Sök
Stäng denna sökruta.

Investmentbolag Latour är ett av stockholmsbörsen största bolag mätt i börsvärde, bolaget största innehav är Assa abloy som utgör cirka 25% av bolagets portfölj. Bolaget är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av små- och medelstora företag. Störst affärsinriktning återfinns inom den industriella sektorn, samt tillverkningsindustrin. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag, huvudsakligen genom styrelserepresentation och aktiv ledning.

Latour Utdelning 2022

Latour har ännu inte kommunicerat datum eller storlek för utdelning 2021. Det planerar bolaget att kommunicera i framtiden. Att titta på hur bolaget historiskt har gjort utdelningen kan ge en indikation om när Latour planerar att göra sin utdelning för nästkommande år. Historisk datum och storlek finns i tabellen nedanför.

Historiska

Här ser vi Latours utdelningsdatum och storlek på utdelningen historiskt. Under 2021 gjorde Latour två utdelningar. Både den 18e maj och storleken var 3 SEK respektive 1,25 SEK per aktie.

UtdelningsdagX-dagUtdelning/aktie
2021-05-182021-05-113 SEK
2020-05-182020-05-121,25 SEK
2019-05-142019-05-082,5 SEK
2018-05-172018-05-112,25 SEK

Rapportdatum 2022 och framåt

Kommande

Bolaget har publicerat datum för 2022 rapportdatum redan, den första rapporten kommer 11e februari, då rapporterar bolaget siffror för Q4 2021.

DatumHändelse
2022-02-11Q4 rapport
2022-04-29Q1 rapport
2022-05-10Årsstämma
2022-08-23Q2 rapport
2022-11-08Q3 rapport

Historiska

DatumHändelse
2021-11-09Q3 rapport
2021-08-23Q2 rapport
2021-05-10Årsstämma
2021-04-29Q1 rapport
2021-03-10Årsrapport
2021-02-12Q4 rapport
2020-11-05Q3 rapport
2020-08-20Q2 rapport
2020-05-11Årsstämma
2020-04-28Q1 rapport
2020-03-12Årsrapport
2020-02-14Q4 rapport
2019-11-05Q3 rapport
2019-08-20Q2 rapport
2019-05-07Årsstämma
2019-04-29Q1 rapport
2019-03-15Årsrapport
2019-02-14Q4 rapport
2018-03-16Årsrapport

Latour Historia

Latours har som affärsidé är att investera på lång sikt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras.

Latours verksamheter bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. I samtliga innehav verkar Latour som aktiv huvudägare där styrelsearbetet är den viktigaste plattformen för hållbart värdeskapande.

Latours grundaes 1984 när Bolaget AB Hevea , som senare blir Latour, är en del av Skrinetgruppen. Hevea får ny huvudägare i form av familjen Douglas genom bolag. Bolaget får sin nuvarande verksamhet och strategi. Hevea förvärvar 95 procent av Securitasgruppen, 31 procent av Almedahl-Dalsjöfors, 25 procent av Trelleborg och 15 procent av Pharos samt ökar sin ägarandel i Forsinvest till 30 procent.

Bland övriga större innehav finns även Boliden motsvarande 5 procent av kapitalet. Innehaven i Finans AB Nyckeln, SSRS Holding AB och Civic Fondkommission AB avyttras.