Sök
Stäng denna sökruta.

Intervju med Tundra Sustainable Frontier Fund – Aktietips inför 2022

Vi fortsätter vår populära serie av intervjuer med intressanta personer och inom finansvärlden. Till dagens avsnitt har vi pratat med Mattias Martinsson från Tundra fonder. Fondbolaget som förvaltar den hållbara fonden Tundra sustainable frontier fund, en fond som haft god avkastning under 2021.

Läs om Mattias tankar om 2021 och vilka aktie aktie han och hans team på Tundra fonder tror extra mycket på inför 2022.

Berätta gärna kort om Tundra Fonder och Tundra Sustainable Frontier Fund för läsare som inte känner till er. 

Tundra Fonder är specialiserade inom investeringar på tillväxtmarknader, med särskilt fokus på länder som av Världsbanken definieras som låginkomst- och lägre-medelklass-länder. Dessa länder utgör idag 50% av världens befolkning, men endast ett par procent av världens börsvärde. De närmaste 50 åren kommer all befolkningstillväxt och all ökning av världens arbetskraft (människor mellan 15-64 år)komma från låginkomst- och lägre-medelklass-länder. Utöver vår nisch så utmärker sig Tundra också med sitt omfattande hållbarhetsarbete där vi under många års tid fört dialog med våra portföljbolag, och hjälper dem att anpassa sin verksamhet till europeiska investerares krav. 

Vår fond, Tundra Sustainable Frontier Fund, investerar i länder såsom Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Indonesien och Filippinerna. Fonden har idag 5 stjärnor i Morningstar, vilket innebär att den tillhör topp 10% globalt i världen inom sin kategori. Sedan start 2013 har fonden avkastat drygt 180%, vilket är ca dubbelt så mycket som fondens jämförelseindex. Fonden är uttryckligen stock-picking-fokuserad med tre grundstenar för de bolag vi investerar i:

  1. Ärliga och kompetenta huvudägare och en stark företagsledning – Bolagsstyrning är det område man oftast går fel på våra marknader trots hög tillväxt. Med ärliga ägare och en duktig företagsledning kan det enklaste bolag uppvisa hög vinsttillväxt som kommer oss som minoritetsägare till godo.
  2. Vi vill äga bolag som befinner sig i vad vi kallar ”strukturell tillväxt”. Med det menar vi bolag där vi finner det sannolikt att de kan växa snabbare än den underliggande ekonomin under en överskådlig framtid. Exempel på detta är t.ex. hälsovårdssektorn där såväl de absoluta utgifterna, som utgifterna uttryckt som procent av ekonomin är låga idag. I takt med att länderna får det bättre ökar såväl den absoluta marknaden som den andel den utgör av ekonomin.
  3. Framgång för bolaget skall också innebära framgång för det samhälle där de verkar. Detta är grundstenen i vårt hållbarhetsarbete. Det kan låta som en klyscha men är egentligen ganska logiskt. Efter risker med bolagsstyrning är politiska risker, t.ex. skatteförändringar, importtariffer etc, den största risken. Om vi investerar i bolag som har en positiv inverkan på samhället där de verkar så minskar också risken för att klåfingriga politiker stör verksamheten, eller att skatteverket knackar på dörren. 

Hur skulle du sammanfatta börsåret 2021 för Tundra fonder? 

I skrivande stund är fonden upp drygt 30% för helåret vilket får betraktas som ett bra år. Det är framförallt vår stock-picking som fungerat väl, trots att flera av våra större marknader haft det ganska tufft. 

Vad under året har förvånat er mest? 

Det mest förvånande är nog att utlänningar varit fortsatt säljare, precis som 2020. Detta trots att frontierkategorin, som fonden tillhör, gått betydligt bättre än större tillväxtmarknadsfonder. 

Vad tror ni om börsåret 2022 – positiva, negativa eller neutrala? 

