Sök
Stäng denna sökruta.

Lundin Energy Aktie byter namn till Orrön Energy

I somras blev det officiellt att Lundin Energy aktie byter namn till Orrön Energy aktie efter sammanslagningen med Aker BP. Orrön Energy kommer nu att fokusera helhjärtat på förnybar energi, vilket kan komma att gynna aktieägare i längden.  

I slutet av 2021 annonserade Lundin Energy att de skulle genomföra en sammanslagning av företaget tillsammans med Aker BP. Sammanslagningen trädde i kraft 1 juli 2022, och företaget har nu två separata aktiviteter: Orrön Energy som fokuserar på renodlad förnybar energi, och Aker BP som prospekterings- och produktionsbolag.  

Så här har ordföranden i Aker BP, Øyvind Eriksen, sagt om målet med sammanslagningen: ”Vi måste ligga i framkant när det gäller låga kostnader, låga koldioxidutsläpp, lönsam tillväxt och attraktiva utdelningar och vi måste gå före i att skapa grundläggande förbättringar genom bland annat digitalisering.” 

Orrön Energy ger ny kraft åt Lundin Energys hållbarhetsmål 

Sedan 2020 har det blivit trendigt att investera i bolag som satsar på förnybar energi. Detta har att göra med att människor runt hela världen har blivit mer intresserade av att investera i vår framtid, och att vilja lägga större fokus kring företagens ansvarighet i klimatfrågorna

Ett företag som har förstått och ändrat sin struktur i respons till detta är just Lundin Energy. De som har investerat i Lundin Energy aktier kan nu fysiskt se hur företaget sedan dess sammanslagning med norska Aker BP siktar ännu tydligare mot klimatmålen genom sin omprofilering till Orrön Energy. 

Det är inte bara själva energin producerad som ska vara klimatvänlig. Orrön Energy lovar dessutom att skydda den biologiska mångfalden och eko-hälsan kring sina arbetsplatser, samt att konsultera med lokala samhällen för att skapa en så ansvarsfull och hållbar produktionscykel som möjligt. 

Fin start på topplistorna  

Orrön Energy aktier fick sig en fin start efter den officiella invigningen. Enligt en rapport så var företaget bland de tre mest köpta aktierna hos Nordnet under augusti månad 2022 tillsammans med SBB och Investor. Dessutom låg aktien i topplistorna över mest sålda aktier på Swedbank Aktiellts listor flera veckor i följd.  

Detta är en fin siffra speciellt då konsumeringen under månaden var 28% lägre än samma månad året innan. Denna nedgång är ett tecken och resultat på inflationen, samt effekterna av Ukraina-krisen. Bland annat har den ryska invasionen bidragit till de höga elpriserna samtidigt som energi-frågan trappas upp inför riksdagsvalet i september.  

Hur påverkas aktieägare av sammanslagningen?  

För de som ägde aktier hos Lundin Energy innan hände det en rad saker vid sammanslagningen. De som var aktieägare vid tidpunkten 27 juni 2022 var berättigade till  ca 78,78 SEK per aktie i kontant vederlag samt ta del av nära 272 millioner aktier i Aker BP. Aker aktierna ligger på 0,950980 för varje Lundin Energy Aktie.  

Slutligen var man även berättigad att behålla sitt befintliga aktieinnehav i Lundin Energy, numera Orrön Energy, och deras renodlade energi. Den sista Nasdaq-handelsdagen för Lundin Energy aktier var 22 juni 2022, och avstämningsdagen för Lex Asea skedde den 27:e.  

De aktier som har behållits från Lundin Energy kommer fortsatt att handlas via Nasdaq Stockholm under ticker ORRON:ST. Aktierna för Aker BP är upptagna till handel på Oslo Börs. 

Facebook
Twitter
LinkedIn