Sök
Stäng denna sökruta.

P/E tal – aktiekurs delat på vinst per aktie

Om du någonsin gjort eller läst något om fundamental analys har du med största sannolikhet läst om nyckeltalet P/E tal. P/E tal (Price Earning ration) är ett av dem vanligaste nyckeltalen investerare använda för att kunna göra en bedömning om ett företags värde. Det är med andra ord förhållandet mellan ett företags aktiekurs och vinst per aktie som används för att indikera på marknadens förväntningar på det pris du måste betala i relation till företagets löpande vinst.

Ett företags vinst är viktigt att ta i beaktning när man värderar ett företag eftersom investerare vill veta hur lönsamt ett företag är och hur lönsamt det kommer att bli i framtiden. Om företaget inte växer och dem nuvarande vinsterna förblir konstant kan P/E talet tolkas som det antal år det kommer att ta för företaget att betala tillbaka aktiens värde med utdelningen (antaget att dem delar ut hela vinsten).

Vad innebär ett högt vs lågt P/E tal?

Företag med ett högt P/E tal, alltså hög aktiekurs i relation till företagets vinst, anses ofta vara tillväxtaktier. Detta då marknaden har höga förväntningar på den framtida vinsttillväxten mot vad vinsterna är idag och är därför beredda att betala en premium för det. Med andra ord brukar ofta tech bolag eller yngre bolag generellt ha högre P/E tal än äldre och mer stabila företag. Mer stabila företag, eller företag i en mogen industry brukar istället ha låga P/E tal med jämn utdelning.

Värt att notera att om ett företag går med förlust kommer vi få ett negativt P/E tal och då kan man istället använda sig av nyckeltalet P/S tal, vilket är Aktiepriset delat på Omsättning istället för vinsten. Om du vill lära dig mer om P/S talet kan du se på videon nedan:

Vad ska man tänka på när man tar investeringsbeslut baserat på P/E talet på en aktie?

Förstå och främst kan man egentligen inte dra några slutsatser om ett företag med en P/E tal på 5 är ett fynd eller ett med P/E tal 20 är dyr, utan man måste sätta P/E talet i relation till något. Till exempel kan man jämföra det med företagets historiska P/E tal eller konkurrentens P/E tal från samma industri. Med andra ord kan P/E talet standardisera förhållandet mellan aktier med olika priser och vinstnivåer för att få en förståelse om aktien är över eller undervärderad mot sina konkurrenter.

Ett företag med ett högre P/E tal en sina konkurrenter indikerar på att företaget är övervärderat medans ett företag med lägre P/E tal en sina konkurrenter brukar indikera på att det är undervärderat. Vi kan illustrera detta med ett enkelt räkneexempel:

Om Karlssons Bils aktie handlas till 100 kr och Westers bils aktie handlas för 200 kr betyder detta nödvändigtvis inte att Westers bils aktie är dyrare. P/E -förhållandet kan hjälpa oss att ur ett värderingsperspektiv avgöra vilken av de två som är billigast.

Om vi antar att Bil industrins genomsnittliga P/E tal är på 10 och Karlssons Bil gör en vinst på 5 kr per aktie medans Westers bil gör en vinst om 50 kr per aktie innebär det att:

  • Karlssons bil P/E tal: 100/5=20
  • Westers bil P/E tal: 200/50=4

Innebär detta att Westerbils aktie är undervärderad medans Karlssons bil är över värderad.

Summa summarum:

  • P/E tal är aktie priset delat på vinst per aktie
  • P/E talet i sin ensamhet säger inget, däremot kan det i relation till historiska P/E tal eller konkurenters indikera på om ett företag är över. eller undervärderade aktier.
  • Högt P/E tal är en indikator på ett öververderat bolag medans ett låg P/E tal är en indikator på ett undervärderat bolag
Facebook
Twitter
LinkedIn