Vad är aktieanalys och varför är det viktigt?

pexels-kindel-media-7688336-1

Är du redo att göra ditt första aktieköp? Kanske har du till och med hittat en aktie som du funderar på att investera i. Då är det dags att göra en aktieanalys!

Vad är en aktie och vad är aktieanalys?

En aktie är ett värdepapper som representerar en del av ett företag. Ägaren av aktien är berättigad en andel av företagets tillgångar och vinster som motsvarar värdet av aktien.

Aktieanalys är själva utvärderingen av aktien där målet är att utvärdera den framtida potentialen/ aktiviteten. Det är viktigt att tillämpa någon form av aktieanalys innan man köper en aktie för att minimera risken att göra dåliga investeringar. Aktieanalys är med andra ord en metod som investerar använder för att kunna fatta beslut om dem ska köpa eller sälja en aktie. Detta kan investerare göra genom att analysera historiska data.

Ni kan se mer om vad aktieanalys är i videon nedan:

Vad finns det för olika typer av aktieanalys?

Det finns två olika typer av aktie analys, (1) fundamental analys och (2) teknisk analys. Nedan följer en beskrivning av bägge:

Fundamental aktieanalys:

Fundamental aktieanalys är när man jämför ett företags historiska finansiella data med dess nuvarande prestation och/ eller mot dess konkurrenter inom samma branch. Detta gör man för att få en bättre känsla om företaget växer, är stabilt eller har försämrats jämfört med tidigare år och om dem är marknadsledande inom sitt område. Vanligtvis hämtar man data för att kunna göra en fundamental aktieanalys i företagets årsredovisningar, pressmeddelanden, och kvartalsrapporter med fokus på balansräkningen, resultaträkning samt kassaflödesanalysen.

Det finns flera olika nyckeltal man kan fokusera på för att göra en bedömning om företagets lönsamhet, likviditet, effektivitet, tillväxt etc. Till exempel kan man analyser:

 • Ett företags kassalikviditet för att bedöma om ett företag kan betala sina kortsiktiga skulder med dess nuvarande omsättningstillgångar. Om kassalikviditeten är mindre en 1 kan det vara en indikator på att företaget har ekonomiska problem.
 • Ett annat nyckeltal är ett företags skuldsättningsgrad för att förstå vilken skuldnivå som företag har åtagit sig. Skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera totala skulder genom totala tillgångar. En skuldsättningsgrad över 1 innebär att företaget har mer skulder än tillgång. Om ett företag har en skuldsättningsgrad över 1 innebär det att företaget kan vara utsatt för högre risk om tillexempel räntorna skulle höjas.
 • Man kan också jämföra två olika företag inom samma industris rörelsemarginalen för att få en indikator på vilket företag som är mest effektivt med sina resurser. Rörelsemarginalen är ett mått som visar hur mycket intäkter som återstår när alla driftskostnader är betalade.

Nedan är nycketalen som nämnds ovan (plus nyckeltal som nämnts i tidigare inlägg) för att utföra en fondamental aktieanalys:

 • Kassalikviditet= (Omsättningstillgångar – lager)/ kortfristiga skulder
 • Skuldsättningsgrad= Totala skulder/ Totala tillgångar
 • Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/ nettoomsättning
 • P/E tal= Aktiekurs/ Vinst per aktie

Vill ni veta mer om fundamental aktieanalys kan ni kolla på videon nedan:

Teknisk aktieanalys:

Den andra typen av aktieanalys är teknisk analys där man fokuserar på att analysera en akties pris, volym, efterfrågan och utbud för att försöka prediktera framtida aktiekursrörelser. Med andra ord är det viktigt att kunna visualisera data i olika former av diagram. Till exempel, med hjälp av ett diagram, visualisera aktiekursers utveckling över tid och försöka se samband i rörelsemönstret.

Teknisk aktieanalys är endast effektiv när utbud och efterfrågan är det som styr aktiekursen. Med andra ord inte om aktiekursen förändras baserat på andra externa faktorer så som nyheter om en skandal för företaget, uttalande från företagets VDn, om organisationer etc.

Vill ni veta mer om tekniska analys kan ne se videon nedan:

Vart kan jag hitta information att använda i min aktieanalys?

Ett företags investor relation (IR) sida brukar vara en bra utgångspunkt för att hitta:

 • Årsredovisningar
 • Kvartalsrapporter
 • Pressmeddelanden
 • Senaste nyheterna om företaget
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *