Sök
Stäng denna sökruta.

Det här bör du tänka på innan du investerar i onoterade bolag

investering i bolag

Att investera på börsen är något allt fler svenskar intresserat sig för på senare år. Börsen analyseras i allt från tidningar till tv-program och podcasts, och många är personerna som följer utvecklingen på regelbunden basis. Intresset syns därtill tydligt på det stora antalet nätmäklare som i dag finns att tillgå.

Trots detta väljer somliga investerare att hålla sig utanför börsen. I stället investerar de i så kallade onoterade bolag. Vilka är fördelarna med detta? Och vad bör man tänka på innan man investerar? Det går vi igenom nedan.

Vad är onoterade bolag?

Med onoterade aktier menas aktier i bolag som inte är noterade på en börs. Detta innebär att de inte genomgått den långa process som krävs för att ta sig in på börsen. Vanligtvis handlar det om att bolaget är nystartat och inte hunnit tillskansa sig tillräckligt kapital eller intern struktur.

Med det sagt finns trots allt vissa risker med att investera i onoterade aktier, då information om bolaget inte är lika lättillgängligt. Jinderman.se är en av de aktörer som hjälper till att analysera onoterade bolag samt agerar strategiskt bollplank och rådgivare.

Att analysera ett bolag är alltid viktigt innan man investerar, oavsett om bolaget är på eller utanför börsen. Men det blir särskilt viktigt när man står i begrepp att investera i ett onoterat bolag. Då det inte finns någon aktiekurs att luta sig mot krävs att man går in på djupet i bolaget och analyserar allt från resultat till struktur.

Hur gör man för att investera?

Då bolaget inte är noterat går aktierna inte går att handla på exempelvis Stockholmsbörsen. För att investera i ett onoterat bolag krävs att man använder sig av andra metoder. Två av de vanligaste är att köpa på egen hand och att köpa via investmentbolag.

Köpa på egen hand

När man köper på egen hand, det vill säga att man själv söker upp bolaget, bestäms allt direkt mellan köpare och säljare. I vissa fall representeras säljaren av ett institut som åtagit sig att ansvara för bolagets aktiehandel.

En av de viktigare parametrarna att komma överens om är såklart priset. Vad det exakta marknadsvärdet är finns inget svar på, då aktiekursen lyser med sin frånvaro, vilket gör att man endast har sin egen analys att luta sig mot.

Köpa via investmentbolag

Man kan också investera i onoterade aktier genom ett investmentbolag, alltså ett bolag som förvärvar ens investeringskapital åt en. Somliga investmentbolag har nämligen som nisch att endast eller till stor del investera i onoterade bolag.

Om man väljer detta alternativ är det viktigt att se till att investmentbolagets matchar ens egna preferenser sett till innehav och att kostnader och avgifter ligger på en rimlig nivå.

Varför investera i onoterade aktier?

Att köpa och sälja onoterade aktier är, som framgår ovan, något mer komplicerat än att handla med traditionella aktier på börsen. Så varför gör man det? De flesta investerare är på jakt efter hög avkastning, och det är just avkastningsmöjligheterna som utgör en av de främsta anledningarna.

Många av de onoterade bolagen är nämligen nystartade startups som ännu inte hunnit komma särskilt långt på sin bolagsresa. Detta innebär att man kan köpa aktier till ett lågt pris, lägre än på börsen, och att det finns goda möjligheter för pengarna att växa sig större allt eftersom bolaget utvecklas.

Facebook
Twitter
LinkedIn