Sök
Stäng denna sökruta.

Investera i silver 

silver

När det kommer till att göra smarta investeringar, är det inte säkert att den allra ädlaste metallen är det bästa valet. Guld har visserligen ett högre värde än silver, men silver har traditionellt sett haft ett mycket rörligare värde på råvarumarknaden. Och som alla vana investerare vet, är det i de mer volatila placeringarna som det riktiga guldet gömmer sig: chansen att göra en riktigt stor vinst.  

“Volatilitet” är ett värde som beskriver hur priset på en råvara eller aktie rör sig i förhållande till sitt medelvärde över en viss tidsperiod. För att förstå hur man som investerare kan använda sig av de svängningarna, behöver man bara förstå det mest grundläggande i att placera pengar: målet är att köpa när priset är lågt, och sälja när priset är högt. Ju större skillnad det är mellan de höga och låga punkterna på kurvan, desto större vinst kan man göra. 

Investering i silver sker på råvarumarknaden

Ädelmetallen silver är en råvara, och alltså inte något som du handlar med på börsen för aktier och fonder. För att direktinvestera i silver behöver du vända dig till någon av de traders som handlar på råvarumarknaden.  

Du kan visserligen också välja att investera i silver genom att handla med aktier i företag som på något sätt hanterar silver i sin produktion, och på så sätt använda aktiebörsen som forum för din silverinvestering. Självklart kan du även köpa silver som fysisk enhet, det vill säga silver som du själv förvarar i till exempel bankfack.  

Investera i silver digitalt via nätmäklare – ETC eller EFT? 

För att investera i silver digitalt bör du vända dig till en nätmäklare som handlar med de instrument som används för att investera i silver. Primärt används vad som kallas för ETC:er, Exchange Traded Commodities. Tidigare kunde man även handla med amerikanska EFT:er, en typ av börshandlande fonder. Dessa är dock inte längre tillgängliga på den svenska marknaden, efter ändringar i EU:s regleringar.  

Alternativ för den som vill investera i silver

  • Avanza 
  • Nordnet 
  • ETC:er via nätmäklare som t ex eToro 

Silver som investering i inflationstider 

En gammal sanning bland erfarna investerare är att ädelmetaller som silver och guld är effektiva som skydd mot stigande inflation. Många rekommenderar att komplettera traditionella aktieportföljer med råvaruinvesteringar för att sprida riskerna i tider då nationell och internationell ekonomi befinner sig på nedgång.  

Exakt hur säkert skydd mot inflation silver och andra ädelmetaller faktiskt är, är omdebatterat bland ekonomiska experter. Historiskt sett har dock silver en mycket svag koppling till hur andra typer av investeringar har rört sig. Det innebär att silver kan vara en mycket bra investeringsmöjlighet för den som vill skapa jämvikt i sin investeringsportfölj. 

Efterfrågan på silver skyddar vid börsfall

En anledning till att silver anses vara en säker investering i oroliga ekonomiska tider, är att silver används i mycket hög grad inom produktionsindustrin. Efterfrågan på silver är alltså inte något som påverkas av till exempel en börskrasch. Många industrier skulle inte kunna fortsätta sin produktion utan tillgång till silver, och kommer alltså behöva handla med råvaran oavsett vad som händer på aktiemarknaden och med ekonomin i stort.  

Det är viktigt att komma ihåg att alla analyser av silver eller andra ekonomiska instrument oftast syftar till mycket långa tidsspann. Även om det över lång tid kan anses bekräftat att silver har varit en bra investering, är det inte säkert att det är det bästa sättet att skydda din portfölj under ett visst år eller ens decennium. Du bör alltid bedöma en investering utefter nuvarande förutsättningar och sprida dina risker. 

Facebook
Twitter
LinkedIn