Sök
Stäng denna sökruta.

Substansrabatt – Vad är det?

Om du någon gång läst om ett investmentbolag har du säkert hört talas om ordet substansrabatt eller substanspremie. Alla investmentbolag har antingen en rabatt eller premie jämfört med investeringsportföljen och i den här artikeln går vi igenom definitionen bakom ordet och reder ut hur du själv kan räkna ut om ett investmentbolag har en rabatt eller premie.

Hur räknar du ut substansrabatten?

För att räkna ut substansrabatten behöver du veta bolagets marknadsvärde, skulder och börsvärde. När marknadsvärdet på tillgångarna i bolaget överstiger summan av börsvärdet och skulder handlas aktien med en s.k. substansrabatt.

Som i exemplet ovan handlas bolaget till en rabatt jämfört med substansvärdet. Samma gäller för substanspremie. När marknadsvärdet på tillgångarna i bolaget underskrider summan av börsvärdet och skulder handlas aktien med en s.k. substanspremie.

Substansrabatt är alltså när bolagets totala börsvärde är läge än bolagets bokförda tillgångar, detta går att applicera på både fastighetsbolag och investmentbolag. Som tumregel borde investerar alltid försöka köpa ett investmentbolag till så hög rabatt som möjligt. Det betyder att du köper den underliggande portföljen till ett rabatterat pris.

Avanza berättar om substansvärde

Vad är ett investmentbolag

Ett investmentbolag är ett företag som äger hela eller en mindre del av flera andra företag. Bolagen som investmentbolagen äger är ofta orelaterade och skiljer sig mycket från varandra när det gäller de produkter eller tjänster de erbjuder. Ett bra exempel på det är investor som äger aktier i banker, teknikbolag och industriaktier.

Investmentbolaget är moderbolaget och portföljbolagen, om det är helägda fungerar som dotterbolag. Dotterbolag drivs oberoende av varandra, även om var och en fortfarande måste rapportera till ledande befattningshavare på moderbolaget.

Hur korrelerar aktiepriset och substansvärdet?

I bilden nedanför ser vi hur utvecklingen investmentbolaget Industrivärdens aktiekurs i jämförelse med ett kvartals förskjutna kurvor som visar hur aktiekurs skulle varit om ingen premie/rabatt fanns i Industrivärden.

I diagrammet ovanför visas den historiska aktiekursen tillsammans med en kurva som visar hur aktien skulle gått om ingen rabatt eller premie fanns, med ett kvartals förskjutning. Vidare visas en till kurva detsamma, fast justerad så att den genomsnittliga rabatten på 13,2 procent är borträknad.

Detta är ett exempel och alla bolags aktier har inte samma korrelation, ett exempel är Latour som haft en substanspremie på upp till 50% vilket är väldigt ovanligt.

Vilka investmentbolag finns det i Sverige?

Sverige har ovanligt många investmentbolag jämfört med andra länder. De största bolagen är Investor, Industrivärlden, Kinnevik och Latour. Alla är på någon vis kopplade till större svenska investerare. Vidare går vi igenom hur svergies största investmentbolag Investor är uppbyggt.

Investor

Investor grundades 1916 och har sedan dess haft samma affärsidé; att bygga upp och finansiera världsledande företag17. Företaget bildades genom en avknoppning från SEB, dåvarande Stockholms Enskilda Bank, men börsnoterades redan året efter. Idag fokuserar investmentbolaget på två typer av investeringar; finansiella investeringar samt kärninvesteringar. Bland kärninvesteringarna kan SEB, Atlas Copco och ABB nämnas. Bland de finansiella investeringarna kan exempelvis den nyligen noterade aktien EQT-fonderna nämnas.

Som vi ser i bilden är portföljen fördelad mellan flera olika sektorer. Portföljen liknar mycket hur exempelvis en fond är uppbyggt.

Kinnevik

Ett annat stort svensk investmentbolag är Kinnevik. Investment AB Kinnevik grundades av Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. Hugo Stenbäck var deras advokat som snart fick möjlighet att köpa in sig i bolaget, vilket han gjorde. Idag är Kinnevik noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Investmentbolaget har fokuserat sin verksamhet till tre typer av innehav; Noterade kärninnehav, Onoterade kärninnehav och Nya investeringar. Totalt har Kinnevik exponering mot cirka 80 marknader runt om i världen. Västra Europa är företagets största marknad. Följande sektorer är Kinnevik investerade i olika teknikbolag. bland annat Tele2 och Netent group som bland annat äger Viaplay.

Facebook
Twitter
LinkedIn