Sök
Stäng denna sökruta.

Lundin Mining aktie – utdelning, historik och fakta

Är du intresserad av att investera i Lundin Minings aktie? I den här artikeln samlar vi fakta om bolaget, historisk utveckling på börsen och information om utdelning, så att du kan göra ett välgrundat beslut.

Lundin Mining Corporation är ett svensk-kanadensiskt företag verksamma inom gruvindustrin. Deras huvudområden rör exploatering, prospektering samt distribution av råvaror. Råvarorna består till stor del av bly, koppar, nickel och zink.

Huvudkontoret ligger i Toronto, Kanada, men verksamheten finns representerad runtom nästan hela världen. Bland annat äger man gruvor i Ryssland, Spanien, Portugal, Irland och Kongo-Kinshasa. Dessutom ingår Zinkgruvan, Sveriges sydligaste underjordsgruva, i bolagets portfölj sedan 2004. I dag har man omkring 1 500 anställda.

Lundin Mining Corporations historia på börsen

Bolaget grundades år 1994, då under namnet South Atlantic Diamonds Corp. 20 år senare bytte man till nuvarande namn och år 2017 ansökte man om att direktnotera Lundin Minings aktie på Stockholmsbörsen. Tidigare handlades den via depåbevis på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringsansökan godkändes och första handelsdag var den 8:e juni 2017. Aktien handlas på OMX Stockholm Large Cap, i sektorn ”material”, under börskoden LUMI.

Lundin Mining aktie utdelning

Många aktiehandlare väljer att investera i bolag som har hög aktieutdelning. I regel ger stora bolag större utdelning, varför Lundin Minings aktie kan vara intressant för den som investerar enligt utdelningsstrategin. Det är dock väldigt svårt att förutspå om och när ett bolag planerar genomföra aktieutdelning. Genom att titta på historisk utdelning kan man dock få en aning.

Historisk utdelning

Sett till historiken tenderar Lundin Mining Corporation att genomföra fyra aktieutdelningar per år. Detta har varit fallet mellan 2018 och 2021. Utdelningssumman har i mångt och mycket varit en och samma under respektive år.

  • 2018: 0,03 CAD/aktie
  • 2019: 0,03 CAD/aktie
  • 2020: 0,04 CAD/aktie
  • 2021: 0,06 och 0,09 CAD/aktie

Bör man investera?

Huruvida man bör investera i Lundin Mining Corporation eller inte är upp till var och en. För att göra ett välgrundat beslut krävs att man utvärderar allt från aktuell aktiekurs till bolagets strategi och ledning.

Historisk värdeutveckling

Det är dessutom klokt att se till aktiens historik. Lundin Mining Corporation har i många år visat på en habil aktiekurva. Under 2021 fick den sig dock ett hastigt uppsving. Aktien klev in i 2021 med ett värde om 77,95 SEK. Den 16:e april nådde den årshögsta, som var 106,10 SEK.

Därefter har aktien haft en nedgång och liknande uppgång igen under slutet av 2021 och under 2022. Särskilt 2022 har varit ett år präglat av upp- och nedgångar för aktien. Detta bland annat då priset på råvaror, däribland zink och koppar, utsatts för stora svängningar fram och tillbaka.

Viktigt att komma ihåg är att positiv historisk utveckling inte är en garanti för fortsatt tillväxt. Historiken kan ge en indikation om var aktien är på väg, men innan man ska investera krävs mer utvärdering för att göra ett hållbart beslut.

Facebook
Twitter
LinkedIn