Sök
Stäng denna sökruta.

Hur Samhällsbyggnadskontorets SBB aktie utvecklats

SBB

Samhällsbyggnadskontoret, SBB, har en affärsmodell som kan anses vara något stabilare än många andra fastighetsbolag. Det bör nämnas att den typ av affärsmodell som en investerare bör inrikta sig på beror på vilken typ av risk man vill utsätta sig för. Vi kommer att ta upp lite mer i detalj rörande vad SBBs modell går ut på och hur aktieutvecklingen har fortskridit under de senaste åren.

SBB och dess aktiviteter

Samhällsbyggnadskontoret i Norden, SBB, har sina aktiviteter inom fastighetssektorn. Företaget inriktar sig främst mot samhällsfastigheter som:

  • Äldreboenden
  • Skolor
  • Vårdinrättningar

Ända sedan SBB grundades 2016 hade man fram tills det tredje kvartalet 2022 uppnått ett fastighetsinnehav på 2317 i antal. Under samma period var dessa fastigheter vidare värderade till 154 miljarder SEK. Nämnas bör att både antalet fastigheter och dess sammanlagda värde fluktuerar från år till år, något en potentiell investerare såklart bör vara medveten om.

Affärsidén går till stor del ut på att anskaffa kommunala fastigheter för att sedan hyra ut dem åt kommunerna då det förekommer ett behov. Fokus ligger därmed på långsiktig förvaltning av fastigheterna.

Aktiens utveckling

Företagets SBB aktie kan handlas på Stockholmsbörsen. Det är en populär aktie, bland annat beroende på att SBB började att ge utdelning varje månad med start i april 2022. Aktien hade en stabil uppgång ändra fram tills pandemins början under början av 2020, och föll därefter ganska kraftigt likt många andra företag under denna tid.

Fram tills att det började osa lågkonjunktur i början av 2022 hade denna SBB aktie dock återhämtat sig och gått från att vara värd 14 SEK (vid den nämnda pandemins början) till en topp på ca 67-68 SEK. Därefter sjönk den ganska kraftigt återigen till ca 12 SEK i början av det fjärde kvartalet under 2022. Det är vidare inte alltför långsökt att anta att denna påverkan till stor del berodde på de ökade räntorna, som även påverkat många andra fastighetsbolag.

Då denna text skrivs har aktien ett beta-tal på 1,374 vilket innebär att den antagligen kommer att svänga ganska kraftigt i takt med index.

Vad är ett beta-tal?

Ett beta-tal är ett värde som anger hur mycket en aktie går upp eller ner i relation till börsen. Om den har ett beta-tal på 1 innebär detta att aktien faller eller går upp lika mycket som index. Om beta-värdet å andra sidan är 2 innebär detta att aktien går upp 20% om index exempelvis skulle gå upp 10%. M.a.o. föreligger det ett dubbelt förhållande.

En exakt 1:1 relation med marknaden bör dock anses som något i praktiken omöjligt när det gäller ett företags aktie.

Vilken typ av investerare skulle kunna vara intresserad av aktien?

SBB:s aktie kan vara av intresse för den som vill exponera sig mot samhällsfastigheter. En sådan investering är något säkrare än de investeringar som görs i företag som till större grad sysslar med mer kommersiella fastigheter, med andra ord uthyrning av företag till vinstdrivande privata företag.

Även då SBB aktie ses som en relativt stabil investering, finns det även ytterligare aspekter som en investerare bör ta i beaktande som:

  • Makroekonomiska förhållanden, exempelvis trender som fastighetssektorn utsätts för.
  • Räntenivåer, vilket enligt tidigare utläggning påverkat många fastighetsbolag.
  • Företagets skuldnivå.

Det är därför av vikt att man har en helhetssyn på aktien och dess bakomliggande företag innan man väljer att investera.

Facebook
Twitter
LinkedIn