Länsförsäkringar Fastighetsfond – Ärligt Omdöme 2022

Få tillgångslag har varit lika värdeskapande över tid som fastigheter. Äger du fastigheter får du både ett kassaflöde från uthyrning plus förhoppningsvis en värdeökningen av fastigheten som ger en bra hedge mot inflation.

Länsförsäkringar Fastighetsfond är en av Sveriges mest populära fastighetsfond – bara på Avanza har fonden 55 tusen ägare vilket gör den till en av de mest populära aktivt förvaltade fonden på plattformen.

Även fondens avgift är relativt låg, 0.85% SAVR.se, ordenarie avgift 1.46%.

I det här inlägget kommer vi titta närmare på Länsförsäkringar Fastighetsfond (förkortat If fastighetsfond) och jämföra fonden med likande i sektorn. Hur skiljer sig avgiften, utveckling och innehaven mellan de olika fastighetsfonderna. I slutet av inlägget kommer

Tips:

Handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Länsförsäkringar Fastighetsfond (If Fastighetsfond) avgift jämfört liknade fonder

Länsförsäkringar Fastighetsfond har en avgift på 1.4% av det förvaltade kapitalet. Fondens avgiften kan variera beroende på vilken plattform du handlar fonden på. Avgiften kan jämföras med likande fonder som är inom samma sektor. I listan nedanför har vi jämfört tre likande fonder i avgift som alla investerar utifrån samma förutsättningar.

NamnAvgift %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 1.4%
IKC Fastighetsfond 1.2%
Carnegie Fastighetsfond Norden1.6%

Som tabellen ovan visar har Länsförsäkringar Fastighetsfond en avgift på 1.4% som är mellan ICK Fastighetsfond och Carnegie Fastighetsfond Norden. avgiften liknar en ”vanlig” aktivt förvaltad fond.

Länsförsäkringar Fastighetsfond utveckling

För att avgöra om en fond haft en bra, eller dålig avkastning behöver man jämföra med likande fonder, alltså fonder som investerar utifrån samma förutsättningar. Vi har valt att jämföra fonden avkastning med de två andra fastighetsfonderna vi använde i listan ovanför, alltså IKC Fastighetsfond och Carnegie Fastighetsfond Norden, då båda fonderna investerar i fastigheter.

Som vi ser i grafen ovanför har alla tre fonder; Carnegie Fastighetsfond Norden, ICK Fastighetsfond och Länsförsäkringar Fastighetsfond haft en likande avkastning på tre år sikt. Detta stämmer även på ett & två års sikt. Utvecklingen ni ser ovanför är inklusive avgift.

Som bilden visar har If Fastighetsfond haft bästa avkastning jämfört med de två andra fonderna. Den fond med högst avgift, Carnegie Fastighetsfond Norden, är också den fond med lägst avkastning. Jämför vi fondens utveckling med ett bredd index som exempelvis OMX30 har fastighetsfonder utvecklats bättre på både tre och fem år. Detta är en av orsakerna till att så många har valt att investera i dessa fonder.

If Fastighetsfond länsförsäkringar innehav

Fondens innehav, som namnet indikerar investerar i noterade fastighetsbolag, framförallt i svenska bolag. Fondens största innehav är Samhällsbyggnadsbo, innehavet utgör cirka 10% av fondens innehav. I bilden nedan ser vi portföljens tio största innehav.

Tips:

Handla fonder via fondplattformen SAVR.se där du får rabatt på fondavgiften med upp till halva priset. Fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Tin Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik handlas alla till en rabatt mellan 30-50%.

Alla innehav är noterade på den svenska börsen och majoriteten av deras affär återfinns också i Sverige, även om bland annat bolag som Balder har en stor internationell verksamhet. Bland annat i Finland där bolaget äger flera stora fastigheter.

Jämför vi If Fastighetsfond innehav med de andra fastighetsfonderna så äger de alla aktier i både Balder och Samhällsbyggnadsbo och ingår bland deras tio största innehav. En anledning till detta kan vara att bolagens värde stigit rejält på börsen senaste åren, även att de båda har stora huvudägare som tycks kunna knyta åt sig både kapital billigt men också fina projekt.

En utsticker bland de tre fondernas största innehav är Corem Property Group som är Carnegies fastighetsfonds största innehav. Bolaget är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklingar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige.

Omdöme Länsförsäkringar Fastighetsfond

Länsförsäkringar fastighetsfond är en aktivt förvaltad fond som är inriktad mot den svenska fastighetssektorn. Fonden är en av de mest populära aktivt förvaltade fonderna i Sverige med 55 tusen ägare bara hos Avanza. Fondens avgift, 1.4%, är varken billigt eller dyrt jämfört med andra aktivt förvaltade fonder.

Fondens utvecklingen har varit väldigt god senaste tre åren, detta framförallt drivet av värdeökningen av kommersiella fastigheter i kombination av låga räntor som gör att lånen för bolagen är prisvärda.

Fondens största innehav är Samhällsbyggnadsbo och innehavet utgör knappt 10% av den totala portföljen. Näst största innehav är Blader, som jämfört med Samhällsbyggnadsbo, äger flera kommersiella fastigheter.

Fastigheter har varit en god investering de senaste tiden och det är omöjligt att säga huruvida den trenden kommer fortsätta. Den som investerar i en fastighetsfond, exempelvis Länsförsäkringar fastighetsfond, borde ha en förhoppning om att räntorna förblir låga och att värdeökningen forsätter att stiga.

Länsförsäkringar fastighetsfond är ett bra alternativt för den som söker exponering mot fastigheter, men en nischad fond som inriktar sig endast mot en sektor bör nog inte vara ditt enda innehav i portföljen. Tänk på att fonden handlas med olika hög avgift beroende på varit du köper fonden. Jämför alltid innan du väljer bank för ditt inköp. Lycka till!

Tänk på att fondens avgift varierar stort beroende på vart du handlar fonden, idag har SAVR längst avgift på fonden med en rabatt på 41%. Hämta rabatten genom knappen nedanför.

Mer om fondanalys

Likande fonder som Länsförsäkringar fastighetsfond

En av de bästa tillgångslagen de senaste decenniet i Sverige har varit fastigheter, stigande markandshyror i kombination med värdeökningar av fastigheter har gjort att en investering i sektorn ofta varit framgångsrikt. Detta har också gjort att fler fondbolag valt att gå in i sektorn.

Ett andra likande fonder är bland annat IKC fastighetsfond, som också är ett populärt val bland småsparare. Fonden är en aktiefond som investerar aktier med särskild inriktning mot den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Fonden kan också investera i bolag som bedriver hotellverksamhet, det skriver fondbolaget i deras egna beskrivning. Fondens största innehav är SBB och utgör cirka 9% av fondens totala innehav. De näst största innehavet är Balder som utgör cirka 7% av fonden. Även det nyligen noterade bolag KlaraBo finns bland fonden tio största innehav.

Klarabo gick till börsen i början av december och har ett börsvärde på cirka 6 miljarder SEK. Klarabos affärsidé är att i tillväxtregioner förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

Vill du läsa mer om fonder och fondanalyser? Då rekommenderar vi hemsidan Fondanalys, där kan du läsa omdömen om fonder och andra nyheter.

Facebook
Twitter
LinkedIn