Sök
Stäng denna sökruta.

Vilken datum publicerar Kinnevik sina kvartals- och helårsrapport i 2020? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.

Kinnevik AB är ett investmentbolag som investerar i digitala varumärken. De koncentrerar sina investeringar i tillväxtstil i fyra sektorer: TMT, e-handel och marknadsplatser, hälsovård och finansiella tjänster

I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.

Kommande händelser
DatumHändelse
2020-05-11Bolagsstämma
2020-07-13Q2 rapport
2020-10-15Q3 rapport
2021-02-05Q4 rapport
2021-03-26Årlig rapport
2021-04-16Q1 rapport

Historiska händelser

DatumHändelse
2020-04-17Q1 rapport
2020-03-27Årlig rapport
2020-02-06Q4 rapport
2019-10-24Q3 rapport
2019-07-19Q2 rapport
2019-05-06Bolagsstämma
2019-04-26Q1 rapport
2019-03-29Årlig rapport
2019-02-14Q4 rapport
Historien om Kinnevik

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Deras syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter.

Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger Kinnevik bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror dom på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället.

Nyckeltal
Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning2019201820172016
Nettoomsättning21 989−13 29220 626−3 159
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
Rörelsekostnader416363265299
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster21 573−13 65520 361−3 458
Årets resultat21 572−13 65620 359−3 459
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning2019201820172016
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital73 29570 50390 63372 434
Långfristiga skulder
Kortsiktiga skulder
Skuldsättningsgrad (%)6,134,513,032,17
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde2019201820172016
Kassaflöde från löpande verksamheten2 6361 5791 9931 496
Kassaflöde från investeringsverksamheten1 576−1 121461−2 850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten−811−1 770−979−7 203