Sök
Stäng denna sökruta.

Vilken datum publicerar Investor sina kvartals- och helårsrapport i 2020? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.

Investor är ett investmentbolag, också kallat ett konglomerat företag, som investerar i andra noterade och icke-noterade bolag. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.

Kommande händelser

DatumHändelse
2020-04-22Q1 rapport
2020-05-08Bolagsstämma
2020-07-17Q2 rapport
2020-10-16Q3 rapport
2021-01-22Q4 rapport
2021-03-26Årlig rapport
2021-04-22Q1 rapport

Historiska händelser

DatumHändelse
2020-03-27Årlig rapport
2020-01-22Q4 rapport
2019-10-18Q3 rapport
2019-07-17Q2 rapport
2019-05-08Bolagsstämma
2019-04-24Q1 rapport
2019-03-29Årlig rapport
2019-01-24Q4 rapport
Historian om Investor

Investors affärsfilosofi har varit densamma sedan företagets bildande 1916 – att investera i företag och aktivt bidra som en ledande ägare till företagens långsiktiga framgång. Under årens lopp har vi stadigt utvecklats i takt med högkonjunkturer, depressioner och lågkonjunkturer, med globalisering och med ständigt föränderliga kapitalmarknader, allt för att fånga nya möjligheter och skapa värde

Nyckeltal och finansiell översikt
Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning2019201820172016
Nettoomsättning141 62937 63675 97161 715
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
Rörelsekostnader38 97738 55031 43027 598
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster102 650−91444 54234 118
Årets resultat101 226−2 25244 31833 665
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning 2019201820172016
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital420 923327 690336 326300 141
Långfristiga skulder
Kortsiktiga skulder
Skuldsättningsgrad (%)14,4916,1413,9114,69
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde2019201820172016
Kassaflöde från löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten−286−11 669−196−6 648
Kassaflöde från finansieringsverksamheten−6 620−5 487−5 533−7 676