Sök
Stäng denna sökruta.

Spelbolag – en bra investering eller inte?

investering

Marknaden för Spelbolag, eller iGaming som den även kallas, har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet från investerare tack vare sin snabba tillväxt och förändrade regleringar. I denna artikel kommer vi att utforska investeringspotentialen för spelbolag på den svenska marknaden och diskutera de risker och belöningar som sådana investeringar kan innebära.

Marknadsstorlek och tillväxt

Den svenska spelmarknaden har växt betydligt det senaste decenniet, främst drivet av en stor digital utveckling som i sin tur lockat fler spelare och möjliggjort spel via smartphones och surfplattor. Enligt statistik från Spelinspektionen visar marknaden på en konstant ökning i omsättning vilket innebär fler möjligheter för företag och investerare.

Totalt omsatte den svenska spelmarknaden 27,4 miljarder kronor under 2022, vilket är en ökning om 5,1 procent sedan 2021. Största ökningen skedde främst bland de spelbolag som är licensierade för kommersiellt onlinespel och vadhållning där ökningen landade på dryga 6 procent. Men det är inte bara under 2022 som marknaden sett en stark tillväxt. Även mellan år 2020 och 2021 växte omsättningen med cirka 5,4 procent från cirka 24,7 miljarder till 26 miljarder.

Konkurrenslandskap

Med ett ökat antal verksamma bolag på den svenska spelmarknaden är konkurrensen intensiv. Speciellt sett då den svenska iGaming-marknaden kännetecknas av en blandning av både inhemska och internationella aktörer som tävlar om marknadsandelar genom innovativa produkter och marknadsföringsstrategier. Detta innebär att investerare bör vara medvetna om konkurrensen och välja de företagen med starka konkurrensfördelar. Två av de största bolagen på operatörssidan är Betsson och Kindred, medan Evolution efter sitt uppköp av Netent är det ledande bolaget inom spelleverantörer med både live casino streams och mängder av slots

Regleringar

Sedan införandet av den nya spellagen i Sverige i januari 2019 har det skett förändringar i hur spelbolagen regleras och hur investeringar i branschen påverkas. Några av de mest betydande effekterna inkluderar:

·  Licenskrav
Även om den svenska spelmarknaden idag består av såväl nationella (Svenska Spel bland annat) som internationella bolag, förutsätter detta att samtliga innehar en giltig licens. Alla spelbolag som vill erbjuda sina tjänster tills svenska kunder måste enligt lag inneha en nödvändig licens från Spelinspektionen.

Detta har lett till att företagen måste uppfylla vissa krav och riktlinjer, som i sin tur kan öka driftkostnader och lönsamhet i jämförelse vid licensiering utomlands. Däremot kan investeringar i företag som godkänts en licens anses mer attraktiva eftersom de bevisat att de uppfyller kraven som ställs på den inhemska marknaden.

·  Ökad tillsyn
Med de nya reglerna följer även ökad tillsyn. Spelbolagen måste vidta lagstadgade åtgärder för att främja ansvarsfullt spelande, men även följa regler för måttfull spelreklam och skydd av kunduppgifter. Något som i sin tur kan leda till högre kostnader för efterlevnad, vilket kan påverka investeringarnas avkastning.

·  Skatter och avgifter
I samband med den svenska spellagen infördes också en punktskatt på 18 procent på nettoinkomsten för spelbolagen i Sverige. Detta kan minska företagens lönsamhet och därmed påverka investeringspotentialen. Samtidigt kan licensavgifter och andra relaterade kostnader också påverka finansiella resultat.

·  Investerares förtroende
Med en förändring i regleringar är det inte bara ekonomiska faktorer som påverkas, utan även investerarnas förtroende. Å ena sidan kan striktare regler ses som en garanti för en mer ansvarsfull och säker spelindustri, men å andra sidan kan en ökad reglering och potentiella böter för att krav inte efterlevs vara avskräckande för vissa investerare.

Risker och belöningar

Trots att den svensk spelmarknaden är hårt reglerad med ett högt konsumentskydd, medför investeringar i branschen fortfarande vissa risker. För det första kan nya, kompletterande regleringar påverka företagens lönsamhet, och för det andra är branschen i sin helhet känslig för ekonomiska cykler. Detta eftersom konsumenters disponibla inkomst och vilja att spendera på nöjen kan variera beroende på ekonomiska förvållanden. 

I Spelinspektionens rapport, Allmänheten om spel 2022, visar dock att en stor procent (78) av intervjuobjekten inte kommer göra någon skillnad i sitt spenderande på spel trots ökade kostnader för bostäder, mat och el. Huruvida denna siffra påverkas under 2023, återstår dock att se.

Sett till eventuella belöningar finns en betydande potential för avkastning, förutsatt att marknaden växer och digitaliseringen av spelindustrin fortskrider. Företag som lyckas anpassa sig till marknadens förändringar och erbjuda innovativa produkter och tjänster, samt upprätthålla en stark marknadsposition, kan erbjuda attraktiva avkastningar för investerare.

Facebook
Twitter
LinkedIn