Sök
Stäng denna sökruta.

Swedbank Robur Technology – Omdöme 2021

Swedbank Robur Technology är något av en doldis inom fondvärden, men fondens utveckling de senaste åren har gjort att uppmärksamheten om fonden ökat. På tre år har avkastningen varit 124% och på fem år är avkastningen 245%, båda efter avgifter. Detta är betydligt bättre än jämförelseindex.

Investeringsstrategin är att investera globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologisektorn. Detta är bland annat bolag som är verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster.

I det här inlägget kommer vi gå igenom fondens innehav, utveckling, avgift och slutligen ge vårt omdöme om fonden.

Fondens innehav

Detta är en global teknikinriktad fond som investerar i främst i amerikanska aktier, fonden består 75% av amerikanska aktier, det näst största landet i fonden är Taiwan. Detta beror framförallt på fondens ägande i Taiwan Semiconductor Manufacturing som är en av fondens största innehav.

Paypal är fondens näst största innehav, ett global betalningsbolag som säljer olika tjänster inom betalningar.

Andra stora innehav i fonden är bolag som syns i listan ovanför. Detta är fondens tio största innehav den 2021-09-30 och utgör en majoritet av fondens portfölj. Som vi ser i listan är fonden väldigt koncentrerad till USA.

Fondens utveckling

En anledning till varför Robur Technology är så populär är den goda avkastningen den haft de senaste åren. På tre år har fonden avkastat 124% vilket är betydligt högre än fondens jämförelseindex.

I bilden ovanför ser vi fondens utveckling jämfört med ett globalt index. Robur Technology utveckling har varit väldigt god, detta mycket driver av att hela teknologisektorn har haft en god utveckling under perioden. Några av fondens största innehav, exempelvis Adobe har sett sin aktie stiga med cirka 500% på fem år.

Adobe Systems är ett globalt amerikanskt mjukvarubolag. Bolagets produkter är särskilt inriktade mot multimedia och övriga kreativa mjukvaruprogram. De mest kända produkterna är Photoshop, Acrobat och Premiere. Alla är välkända program som används över hela världen.

Fondens avgift

Fondens avgift varierar något beroende på vilken plattform du handlar fonden på, den officiella avgiften är 1.25% men handlar du fonden hos exempelvis Avanza blir den totala avgiften 1.46%, då är alla provisionen inkluderade.

Fonden har inte någon avgift som är baserad på prestation, utan en fast avgift som är oberoende av vilken avkastning fonden har. Detta har varit fördelaktigt för andelsägare eftersom fondens utveckling har varit betydligt bättre än ett index. Det finns fonder som tar avgifter baserad på prestation på upp till 20% av all överavkastning, detta är vanligt bland olika hedgefonder.

Jämför vi fonden avgift med andra likande fonder är kostaden för Robur Technology betydligt lägre än andra fonder. Flera svenska teknikfonder har en avgift på 1.5-2.0%. Två kända fonder, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik har båda högre avgift än Robur Technology.

Omdöme Robur Technology

Swedbank Robur Technology är en global teknikfond som investerar i utländska globala bolag, framförallt i USA där största delen av portföljen återfinns. Innehaven är framförallt amerikanska bolag där teknik, vilket kanske inte är konstigt, är det största delen av fonden.

Robur Technologys utveckling har varit mycket god den senaste tiden. På fem år har fonden avkastat 245% vilket är betydligt bättre än index. Fonden avgift är relativt låg jämfört med likande fonder. Avgiften är 1.25% om ni handlar fonden via Swedbank. Köper ni fonden genom Avanza är avgiften 1.45%.

Som med alla investeringar är det alltid en god strategi att diversifiera portföljen med olika investeringar. Även om en fond i sig är diversifierad så är inriktningen framförallt inom teknologi. Det kan därför vara klokt att inte investera hela portföljen i en och samma fond, speciellt inte en fond med sådan tydlig inriktning på en sektor. Istället kan fonden vara en del av en portfölj med andra aktier eller fonder.

Facebook
Twitter
LinkedIn