Sök
Stäng denna sökruta.

Intervju med Fastpartner – ett av Sveriges ledande börsnoterade fastighetsbolag

Vi fortsätter vår populära serie av intervjuer med ledande personer inom svenskt näringsliv. I detta avsnitt träffar vi Christopher Johansson, Vice VD på Fastpartner. Vi pratar bland annat om bolagets investeringsstrategi, utmaningar med att vara ett börsnoterat fastighetsbolag, och mycket mer!

Christopher Johansson, Vice VD på Fastpartner

Christopher har under dem senaste 25 åren byggt ett imponerande CV med en bred erfarenhet inom finans och fastighetsbranschen. Han har bland annat arbetat som konsult inom finansvärlden i Schweiz, haft diverse uppdrag på Första AP-fonden, Swedbank och Danske Bank, och nu, Vice VD på Fastpartner. Christophers resa med Fastpartner AB började redan 1998 som styrelseledamot, innan han började arbeta operativt i företaget 2006.

Berätta om Fastpartner för läsare som ännu inte känner till er:

Fastpartner är ett svenskt börsnoterat fastighetsföretag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum. Vårt fastighetsbestånd finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Uppsala och Mälardalen.

Vi har valt att etablera oss i stora befolkningscentrum då det finns ett starkt samband mellan befolkningsmängd och ekonomisk utveckling. När ekonomin växer finns det alltid en efterfrågan på nya lokaler, samt att för de mest attraktiva lägena stiger hyrorna. 

I våra fastigheter finns alla typer av företag och hyresgäster, allt från ledande teknik-, tjänste- och industribolag till unga entreprenörer med nystartade bolag. Men också olika former av samhällstjänster som äldreboenden, vårdinrättningar och skolor, samt statliga och kommunala förvaltningar. Vi utvecklar våra fastigheter i nära dialog med hyresgästerna. Det betyder att vi kan vi skapa effektiva verksamhetslokaler och bidra till en långsiktigt positiv och hållbar utveckling av stadsrummet.

Vad karaktäriserar er investeringsstrategi och vilka parametrar kollar ni på innan ni investerar i nya fastigheter?

Vår målsättning är att över tid skapa en hög avkastning med låg risk. Detta gör vi genom att förvärva fastigheter i någon av Sveriges största tätorter med växande ekonomi. Vi förvärvar fastigheter som levererar ett bra kassaflöde från dag ett men som också har en utvecklingspotential över tid. Det initiala kassaflödet gör att vi redan vid tillträdet skapar tillväxt i vårt förvaltningsresultat och eftersom investeringen ”finansierar sig självt” ger det oss tid till att ta nästa steg i utvecklingen av fastigheten. Med andra ord, ligger den nya fastighetens utvecklingspotential på hög i vår projektutvecklingsportfölj.

Att ta fram exempelvis nya detaljplaner tar lång tid, en tidsåtgång som ofta underskattas. Varje år väljer vi att utveckla ett antal av de allra mest lönsamma projekt som finns i vår projektportfölj, och på så vis skapar vi en hög lönsamhet. Avkastning för våra projekt är långt större än vad man finner i den direkta transaktionsmarknaden. För att denna strategi ska fungera, och utan att man ska behöva ta stora projektrisker, måste man ha en investeringshorisont på 10 år eller mer. Först med den längd på investeringshorisont får man en tillräckligt stor portfölj med projekt där det alltid finns några med rätt mognadsgrad för att realiseras.

Vilka är era största utmaningar som börsnoterat fastighetsbolag?

Våra två största utmaningar är att skapa tillväxt i vår affär samt att tillvarata potentialen i digitalisering.

Under 2021 vara transaktionsmarknaden för fastigheter glödhet och nya prisrekord sattes. I en sådan marknad är det svårt att hitta bra affärer. För att skapa tillväxt i vårt förvaltningsresultat arbetar vi, utöver förvärv, även med utveckling av befintliga lokaler, uthyrning av vakanser, nybyggnationsprojekt inom ramen för vår projektportfölj, samt kostnadseffektiviseringar.

För att nå våra tillväxtmål och hållbarhetsmål är digitalisering en nyckelfaktor. Genom att fullt ut digitalisera våra fastigheter kommer vi kunna höja servicenivån till våra hyresgäster samtidigt som vi sänker energiförbrukning i våra fastigheter. Här är tekniken på sätt och vis det enkla, det svåra är att implementera den över alla fastigheter och genom hela organisationen. Stora fastigheter har komplexa styr- och reglersystem som kräver en hög kunskapsnivå hos förvaltarna.

Hur ser framtidsambitionerna ut för Fastpartner och vart är ni om 5 år?

Fastpartner har som ambition att bli Sveriges bästa fastighetsbolag. Det innebär att våra hyresgäster ska stortrivas och känna att dom hyr en fantastisk lokal för deras verksamhet. Våra medarbetar ska vara affärsorienterade och engagerade i att utveckla våra fastigheter tillsammans med våra hyresgäster. Då finns förutsättningarna för ett stimulerande och meningsfullt arbete med många möjligheter till att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Nöjda hyresgäster tillsammans med engagerade och begåvade medarbetar skapar förutsättningarna för Fastpartner att växa det årliga förvaltningsresultat till 1 500 MSEK vid utgången av år 2025.

Facebook
Twitter
LinkedIn