Sök
Stäng denna sökruta.

Intervju med Lundmark Fonder – Ett hållbart fondbolag

Hållbarhet har blivit allt viktigare för både spåsparare, tillika institutionella investerare. Vi fortsätter vår populära serie av intervjuer med intressanta personer inom finansvärlden.

Till dagens avsnitt har vi pratat med teamet bakom fonden Lundmark Climate Impact Fund. Vi diskuterade fördelarna med att investera hållbart, vad nybörjare bör tänka på och allokeringen i deras fond Lundmark Climate Impact fund.

Vad är fördel med att investera i Lundmark Climate Impact Fund ?

Fonden investerar i bolag vars produkter eller tjänster möjliggör en minskning av globala. koldioxidutsläpp och som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt och därmed bättre global hållbarhet.

Vad borde en nybörjare tänkte på när han eller hon vill investera hållbart?

Att det finns vanliga traditionella företag som håller på med s.k. ”green-washing”. De försöker framstå som gröna fast de inte är det.

Hur tänker ni om allokeringen i Lundmark Climate Impact?

Utgångspunkten är att om vi tror lika mycket på två aktier ska de ha samma vikt i fonden oavsett i vilket land aktien handlas. Vi är således stockpickers och allokeringen är en konsekvens av vilka aktier vi har valt.

Ni är en hållbar fond, hur definierar ni hållbara investering? Vilka kriterierna använder ni er av?

Fonden har en investeringsinriktning som är direkt hänförlig till hållbarhetsaspekten såsom miljöteknik inom t ex luft- och vattenrening samt förnyelsebar energi. Med miljöbolag menas företag verksamma inom biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade miljövänliga material, energi och resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter, miljökonsulter, återvinning, avfallshantering, ekologisk trafik, jordbruk (ekologisk odling), vattendistribution, infrastruktur, energilagring.

Fonden har haft en relativt god utveckling om vi jämför med index på ett år – vad har varit era framgångsfaktorer?

Vi väljer aktier utifrån aktievärderingen och vi investerar inte i ett bolag om vi inte har träffat företrädare för företaget och haft möjlighet att ställa frågor.

Vi säger stort tack till Lundmark för deltagandet i intervjun!

Facebook
Twitter
LinkedIn