Sök
Stäng denna sökruta.

Intervju med Didner & Gerges VD Helena Hillström

Vi fortsätter vår populära serie av intervjuer med ledande personer inom svenskt finansliv. I detta avsnitt träffar vi Helena Hillström, VD på fondbolaget Didner & Gerge. Vi pratar bland annat om fondbolagets historia, investeringsstrategi, och mycket mer!

Helena Hillström, VD på Didner & Gerge

Helena var den första som fondbolagets grundare Henrik Didner och Adam Gerge anställde 1997 och har sen dessa haft diverse olika ansvarsområden inom exempelvis administration och regelefterlevnad, innan hon 2012 blev VD för fondbolaget.

Berätta kort om Didner & Gerge för läsare som ännu inte känner till er:

Didner & Gerge Fonder grundades i Uppsala 1994, och var tidiga med att vara ett fristående fondbolag. Sedan dess har våra fonder valts av flera generationer svenska sparare. Kännetecknande för oss är en aktiv förvaltning, långsiktighet och fokus på bolag. Vi förvaltar drygt 60 miljarder kronor åt privatkunder, institutioner och företag, och är 30 medarbetare som arbetar i Uppsala och på filialen i Stockholm.

Hur skiljer sig Didner & Gerge från andra fondbolag?  

Vad som särskiljer oss är att vi konsekvent gör precis det vi säger att vi ska göra – det vill säga tillämpa vår aktiva förvaltningsfilosofi. Vår förvaltningsfilosofi tar sin grund i att vi alltid har ett starkt fokus på företagsberättelsen, vår egen analys av bolagen, och långsiktiga tänkande kombinerat med att vi har två ansvariga förvaltare i varje fond. Samtalet mellan två förvaltare och att man gemensamt jobbar med analys och företagsberättelsen är värdefullt. Här kan en positiv kemi uppstå, där man tydligare kan utkristallisera vad som är kärnan i intressanta bolag.

Vad karaktäriserar er investeringsstrategi och vilka parametrar kollar ni på innan ni investerar i nya bolag? 

Vi tillämpar en aktiv förvaltning av våra fonder och det innebär att våra förvaltare analyserar och väljer ut de bolag som de bedömer har bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid. Vi fokuserar på företagsberättelsen och vad vi förväntar oss ska ske med ett bolags verksamhet, lönsamhet, marginaler, kassaflöde, ekonomiska ställning, och framtida värdering i ett längre perspektiv.

Grundpelare för vår investeringsfilosofi är:

  • Fokus på företagsberättelsen
  • Långsiktighet
  • Analys och hållbarhet
  • Ta vara på möjligheter
  • Utvärdering och uppföljning
  • Koncentrerade portföljer med samtidig riskhantering

Vad skulle du säga är de största utmaningarna med att förvalta fonder? 

Det gäller att ha tålamod och att hålla fast vid sin övertygelse även när världen kan verka konstig. Som många andra gläder jag mig åt att börsen gått starkt de senaste åren, men kan inte låta bli att se och fundera över att det inte alltid har varit på rätt meriter. Med stigande inflation och extremlåg ränta i ryggen är det många som tar stora risker. Jag är övertygad om att försiktighet och uthållighet är det som skapar goda resultat på sikt.

Hur ser framtidsambitionerna ut för Didner & Gerge och var är ni om 5 år? 

Vi ska växa långsamt och över tid. Vi hade länge en enda fond, Aktiefonden, och har sedan utökat med en svensk småbolagsfond, en globalfond, en europeisk small- and microcapfond och en amerikansk small- and microcapfond. Även om vi har en tillväxtstrategi ska vi behålla vår lilla organisation som har nära till våra kunder.

Facebook
Twitter
LinkedIn