vad är certifikat?

Ett certifikat är ett finansiellt värdepapper som representerar en underliggande tillgång. I detta fall kan de användas för att investera i kryptovaluta, men den underliggande tillgången kan lika gärna vara olja, guld eller vete.

Certifikatet fungerar som ett ”representativt värdepapper” som ger innehavaren rätt till en andel av den underliggande tillgången som hålls av utgivaren av certifikatet. Utgivaren av certifikatet kan exempelvis köpa Ethereum för 100 000 kronor och sedan skapa 100 certifikat som vardera därmed speglar 1/1000 av innehavet.

Handla kryptovaluta via din aktiemäklare

Att handla kryptovaluta via certifikat kan ske hos de aktiemäklare som har detta utbud. Processen är väldigt lik att köpa aktier eller andra finansiella instrument. Du öppnar ett konto hos en mäklare, sätter in pengar och kan sedan köpa kryptovalutacertifikat. Bland annat erbjuds certifikat via:

  1. Avanza: En av Sveriges största onlinemäklare som erbjuder en rad olika certifikat kopplade till kryptovalutor.
  2. Nordnet: En annan populär handelsplattform i Norden som också erbjuder krypto-certifikat.

Certifikat eller handla med kryptovaluta via kryptobörs?

När det kommer till att investera i kryptovaluta står man ofta inför valet mellan att handla dessa direkt via en kryptobörs eller att investera via certifikat. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, och det är viktigt att förstå skillnaderna.

Fördelar – Vid handel med kryptovaluta via certifikat

Handel med kryptovaluta, via certifikat, har primärt följande fördelar.

Lägre skatt

En av de största fördelarna med att handla kryptovaluta via certifikat är den potentiellt lägre skatten. I Sverige beskattas kapitalvinster från handel med kryptovalutor som en kapitaltillgång. Det innebär en skatt på 30% på vinsten.

Certifikat, å andra sidan, kan handlas inom ett investeringssparkonto (ISK), vilket innebär en lägre, schablonmässig beskattning. Förväntas en värdeökning på i genomsnitt några procent per år är det skattemässigt fördelaktigt att investera i kryptovaluta inom ett ISK. Ju större vinst desto större blir fördelen med detta alternativ.

Exempel:

En person har valt att köpa Ethereum för 100 000 kronor. Värdet går upp till 130 000 kronor varpå innehavet säljs. Hade personen köpt Ethereum via en kryptobörs hade skatt behövt betalats på 10 000 kronor. Nu valde personen istället att köpa Ethereum via certifikat inom ett ISK. Det innebär att skatten blev på cirka 1 000 – 2 000 kronor (beroende på nivån på schablonskatten).

Enklare deklaration

Den andra fördelen med att köpa Bitcoin via certifikat, istället för via en kryptobörs, är hur mycket tid som behöver läggas på deklaration. Handel med kryptovaluta som sker inom ett ISK beskattas automatiskt och inget behöver göras när deklarationen ska lämnas in.

Den som väljer att köpa Bitcoin via en kryptobörs behöver själv notera köp- och säljkurser, räkna ut genomsnittligt anskaffningsvärde och ange detta på en K4-blankett varje år.

Förvaring & säkerhet

Förvaring av kryptovalutor kan vara en utmaning, särskilt när det kommer till säkerhet. Om du väljer att handla kryptovaluta direkt, är du själv ansvarig för att förvara dina digitala tillgångar på ett säkert sätt. Detta kan inkludera användning av hårdvaruplånböcker eller andra säkerhetsåtgärder. Med certifikat slipper du detta ansvar, eftersom du inte äger den underliggande tillgången.

Skulle en bank- eller aktiemäklare gå i konkurs kommer svenska ”Investerarskyddet” att ersätta värdepapper upp till 250 000 kronor. En person som blir rånad i sitt hem, och tvingas sälja värdepapper och göra banköverföringar, kan även få ersättning från försäkringsbolaget.

Den som däremot äger sin kryptovaluta på en kryptoplånbok har varken ett investerarskydd eller försäkringar att förlita sig på.

