Sök
Stäng denna sökruta.

Vilka datum publicera Volvo sina rapporter under 2020? I matrisen nedanför ser ni publiceringsdagen för Volvos Q1,Q2,Q3 och Q4 rapport. Volvo AB är världens näst största tillverkare av tunga lastbilar och den största tillverkaren av tunga dieselmotorer. 

Rapportdatum under 2020
DatumHändelse
2020-04-24Q1 rapport
2020-07-17Q2 rapport
2020-10-16Q3 rapport
2021-01-29Q4 rapport
2021-02-26Årlig rapport
2021-04-08Bolagsstämma
Volvos nyckeltal
Resultaträkning2019201820172016
Nettoomsättning431 981390 834334 748301 914
Kostnad sålda varor326 895303 478254 581231 602
Bruttoresultat105 08587 35780 16770 312
Rörelsekostnader58 45554 15051 44247 318
Rörelseresultat46 63033 20728 72522 994
Resultat efter finansiella poster46 83232 14828 25419 230
Årets resultat35 86124 89720 98113 147
Balansräkning (MSEK)
2019201820172016
Anläggningstillgångar242 650239 989213 455218 615
Omsättningstillgångar282 187234 675199 039180 301
Eget kapital141 677125 831109 01197 764
Långfristiga skulder176 843155 359125 360134 617
Kortsiktiga skulder206 317193 473178 123166 535
Skuldsättningsgrad (%)29,728,3730,9235,26
Kassaflöde (MSEK)
2019201820172016
Kassaflöde från löpande verksamheten39 04731 18737 59917 559
Kassaflöde från investeringsverksamheten−14 189−13 798−9 146−7 127
Kassaflöde från finansieringsverksamheten−10 817−6 699−15 643−8 553
Historian om Volvo

Volvo AB är världens näst största tillverkare av tunga lastbilar och den största tillverkaren av tunga dieselmotorer. Varumärket Volvo säljer mellantunga och tunga lastbilar världen över, varumärket Renault säljer olika typer av kommersiella lastbilar i Europa och varumärket Mack tillverkar framförallt yrkeslastbilar för försäljning i Nordamerika.

Volvo säljer också bussar, byggnadsutrustning, marina drivsystem, flygplansmotorkomponenter och finansiella tjänster.