Sök
Stäng denna sökruta.

Byggnadskreditiv gör det enklare för fastighetsbolag att finansiera nya projekt

Byggnadsprojekt

Svårigheter i att finansiera nya byggnadsprojekt missgynnar både fastighetsbolagen och bostadsmarknaden. Med hjälp av ett byggnadskreditiv kan bolag finansiera ny- eller ombyggnationer genom att betala löpande kostnader på kredit – och på så sätt snabbare och enklare ge sig in i nya projekt.

På många håll runtom i Sverige råder det bostadsbrist. Efterfrågan är stor, men utbudet är för litet. Orsakerna bakom denna utveckling är många. En av dem är det stigande priset på byggmaterial. Svenska Dagbladet har tidigare rapporterat om att den stigande prisutvecklingen resulterar i ett minskat intresse bland fastighetsbolag att initiera projekt.

När ett fastighetsbolag eller en bostadsförening står i startgroparna för att påbörja ett nytt fastighetsprojekt finns det mycket att tänka på. Kanske ska nya bostäder upprättas, eller kanske behövs ombyggnation av befintliga bostads- eller hyresrätter. Oavsett vilket tenderar finansieringen vara ett av de första och största hinder att ta sig förbi innan man kan komma i gång.

Öppna nya projekt med ett byggnadskreditiv

För att underlätta för aktörerna på bostadsmarknaden finns byggnadskreditiv som ett alternativ. Ett byggnadskreditiv, även kallat byggnadskredit och byggnadslån, är en form av finansiering som låter bolaget betala fakturorna med hjälp av en kredit.

I stället för att betala hela kostnaden direkt krävs endast en engångssumma och att man betalar ränta på den kredit som används, men inte mer. Engångssumman består av en inledande kontantinsats som ofta måste uppgå till minst 10% av byggets totala kostnad.

Räntan tenderar dock att vara hög – högre än vid ett bolån, till exempel. Detta då ett byggnadskreditiv är en form av lån utan säkerhet och att kreditgivaren därmed tar en större ”risk” i att ge ut krediten.

Vad krävs för att beviljas en ett kreditiv?

För att en byggnadskredit ska beviljas av genomförs först en kreditbedömning, och därefter krävs det att en rad olika underlag för projektet lämnas in. Bland de mest grundläggande underlag som behövs återfinns följande:

  • En kalkyl över samtliga kostnader för projektet – från start till mål
  • En tomtkarta
  • Bygglov
  • Entreprenadkontrakt
  • Besked från kommunen om tillåtelse att starta projektet
  • En plan för hur uttagen från krediten ska göras

När ska man ansöka?

Innan man ansöker om fastighetsfinansiering i form av ett byggnadskreditiv finns flertalet aspekter att ha i åtanke. Man bör bland annat genomföra en marknadsvärdering och utforma en så korrekt och långsiktig budget som möjligt. Detta för att se hur stora kostnader bolaget klarar av i räntor och amortering.

För att bli beviljad ansökan krävs i regel att kredittagaren står som ägare till fastigheten, samt att denne inte har något skuldsaldo. Därtill är det viktigt att komma ihåg att krediten inte täcker kostnader tagna av ägarens eget kapital.

Digital ansökan för snabbt besked

Att finansiera nya projekt med hjälp av ett byggnadskreditiv har länge varit en möjlighet. Men tidigare har marknaden varit relativt fastbunden i analoga lösningar, vilket resulterade i att ansökningsprocessen allt som oftast tog lång tid.

Nu för tiden, däremot, finns aktörer på marknaden som låter bolag genomföra sin ansökan digitalt. Detta innebär att ansökan kan behandlas snabbt och att beskedet kommer i samma hastighet. Något som gynnar både fastighetsbolagen och bostadsmarknaden, då det gör det enklare att inleda nya projekt.

Facebook
Twitter
LinkedIn