Sök
Stäng denna sökruta.

Vilken datum publicerar Latour sina kvartals- och delårsrapport i 2020? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.

Latour är ett investmentbolag, också kallat ett konglomerat företag, som investerar i andra noterade och icke-noterade bolag. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.

Kommande

DatumHändelse
2020-04-28Q1 rapport
2020-05-11Bolagsstämma
2020-08-20Q2 rapport
2020-11-05Q3 rapport
2021-02-12Q4 rapport
2021-03-12Årlig rapport
2021-04-28Q1 rapport

Historiska

DatumHändelse
2020-03-12Årlig rapport
2020-02-14Q4 rapport
2019-11-05Q3 rapport
2019-08-20Q2 rapport
2019-05-07Bolagsstämma
2019-04-29Q1 rapport
2019-03-15Årlig rapport
2019-02-14Q4 rapport
2018-03-16Årlig rapport
Historien om Latour

Latour är ett blandat investmentbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1985. Latours övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras.

Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning2019201820172016
Nettoomsättning13 96111 8129 9468 459
Kostnad sålda varor8 3017 0735 8854 859
Bruttoresultat5 6604 7394 0613 600
Rörelsekostnader3 7003 3652 9972 523
Rörelseresultat1 9601 3741 0641 077
Resultat efter finansiella poster5 7252 6463 0693 754
Årets resultat5 3272 3362 7933 673
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning2019201820172016
Anläggningstillgångar32 32025 18823 39919 837
Omsättningstillgångar6 2824 9794 0584 211
Eget kapital26 09021 86320 34719 319
Långfristiga skulder8 4933 9879861 082
Kortsiktiga skulder4 0194 3176 1243 647
Skuldsättningsgrad (%)23,4418,231711,39
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde2019201820172016
Kassaflöde från löpande verksamheten1 8071 114927815
Kassaflöde från investeringsverksamheten−2 708−350−2 020490
Kassaflöde från finansieringsverksamheten1 150−697396−1 543