Sök
Stäng denna sökruta.

Intervju med HealthInvest Alpha Fund – Småbolagsfond inom hälso- och sjukvårdssektorn

Många svenska småbolagsaktier, i synnerhet de med inriktning på teknik och hälsa, har haft ett par fantastiskt år på börsen. Förvaltarna bakom fonden HealthInvest Alpha Fund har lyckats pricka rätt i flera bolag inom hälsa och sjukvård. Vi har pratat med teamet bakom fonden för att höra om deras tankar om det gånga året, de delar även med sig av tre case inför 2022!

om HealthInvest Partners och HealthInvest Alpha Fund

HealthInvest Partners grundades 2006 av fondförvaltaren Anders Hallberg och industrialisten Carl Bennet som ett fristående fondbolag specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn.

HealthInvest Alpha Fund förvaltas utifrån en egen strategi med ett tydligt fokus på värde inom hälsosektorn. Förvaltningsstrategin kan sammanfattas så här:

  • Lönsamma bolag med starka kassaflöden.
  • Affärsmodeller som är enkla att förstå.
  • Låga värderingar.
  • Positiva händelser som kan ändra marknadens syn på aktien. Sådana händelser kan vara produktlanseringar, avknoppning/delning av bolag, kostnadsnedskärningar eller liknande.

Fonden agerar globalt och vi letar kontinuerligt efter nya investeringsobjekt. Det finns över tusen börsnoterade bolag inom hälsosektorn och vi väljer normalt ut de bästa 20–40 avkastningsmöjligheterna. Vårt sätt att investera baseras alltså på att identifiera lågt värderade aktier som har utrymme för substantiell uppsida. Förutom en låg värdering ska det finnas någon typ av katalysator som kan öppna upp för en multipelexpansion i aktien.

Hur skulle ni sammanfatta börsåret 2021 för fonden? 

Under 2021 ökade HealthInvest Alpha Fund med 2,6% i SEK. Den blygsamma utvecklingen speglar att småbolagen inom hälsosektorn endast ökade marginellt under 2021. 

Sedan starten 2013 har HealthInvest Alpha Fund haft en genomsnittlig årlig avkastning om cirka 16 procent till en marknadsrisk (mätt som betavärde) som varit 37% lägre än hälsosektorn som helhet. Fondens riskjusterade överavkastning (alfavärde) jämfört med jämförelseindex har varit 4,8 procentenheter årligen sedan start.

Vad tror ni om börsåret 2022 – positiva, negativa eller neutrala? 

Vi tror att hälsosektorn kan ta revansch under 2022.

Pandemins negativa effekter på bolagen inom hälsosektorn har visserligen varit relativt begränsade, men vi tror ändå att många av HealthInvest Alpha Funds innehav kommer att gynnas när sjukvården återgår till en mer normal verksamhet. Läkemedelsbolagens säljkårer har under pandemin haft svårt att träffa läkare vilket har försvårat lanseringar av nya mediciner. Sjukvården har nedprioriterat icke akuta operationer och utbyggnad av sjukhuskapacitet, vilket har drabbat medicinsk-tekniska bolag som säljer operationsutrustning och förbrukningsartiklar. Rekrytering till kliniska studier har också försvårats då sjukvårdspersonal varit sysselsatt med COVID-19, vilket drabbat främst bolag inom bioteknologi och annan forskningsverksamhet. Även om det är omöjligt att veta helt säkert, så bedömer vi att tillväxttakten för åtminstone en tredjedel av fondens bolag kommer att vara väsentligt högre när pandemin ebbar ut. Förhoppningsvis kommer det ge positivt utslag i aktiekurserna framöver.

En faktor som borde gynna hälsosektorn är det amerikanska valet i november 2022 av delegater till representanthuset och senaten. I dagsläget har Demokraterna som bekant övertaget i båda kamrarna samt kontroll av presidentposten via Joe Biden, vilket bidragit till en osäkerhet inom hälsosektorn då partiet för en relativt företagsfientlig politik.