Trots ett riktigt bra år så är värderingarna på de flesta av våra marknader betydligt lägre än sitt historiska genomsnitt. Under många år har intresset varit ganska lågt för mindre tillväxtmarknader vilket inneburit att värderingsgapet, inte minst mot USA, har ökat väsentligt. Våra marknader har inte på samma sätt som i västvärlden åtnjutit ett nollränteklimat och den multipelexpansion som detta inneburit på utvecklade aktiemarknader. Istället har förutsättningarna varit ganska tuffa när utländska investerare tagit hem kapital för att investera i fastigheter,private equity och teknologibolag. I mina ögon gör det dock våra marknader, och våra bolag, mindre känsliga för en förändring i riskaptiten globalt. Aktier är nästan alltid det bästa alternativet men var man får högst avkastning varierar. De kommande åren, inte bara 2022, tror jag våra marknader kommer tillhöra de bättre i världen. 

Har ni några innehav i portföljen ni tror extra mycket på inför kommande år?

Vi äger idag 40 bolag. Vi har ingen exponering mot cyklisk industri, såsom energi, cement och stålsektorn, där lönsamheten varierar med världsmarknadspriser. Våra bolags framgång handlar nästan uteslutande om vad de själva kan leverera. 

Inför nästa år tror jag på en omvärdering av indonesiska Media Nusantara. Indonesien är världens fjärde största land med en befolkning på ca 280 miljoner människor. Media Nusantara är idag Indonesiens ledande mediakoncern, och har omkring 40% tittarandel i s.k. Free-to-Air-segmentet (gratis TV-kanaler, som t.ex. TV4). Man är det indonesiska bolag med störst arkiv av tv-serier och man sänder också välkända program såsom Idol, Indonesia’s got Talent osv. TV-branschen är förstås ingen framtidsbransch. Det spännande med bolaget är istället deras satsning på sin digitala verksamhet som under 2022 kommer särnoteras i ett separat bolag. I skymundan har man byggt Indonesiens största tittarskara och denna verksamheten har de senaste åren växt med mer än 100% årligen från en låg bas. Det blir intressant att se hur marknaden prissätter verksamheten när den noteras, men vi tror det kommer leda till en omvärdering av bolaget som idag handlas till låga 6 gånger årsvinsten. 

Jag tror också att en av årets vinnare, pakistanska IT-bolaget Systems, kommer fortsätta glänsa under 2022. Pakistan är världens femte största land med en befolkning på ca 220 miljoner människor. Landet upplever just nu vad jag nästan skulle vilja kalla en revolution inom IT-sektorn, med kraftigt ökad export, och Systems leder sektorn. Bolaget värderas till drygt 20 gånger årsvinsten, vilket är högt i Pakistan, men ganska lågt i ett internationellt perspektiv. 80% av bolagets intäkter kommer från export vilket innebär att man faktiskt gynnas under de perioder då de är oroligt på valutamarknaden i Pakistan. Fantastisk företagsledning som äger majoriteten av bolaget. Systems börsvärde är idag ca 5 miljarder kronor. Med det är man störst i Pakistan. Det kan jämföras med det största indiska IT-bolaget Infosys, vars börsvärde är ca 800 miljarder kronor idag. Systems är ett bolag vi gärna vill hålla kvar i de närmaste tio åren. 

Ett tredje bolag jag tror kommer ha ett bra år är bangladeshiska Square Pharmaceuticals. Bangladesh är världens 8:e största land med 160 miljoner invånare. Square Pharmaceuticals är  Bangladesh största läkemedelsbolag och man tillverkar framförallt generika (kopior på existerande läkemedel). Bangladesh har som lågutvecklat land undantag för licensregler på läkemedel för att möjliggöra även för den fattigare delen av befolkningen att få tillgång till mediciner. Landets ekonomi har vuxit med drygt 8% i genomsnitt de senaste 5 åren, om vi undantar Covid-året 2020. Hälsovårdsutgifter (inklusive vård) motsvarar idag ca 400 kr per invånare och år, eller ca 2% av BNP. Sverige spenderar motsvarande 50 000 kr per invånare och år, eller drygt 10% av BNP. I takt med att länder växer och blir rikare så ökar också utgifterna för hälsovård. Dels för att det finns mer pengar att tillgå, men också för att medvetenheten om hälsan ökar. Square Pharmaceuticals är kanske inte världens sexigaste bolag men deras tillväxt de kommande 50 åren kommer sannolikt vara ganska hög och stabil. Bolaget värderas idag till omkring 12x årsvinsten vilket även är historiskt lågt.  

Stort tack till Tundra Fonder och Mattias för medverkan!

Facebook
Twitter
LinkedIn