Sök
Stäng denna sökruta.

Lundbergs är ett investmentbolag som förvaltar och utvecklar ett antal bolag baserat på ett långsiktigt aktivt ägande. I Lundbergs portfölj av innehav ingår det helägda fastighetsbolaget Lundbergs Fastigheter, de börsnoterade dotterbolagen Hufvudstaden och Holmen samt minoritetsinnehav i Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har även stora aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Deras tillgångar anses vara av hög kvalitet, låg risk vilket ger en balanserad portfölj. daf.

Lundbergföretagen utdelning 2022

Kommande

Det finns inga angivna utdelningar rapporterade än för Lundbergsföretagen, men historiskt har bolaget delat ut cirka 3 kronor per aktie, dagen för utdelning är i maj, detta har varit fallet de senaste åren. Räkna alltså med att Lundbergsföretagen ger sin utdelning i maj 2022. Storleken på utdelningen har varierat som syns i tabellen nedanför. Men cirka 3 SEK per aktie.

Historiska

UtdelningsdagX-dagUtdelning/aktie
2021-04-222021-04-163,5 SEK
2019-04-102019-04-043,2 SEK
2018-04-192018-04-133 SEK

Lundbergsföretagen rapportdatum 2022

Lundbergsföretagen har kommunicerat vilka datum de planerar att rapportera kvartalsrapporter samt årstämman för 2022. Q4 rapportras i februari och årstämman hålls april, vanligtvis i Stockholm.

Kommande

DatumHändelse
2022-02-24Q4 rapport
2022-04-06Årsstämma

Historiska

DatumHändelse
2021-11-24Q3 rapport
2021-08-24Q2 rapport
2021-05-25Q1 rapport
2021-04-15Årsstämma
2021-03-02Årsrapport
2021-02-25Q4 rapport
2020-11-19Q3 rapport
2020-08-27Q2 rapport
2020-06-04Årsstämma
2020-05-29Q1 rapport
2020-02-28Årsrapport
2020-02-28Q4 rapport
2019-11-21Q3 rapport
2019-08-27Q2 rapport
2019-05-28Q1 rapport
2019-04-03Årsstämma
2019-03-04Årsrapport
2019-02-21Q4 rapport

Lundbergsföretagen historia

Idag är Lundbergsföretagen ett av stockholmsbörsen största bolag och som kontrolleras av Fredrik Lundberg med familj, men bolagets historia sträcker sig längre bak än när Fredrik föddes, det var hans far som grundade bolaget. Åren var 1944, när Lars Erik Lundberg bara var 24 år, bildade han företaget som senare skulle bli Lundbergs i hans lägenhet i Norrköping. Detta företag ägnade sig åt byggverksamhet och fokuserade på bostadsbyggande. Från ett tidigt skede siktade Lars Erik på att behärska hela byggprocessen från markförvärv till färdig produkt, en byggverksamhet med full service.

Geografiskt etablerades näringsverksamhet på många orter i mellersta och södra Sverige under 1950- och 1960-talen. Under samma period utökades även byggverksamheten till att omfatta kontorsbyggnader och varuhus.

I ett tidigt skede började Lars Erik Lundberg visa intresse för att investera i egna fastigheter, efter att ha förstått värdet av expansionen till ytterligare en affärssektor, fastighetsförvaltning. Detta steg skapade en större stabilitet i bolaget, vilket successivt skulle kunna minska dess beroende av byggverksamhet. Det är denna grund som Fastighets AB L E Lundbergs fastighetsverksamhet vilar på idag. Sedan slutet av 1950-talet har fastighetsbeståndet successivt vuxit och består nu nästan helt av egna fastigheter. Beståndet omfattar förutom bostadsfastigheter även kommersiella fastigheter för handel och kontor.