För investerare i hälsovårdssektorn vore det därför en fördel med en delning av makten, vilket normalt gör det svårt att driva igenom större politiska förändringar. Lyckligtvis verkar chansen stor att Republikanerna återtar antingen senaten och/eller representanthuset. Enligt vadslagningsfirman PredictIt är det 82% sannolikhet att makten representanthuset skiftar till Republikanernas fördel och 64% sannolikhet att Demokraterna förlorar senaten. Givet att Republikanerna återtar åtminstone en av kamrarna, borde hälsosektorn stå inför en kraftig uppgång eftersom sektorn handlas långt under sin normala relativvärdering.

Har ni några innehav i portföljen ni tror extra mycket på inför kommande år?

Vi tror självklart på alla fondens innehav, men våra tre största innehav utgörs av SOBI, Ironwood och Almirall:

  • Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) ett medelstort svenskt läkemedelsbolag som är specialiserat på sällsynta sjukdomar. Aktien har varit under press sedan 2018 då Roche framgångsrikt utvecklat och lanserat den konkurrerande produkten Hemlibra. Likt SOBIs viktiga läkemedel Elocta har Hemlibra visat sig effektiv mot Hemofili A – en ärftlig sjukdom som orsakas av brist på faktor VIII, en nödvändig komponent för att blodet ska koagulera. Hemlibra är dessutom enkel att administrera då den ges subkutant (under huden) medan Elocta måste ges intravenöst och mer frekvent. Vi håller med om att Hemlibra är en allvarlig konkurrent till Elocta, men tror att SOBIs läkemedel kommer att behålla en del av marknaden. Detta resonemang stöds av att SOBIs affärsområde Hematologi faktiskt växte 9% under tredje kvartalet rensat för valutaeffekter. SOBI har dessutom en rad snabbväxande läkemedel och lovande forskningsprojekt som borde rättfärdiga en högre värdering än dagens 13x fritt kassaflöde.
  • Ironwood Pharmaceuticals är ett litet amerikanskt läkemedelsbolag som är fokuserat på tarmsjukdomar. Huvudprodukten Linzess används för att behandla förstoppning hos patienter med måttlig till svår colon irritabile (kallas ofta IBS). Läkemedlet lanserades 2012 och är nu marknadsledare med en årlig försäljning om cirka 800 miljoner US-dollar. Ironwood knoppade av sin forskningsverksamhet utanför mage-tarmområdet under 2019 och har under 2021 slimmat organisationen ytterligare vilket sparar betydande belopp. Bolaget värderas till knappt 8x fritt kassaflöde, vilket vi bedömer attraktivt.
  • Almirall är ett spanskt läkemedelsföretag som nischat in sig på behandling mot hudsjukdomar efter att under 2014 ha sålt sin respiratoriska verksamhet till AstraZeneca. Försäljningen av dermatologiska läkemedel har tyvärr drabbats hårt av Covid-19 då många patientbesök har skjutits på framtiden. För Almirall har detta inneburit en störning i nylanseringarna av Seysara (akne) och Ilumetri (psoriasis) och en allmän tröghet för bolagets etablerade läkemedel. Under 2022 bedömer vi dock att tillväxten åter tar fart då Klisyri (mot aktinisk keratos) och Winzora Cream (psoriasis) lanseras samtidigt som patienter med hudsjukdomar prioriteras högre inom sjukvården. En annan viktig milstolpe framöver är fas 3 data från Almiralls läkemedelskandidat Lebrikizumab (mot atopisk dermatit). Om data är konkurrenskraftig kan Lebrikizumab bli Almiralls största produkt om fem år. Den växande produktportföljen gör att Almiralls tillväxt bör ta fart ordentligt kommande år och vår bedömning är att aktiekursen kommer att justeras upp i takt med att investerarna får upp ögonen för bolagets accelererande tillväxt. Aktien handlas till cirka 14 fritt kassaflöde.

Vi vill säga stort tack till HealthInvest Alpha Fund för intervjun!

Facebook
Twitter
LinkedIn