Sök
Stäng denna sökruta.

Länsförsäkringar fastighetsfond A – innehav, kurs och hållbarhet

Länsförsäkringar fastighetsfond

Sparare och investerare står i dag inför en uppsjö av möjligheter. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att få sina pengar att växa är att spara i fonder. Detta har visat sig vara lönsamt över tid, och med anledning av dagens stora fondutbud har man stor möjlighet att påverka sparandeformen utifrån sina egna preferenser. Bland annat gällande risknivå och vilken typ av branscher man vill investera i. 

Bland de som vill investera i bygg- och fastighetsbranschen är Länsförsäkringar fastighetsfond A ett populärt alternativ. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta innan du väljer att spara i fonden. 

Länsförsäkringar fastighetsfond innehav 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst riktar in sig på bolag som verkar inom den nordiska fastighetsmarknaden. Länsförsäkringar fastighetsfonds innehav är i huvudsak placerat inom fastighetsbranschen, där över 90 procent av aktierna finns. Resterande innehav återfinns i industribranschen och cykliska bolag. 

Geografiskt sett finns fondens innehav till drygt 87 procent i Sverige. Bland de fem största innehavsländerna följer därefter Belgien, Nederländerna, Tyskland och Norge. Utöver Europa och euroländer finns även en liten del placerad i Storbritannien. 

Branschfonder ofta förenliga med hög risk 

Riskspridningen lyfts ofta fram som en av de stora fördelarna med att investera i fonder. Detta då man inte lägger alla ägg i en korg. Vad gäller branschfonder, däremot, finns innehavet inom en eller flera specifika branscher, vilket i regel gör att risken anses vara hög. 

Då Länsförsäkringars fond är just en branschfond vänder den sig främst till sparare som är villiga att ha viss del av sitt sparande i en placering med hög risk. På bolagets egna riskskala, som sträcker sig mellan 1 (låg risk) och 7 (hög risk), placerar sig denna fond på en 6:a. 

Historisk kursutveckling 

Länsförsäkringar fastighetsfond A säger sig, liksom som de flesta fonder, passa bäst för sparare som prioriterar långsiktighet. Detta med anledning av att stora kurssvängningar kan förekomma.  

År 2022 har varit tufft för många fastighetsfonder, och så även för denna. Fonden har visat på negativa resultat under stora delar av året, men fortsatt utvecklats positivt sett till de senaste tre åren. Tittar man år för år har fonden stängt på positiv utveckling ända sedan 2012, vilket är så långt bak som bolagets egna siffror sträcker sig.  

År 2019 blev ett rekordår för fonden, då avkastningen landade på 64,9 procent. I slutet av året därpå, där avkastningen uppgick till 0,9 procent, tog Johan Henriks över som fondens förvaltare. Hans första helår, 2021, blev ett glädjande år för spararna. Fonden växte med totalt 58,8 procent, vilket överträffade dess jämförelseindex som steg med 43 procent. 

Viktigt att komma ihåg innan man investerar i en fond är att positiv historisk utveckling inte är en garanti för att fonden fortsätter i samma riktning. 

Avgifter och insättningskrav Länsförsäkringar fastighetsfond A

För att spara i Länsförsäkringar fastighetsfond A krävs en startinvestering om minst 100 kronor. Samma summa gäller som minsta nyinsättning och minsta månadssparande. Avgifterna för köp och sälj är noll, men en årlig förvaltningsavgift om 1,40 procent tillkommer. 

Hållbarhet 

Hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor för många sparare när de ska välja fond. Denna fond har inte hållbarhet som mål, men främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper.  

På skalan för Morningstars hållbarhetsbetyg, som bedömer hur väl företagen i en fonds innehavsportfölj hanterar risker kopplade till bland annat miljö och arbetsförhållanden, får Länsförsäkringars fond en etta, vilket är det lägsta betyget. 

Facebook
Twitter
LinkedIn