Kunskapen

Kunder hos Avanza och Nordnet kan köpa Bitcoin, via certifikat, lika enkelt som de köper aktier, fonder eller andra värdepapper.  Det krävs alltså ingen förkunskap för att göra dessa investeringar.

Däremot ska det tilläggas att många kryptobörser har mycket användarvänlig uppbyggnad så detta bör inte vara den största fördelen att välja certifikat.

fördelar med krypto certifikat

Nackdelar – Vid handel med kryptovaluta via certifikat

Handel med kryptovaluta, via certifikat, har också sina begränsningar och nackdelar – vilka presenteras nedan:

Kan inte nå extra avkastning via staking m.m.

En av de största nackdelarna med att investera i kryptovaluta via certifikat är att du inte kan dra nytta av vissa metoder för att generera extra avkastning, som staking eller lending.

Staking är en process där du låser dina kryptovalutor i en plånbok för att på detta sätt bidra med funktioner till en blockkedja. Det sker främst på blockkedjor med PoS (Proof of Stake).

Vid staking får du ofta avkastning i form av mer kryptovaluta. Eftersom du inte äger den faktiska kryptovalutan när du investerar via certifikat, går du miste om dessa potentiella inkomstkällor.

Kan ej användas på blockkedjan

En annan nackdel med att handla med kryptovaluta via certifikat är att du inte kan använda dessa tillgångar på den underliggande blockkedjan. Detta innebär att du inte kan använda dem inom smarta kontrakt, DeFi (Decentraliserad Finans) eller andra blockkedje-baserade applikationer. Du äger inte de faktiska tokens eller mynten, vilket begränsar din interaktion med kryptoekosystemet.

Har förvaltningsavgift

Slutligen är det viktigt att notera att många certifikat kommer med en förvaltningsavgift. Denna avgift är oftast en procentuell del av det investerade kapitalet och dras automatiskt. Detta är en kostnad som du inte skulle behöva betala om du ägde kryptovalutan direkt. Förvaltningsavgiften kan äta upp en del av din potentiella avkastning, särskilt om du planerar att hålla ditt investerade kapital under en längre period.

Köpa Ethereum, Bitcoin eller Cardano via Avanza?

Avanza är en av de mest populära handelsplattformarna i Sverige och erbjuder en rad olika certifikat för att köpa Ethereum, Bitcoin och andra kryptovalutor. Nedan presenteras några av dessa:

Bitcoin XBT

Bitcoin XBT är ett certifikat som speglar priset på Bitcoin. Det är en av de mest handlade krypto-certifikaten på Avanza och är ett alltså ett bra alternativ för de som vill handla med Bitcoin utan att äga den underliggande tillgången.

Ethereum XBT

Ethereum XBT har exponering mot Ethereum, den näst största kryptovalutan. Certifikatet gör det möjligt att köpa Ethereum utan att behöva hantera en kryptoplånbok eller ha kunskap i andra tekniska aspekter.

21 Shares Algorand

21 Shares Algorand är ett certifikat som ger exponering mot Algorand, en blockkedja som fokuserar på skalbarhet och effektivitet. Detta certifikat är ett bra alternativ för de som är intresserade av att investera i en kryptovaluta som är mindre känd och etablerad.

21 Shares Avalanche

21 Shares Avalanche är ett certifikat som ger investerare exponering mot Avalanche, en blockkedja som bland annat används för smarta kontrakt och dAppar. Detta certifikat kan vara ett intressant alternativ för de som vill diversifiera sin kryptoportfölj och inte enbart vill ha exponering mot de största kryptovalutorna.

21 Shares Cryptobasket

21 Shares Cryptobasket är ett unikt certifikat som erbjuder en korg av olika kryptovalutor i ett enda värdepapper. Det är därmed ett automatiskt sätt att skapa diversifierad handel med kryptovaluta via varje köptillfälle.

21 Shares BNB

21 Shares BNB fokuserar på Binance Coin (BNB), som är den kryptovaluta som används på Binance Smart Chain. En blockkedja som, funktionsmässigt, har stora likheter med Ethereum och därmed har en stor ekonomisk infrastruktur. 

