Sök
Stäng denna sökruta.

Swedbank Robur Ny Teknik – Omdöme 2022

En av Sverige mest ägda fond är Swedbanks teknikinriktade fond Robur Ny Teknik. Fonden, som namnet indikerar, investerar i teknikbolag framförallt i norden. Några av fonden största innehav är svenska Fortnox och Embrace. Historiskt har fondens avkastningen varit mycket god, på fem år har fonden stigit med ungefär 250%, samtidigt som OMX30 stigit med 84% under samma period.

Även fondens avgift är relativt låg, 1.04% om du handlar den via SAVR.se (ordinarie 1.55%) som har lägst avgiften för den här fonden.

Teknikrelaterade aktier har dock haft en tuff start på andra halvan av 2021 med breda nedgångar över hela sektorn, investerare har börjat fråga sig om den långa uppgången av tech-sektorn nu har nått toppen. I det här inlägget försöker vi ger vår åsikt om sektor i helhet och våra åsikter om fondens framtid. Vi kommer också jämföra fondens med likande fonder, avkastningen, avgiften och innehaven.

Tips:

Handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Fondens innehav

Swedbank robur Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden. Fondens skriver själva att placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik.

I portföljen finns en cirka 20-50 aktier som är koncentrerade till teknik och medicinsk sektorn . Det största innehavet är Sinch på cirka 6%, bolaget erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster som gör att kunderna kan integrera meddelande, exemplevis sms, röstapplikations- och mobildatatjänster i sin verksamhet.

Kommunikationstjänster används för hantering av kritisk information hos exempelvis banker, flygbolag, aktörer inom sjukvården samt teknikbolag. Värderingen är relativt hög, cirka 10x sales, men tillväxten är god vilket kan motivera den höga värderingen.

Fondens utveckling jämfört med liknande fonder

För att förstå och analyser hur väl fonden har utvecklats de senaste åren kan vi jämföra fondens utveckling med likande fonder.

I grafen nedanför har vi jämfört tre olika teknikfonder. Swedbank Robur Ny Teknik, Tin Ny Teknik och Lannebo Teknik. Alla tre fonder har en likande investeringsstrategi vilket gör det till en bra jämförelse.

På tre år sikt har fonden Tin Ny Teknik A haft bäst avkastning av de tre olika fonderna med 129% procent, vilket kan jämföras med Swedbank Robur Ny Teknik som samtidigt stigit med 122%. Den fonden av de tre vi jämfört som haft sämst avkastning är Lannebo Teknik som stigit med 103%. Alla tre fonden har slagit ett brett jämförelseindex som exempelvis OMX-30.

Swedbank Robur Ny Teknik är en av de äldsta svenska teknikfonden och startade 1996, den som investerade med fonden sedan start att sett sitt kapital stiga med 1 764% vilket är betydligt bättre än exempelvis OMX-30 under samma period.

Fondens avgift

Fondens avgift varierar på vart du handlar fonden, men den billigaste avgiften har Swedbank där avgiften är 1.26% vilket är mycket attraktivt för en aktivt förvaltad fond. Jämför vi exempelvis med Lannebo Teknik som har en avgift på 1.70% om du köper fonden via Avanza. Eftersom avgiften har en direkt påverkar på avkastningen är en låg avgift viktigt.

Teknikfonder har historiskt inte varit fega för att ta ut höga avgifter med olika prestationsbaserade provisioner, detta är inte något som Robur Ny Teknik jobbar med, utan tar istället ut en avgift oavsett hur prestationen är.

Tips:

Handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Om Robur Fonder

Sveriges största fondbolag är Robur fonder som är ett helägt fondbolag till Swedbank och har förvaltat fonder i flera decennier. Några av fondbolagets största och mest omtyckta fonder är Robur Ny Teknik, Småbolag och småbolag norden. Fonderna går att handla på alla de störa handelsplattformarna som Avanza, Nordnet, SEB, Swedbank, Savr och likande. Robur fonder har länge varit en pioneer för att behålla avgifter på fonder låga, ett exempel på det är Teknikfonden som är låg avgift, detta är en positiv påverkar på hela sektorn, då det setter press på andra fondbolag att sänka sina avgifter.

Vårt omdöme

Robur Ny Teknik är en ledande svensk fond inte tekniksektorn, även om fonden har bytt förvaltare, nu senast 2019 har fondbolaget väldigt lång erfarenhet av att hitta och investera i intressanta teknikbolag i norden. Bland innehaven finns nordiska tekninkbolag, läkemedelsbolag och andra snabbväxande bolag. Fondens störta innehav är svenska Sinch.

Historiskt har fonden haft väldigt god avkastning, på tre år har fonden utvecklats med cirka 120% vilket är betydligt bättre än vad OMX-30 har presterat under samma period. Jämför vi med andra liknade fonder har också fonden haft en bra utveckling. Fonden avgift är låg vilket ger den goda förutsättningar att även i framtiden lyckas avkasta över index.

Letar du efter en investering i teknikbolag kan den här fonden vara intressant att studera vidare. Fonden har historiskt lyckats överträffa investerares förväntningar.

Facebook
Twitter
LinkedIn