Sök
Stäng denna sökruta.

Länsförsäkringar Fastighetsfond – Vårt Omdöme

Få tillgångslag har varit lika värdeskapande över tid som fastigheter. Äger du fastigheter får du både ett kassaflöde från uthyrning plus förhoppningsvis en värdeökningen avfastigheten som ger en bra hedge mot inflation.

Länsförsäkringar Fastighetsfond är en av Sveriges mest populära fastighetsfond – bara på Avanza har fonden ungefär 50 tusen ägare vilket gör den till en av de mest populära aktivt förvaltade fonden på plattformen. 

Är du intresserad av att investera i fonden? Jämför nätmäklare nedan.

I det här inlägget kommer vi titta närmare på Länsförsäkringar Fastighetsfond (förkortat If fastighetsfond) och jämföra fonden med likande i sektorn. Hur skiljer sig avgiften, utveckling och innehaven mellan de olika fastighetsfonderna. I slutet av inlägget kommer

Utöver Avanza kan du också handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Länsförsäkringar Fastighetsfond (If Fastighetsfond) avgift jämfört liknade fonder

Länsförsäkringar Fastighetsfond har en avgift på 1.4% av det förvaltade kapitalet. Fondens avgiften kan variera beroende på vilken plattform du handlar fonden på. Avgiften kan jämföras med likande fonder som är inom samma sektor. I listan nedanför har vi jämfört tre likande fonder i avgift som alla investerar utifrån samma förutsättningar.

Namn Avgift %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1.4%
IKC Fastighetsfond 1.2%
Carnegie Fastighetsfond Norden 1.6%

Som tabellen ovan visar harLänsförsäkringar Fastighetsfond en avgift på 1.4% som är mellan ICKFastighetsfond ochCarnegie Fastighetsfond Norden. avgiften liknar en ”vanlig” aktivt förvaltad fond.

Länsförsäkringar Fastighetsfond utveckling

För att avgöra om en fond haft en bra, eller dålig avkastning behöver man jämföra med likande fonder, alltså fonder som investerar utifrån samma förutsättningar. Vi har valt att jämföra fonden avkastning med de två andra fastighetsfonderna vi använde i listan ovanför, alltsåIKC Fastighetsfond ochCarnegie Fastighetsfond Norden, då båda fonderna investerar i fastigheter.

Länsförsäkringar fastighetsfond utveckling

Som vi ser i grafen ovanför har alla tre fonder; Carnegie Fastighetsfond Norden, ICK Fastighetsfond och Länsförsäkringar Fastighetsfond haft en likande avkastning på tre år sikt. Detta stämmer även på ett & två års sikt. 

Jämför vi utvecklingen på LF Fastighetsfond med ett brett index som exempelvis OMX30 har fastighetsfonder utvecklats relativt likvärdigt på både tre och fem år.

LF Fastighetsfond länsförsäkringar innehav

Som namnet indikerar investerar fonden i noterade fastighetsbolag, framför allt i svenska sådana. I bilden nedan ser vi portföljens tio största innehav.

Länsförsäkringar fastighetsfond innehav

Handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Majoriteten av fondens innehav och affär återfinns också i Sverige, även om bland annat bolag som Balder har en stor internationell verksamhet. Bland annat i Finland där bolaget äger flera stora fastigheter.

Jämför vi LF Fastighetsfond innehav med de andra fastighetsfonderna så äger de alla aktier i Balder och ingår bland deras tio största innehav. En anledning till detta kan vara att bolagens värde stigit rejält på börsen senaste åren, även att de båda har stora huvudägare som tycks kunna knyta åt sig både kapital billigt men också fina projekt.

Omdöme Länsförsäkringar Fastighetsfond

Länsförsäkringar fastighetsfond är en aktivt förvaltad fond som är inriktad mot den svenska fastighetssektorn. Fonden är en av de mest populära aktivt förvaltade fonderna i Sverige med 55 tusen ägare bara hos Avanza. Fondens avgift, 1.4%, är varken billigt eller dyrt jämfört med andra aktivt förvaltade fonder.

Fondens utveckling har varit liknande övriga fonder i samma sektor under de senaste tre åren. Den nedgång som har kunnat ses under 2022 och 2023 handlar mycket om världsläget och höga räntor.

Fastigheter har varit en god investering under många år och det är omöjligt att säga huruvida den trenden kommer fortsätta. Den som investerar i en fastighetsfond, exempelvis Länsförsäkringar fastighetsfond, borde ha en förhoppning om att räntorna är låga och att värdeökningen således stiger.

Länsförsäkringar fastighetsfond är ett bra alternativ för den som söker exponering mot fastigheter, men en nischad fond som inriktar sig endast mot en sektor bör nog inte vara ditt enda innehav i portföljen. Tänk på att fonden handlas med olika hög avgift beroende på varit du köper fonden. Jämför alltid innan du väljer bank för ditt inköp. Lycka till!

Tänk på att fondens avgift varierar stort beroende på vart du handlar fonden, idag har SAVR längst avgift på fonden med en rabatt på 41%. Hämta rabatten genom knappen nedanför.

Likande fonder som Länsförsäkringar fastighetsfond

En av de bästa tillgångslagen det senaste decenniet i Sverige har varit fastigheter, stigande markandshyror i kombination med värdeökningar av fastigheter har gjort att en investering i sektorn ofta varit framgångsrikt. Detta har också gjort att fler fondbolag valt att gå in i sektorn.

Ett andra likande fonder är bland annat IKC fastighetsfond, som också är ett populärt val bland småsparare. Fonden är en aktiefond som investerar aktier med särskild inriktning mot den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Fonden kan också investera i bolag som bedriver hotellverksamhet, det skriver fondbolaget i deras egna beskrivning. 

Klarabo gick till börsen i början av december och har ett börsvärde på cirka 6 miljarder SEK. Klarabos affärsidé är att i tillväxtregioner förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

Vill du läsa mer om fonder och fondanalyser? Då rekommenderar vi hemsidan Fondanalys, där kan du läsa omdömen om fonder och andra nyheter.

Facebook
Twitter
LinkedIn