Coinshares Physical Chainlink

Coinshares Physical Chainlink är ett certifikat som ger exponering mot Chainlink, en decentraliserad orakeltjänst som möjliggör kommunikation mellan smarta kontrakt på olika blockkedjor. Flera internationella företag är idag noder på Chainlink, exempelvis AccuWeather.

Coinshares Physical Staked Polygon

Coinshares Physical Staked Polygon är ett certifikat som ger investerare exponering mot Polygon, en skalningslösning för Ethereum. Certifikatet är unikt eftersom det inkluderar staking, vilket kan generera extra avkastning för innehavaren.

Valour Polkadot

Valour Polkadot är ett certifikat som fokuserar på Polkadot, en blockkedja som syftar till att förbättra interoperabiliteten mellan olika blockkedjor. Med andra ord förväntas Polkadot underlätta interaktion mellan exempelvis blockkedjorna Ethereum, Bitcoin och Avalanche.

Valour Solana

Valour Solana är ett certifikat som ger exponering mot Solana, en högpresterande blockkedja känd för sin snabba transaktionshastighet och låga avgifter. Blockkedjan har stort fokus på finansiella tjänster och funktioner.

investera i krypto

Tänka på detta om du vill handla kryptovaluta via certifikat

När du väljer att handla kryptovalutor via certifikat finns det flera faktorer att beakta för att skapa en trygg och riskmedveten investering. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Courtage på varje handelstillfälle

En av de kostnader som ofta förbises av investerare är courtage, som är den avgift du betalar till mäklaren vid varje köp eller försäljning av ett certifikat. Denna avgift varierar mellan olika handelsplattformar och kan snabbt ackumuleras om du handlar ofta. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa kostnader och hur de kan påverka din totala avkastning.

Exempel:

Hos Avanza kostar det minst 19 kronor att köpa Bitcoin via certifikat. En person som gör ett köp, och en försäljning, varje månad kommer därmed att ha betalat 456 kronor i courtage för detta under ett år. Vid många handelstillfällen, eller mycket låga köpbelopp, kan certifikat alltså bli dyrt.

Köpa Bitcoin i SEK eller EURO?

Valutan i vilken certifikatet är noterat kan ha en inverkan på din investering. Om certifikatet är noterat i en annan valuta än den du vanligtvis använder, som EURO, kan valutakursförändringar påverka din avkastning. Det är därför viktigt att överväga detta när du väljer vilket certifikat du ska investera i. Det går exempelvis att köpa bitcoin, via certifikat, både i SEK och EURO. Detsamma gäller för Ethereum men däremot inte samtliga kryptovalutor som erbjuds via aktiemäklarna Avanza och Nordnet.

Kontrollera förvaltningsavgiften

Förvaltningsavgiften är en annan kostnad som kan ”äta upp” din avkastning över tid. Denna avgift dras automatiskt och varierar mellan olika certifikat. Det är viktigt att jämföra förvaltningsavgifter mellan olika alternativ för att göra en så kostnadseffektiv investering som möjligt.

Med ökad konkurrens har förvaltningsavgiften minskat och det är faktiskt möjligt att köpa Bitcoin utan att betala denna förvaltningsavgift. Detta via Valour Bitcoin Zero.

Emittentrisken och hur du minskar den

Slutligen bör du vara medveten om emittentrisken, det vill säga risken att företaget som har emitterat certifikatet inte kan uppfylla sina förpliktelser. För att minska denna risk kan du diversifiera din portfölj genom att investera i kryptovaluta via certifikat från olika emittenter. Exempel på emittenter är följande:

  • 21 Shares
  • Coinshares
  • XBT
  • Valour

FAQ

Hur kan jag köpa Bitcoin via certifikat?

För att köpa Bitcoin via certifikat kan du använda en handelsplattform som Avanza eller Nordnet. Sök efter certifikat som speglar Bitcoinpriset, som Bitcoin XBT, och följ plattformens instruktioner för att genomföra köpet.

Är det säkert att köpa kryptovaluta via certifikat?

