Sök
Stäng denna sökruta.

Fondita Sustainable Europe – framtidens fond

Vi fortsätter vår populära serie av intervjuer med intressanta personer inom finansvärlden. Till dagens avsnitt har vi pratat med Marcus Björkstén, förvaltaren bakom fonden Fondita Sustainable Europe. Vi har pratat med Marcus om bakgrunden till fonden, allokeringen och vad som varit fondens tidigare framgångsfaktorer. Även hur det är att förvalta en hållbar fond!

Marcus Björkstén, förvaltare av Fondita Sustainable Europe

Jag anser att vi har lyckats i ett ganska tidigt skede identifiera bolag som erbjuder lösningar på ett problem som bara måste lösas.

Berätta om fonden Fondita Sustainable Europe för läsare som inte känner till den 

Fondita Sustainable Europe investerar i europeiska bolag som har en produkt eller tjänst som möjliggör att vi kan reducera våra co2 utsläpp eller att vi kan använda våra naturresurser på ett betydligt mera effektivt sätt. Vi anser att dessa bolag kommer att ha en strukturellt växande marknad en lång tid framöver som en följd av det kraftiga transformation mot klimat-och miljösmarta samhällen vi står inför. Vi vill alltså erbjuda investerarna en fond som placerar i bolag som gynnas av alla de investeringar som måste göras för att uppnå utsatta klimat- och miljömål.

Hur skiljer sig Fondita Sustainable Europe mot era andra fonder? 

Jag tror att fondens mycket vassa fokus på VAD bolagen producerar i stället för HUR dom gör det är nyckeln, det är så vi har tänkt ända från början. Utan en stark efterfrågan har ett bolag svårt att göra ett bra resultat över tid. Efterfrågan härstammar från megatrenden att gå mot allt hållbarare produkter och teknologier.

Hur tänker ni om allokeringen i fondens portfölj? 

Fonden har i dagsläget ca. 40% av innehaven inom förnybar energi i olika former. Det handlar om vind, sol, vatten, biobränslen och vätgas. 5% är inom biokemikalier, 5% återvinning, 15% inom elektrifiering, 10% energieffektiva byggnader, 5% inom batteriteknologi och resten i olika typer av klimat- och miljösmart teknologi. 

Ni är en hållbar fond, hur definierar ni hållbara investering? Vilka kriterierna använder ni er av? 

Som sagt har alla innehav gemensamt att dom på sätt eller annat har en lösning på dom klimat- och miljörelaterade hot vi står inför. Det är det absolut viktigaste för oss eftersom det är den komponenten som enligt oss driver avkastningen. Därtill tittar vi på olika hållbarhetsrelaterade vitsord/data från tredjeparts databaser och analytiker. Vi träffar därtill alltid bolagen och bildar oss en uppfattning hur väl hållbarhet är förankrat i deras strategi och företagskultur. 

Fonden har haft en relativt god utveckling om vi jämför med index på både tre och fem år – vad har varit era framgångsfaktorer?

Jag anser att vi har lyckats i ett ganska tidigt skede identifiera bolag som erbjuder lösningar på ett problem som bara måste lösas. Dessa bolag har en ljus framtid framför sig om allt går som planerat. Sen går ju inte alls allting som planerat men vi gör vårt bästa för att navigera i detta mycket spännande tema.

Facebook
Twitter
LinkedIn