Att köpa kryptovaluta via certifikat kan vara ett säkrare alternativ jämfört med att köpa kryptovalutan direkt. Detta eftersom du inte behöver oroa dig för förvaring eller säkerhet. Dock bör du vara medveten om emittentrisken och eventuella förvaltningsavgifter.

Kan jag handla med kryptovaluta med certifikat?

Ja, du kan handla kryptovaluta med certifikat genom att köpa och sälja certifikat som representerar en specifik kryptovaluta. Detta kan göras via handelsplattformar som Avanza och Nordnet.

Vad är skillnaden mellan att handla kryptovaluta och handla med certifikat?

När du handlar med kryptovaluta äger du den faktiska digitala tillgången och är ansvarig för dess förvaring och säkerhet. När du handlar med Bitcoin via certifikat äger du inte den faktiska tillgången, utan ett finansiellt instrument som speglar dess värde.  

Hur kan jag köpa Bitcoin via certifikat?

För att köpa Bitcoin via certifikat kan du använda en handelsplattform som erbjuder certifikat kopplade till Bitcoin, som exempelvis Bitcoin XBT. Processen är liknande den för att köpa aktier eller andra värdepapper. Detta genom att du öppnar ett konto, sätter in pengar och följer plattformens instruktioner för att genomföra köpet.

Vilka är de vanligaste certifikaten för att handla med kryptovaluta?

Några av de mest populära certifikaten för kryptovalutahandel inkluderar Bitcoin XBT, Ethereum XBT och olika certifikat från Coinshares. Dessa certifikat finns tillgängliga på flera handelsplattformar och erbjuder en rad olika exponeringar mot kryptovalutamarknaden.

Är det möjligt att korta kryptovalutor via certifikat?

Ja, det finns certifikat som gör det möjligt att korta kryptovalutor, vilket innebär att du kan tjäna pengar om priset på den underliggande kryptovalutan sjunker. Dessa certifikat kan dock vara riskabla och kräver en god förståelse av marknaden. Det har även varierat över tid om Avanza och Nordnet har erbjudet dessa eller inte.

Hur kan jag minska risken när jag handlar med kryptovaluta via certifikat?

För att minska risken kan du diversifiera din portfölj genom att investera i certifikat som representerar olika kryptovalutor. Genom att investera i certifikat från olika emittenter (utgivare) minskas även emittentrisken.

Ordlista A till Ö

Certifikat: Ett finansiellt instrument som ger investeraren exponering mot en underliggande tillgång, som till exempel en kryptovaluta, utan att faktiskt äga den.

Courtage: Den avgift som tas ut av en mäklare vid varje köp eller försäljning av ett finansiellt instrument som ett certifikat. Avgiften varierar mellan olika handelsplattformar.

Decentraliserad finans (DeFi): Finansiella tjänster som är byggda på blockkedjeteknologi och kan användas utan behov av traditionella finansiella mellanhänder som banker och försäkringsbolag.

Emittent: Företaget eller institutionen som utfärdar certifikatet. Dessa förväntas äga den underliggande tillgången till lika stor omfattning som dess certifikat representerar.

Förvaltningsavgift: En årlig avgift som dras automatiskt från ditt certifikatinnehav. Avgiften varierar beroende på certifikatet och emittenten.

Handelsplattform: En onlineplattform där investerare kan köpa och sälja finansiella instrument som aktier, certifikat och kryptovalutor.

Likviditet: Begreppet beskriver hur lätt det är att köpa eller sälja en tillgång utan att påverka dess pris. Högre likviditet är ofta att föredra när man handlar med finansiella instrument.

Smarta kontrakt: Självkörande kontrakt vars villkor direkt skrivs in i kod. De används ofta på blockkedjeplattformar, som Ethereum, för att automatisera olika typer av transaktioner och avtal.

Staking: En process där du låser dina kryptovalutor i en plånbok för att stödja drift och säkerhet av en blockkedja. I gengäld får du ofta en form av avkastning.

Volatilitet: Måttet på prisförändringar i en tillgång över tid. Kryptovalutor är kända för sin höga volatilitet, vilket kan leda till stora prisförändringar på kort tid.

Facebook
Twitter
LinkedIn