Sök
Stäng denna sökruta.

Är EQT övervärderad?

Det nyligen noterade företaget EQT är ett av få företag på Stockholmsbörsen som lyckats stå emot den breda nedgången på aktiemarknaden. Vilket delvis kan förklaras eftersom att EQT endast skrev ned sin de underliggande tillgångarna med 5% under först kvartalet. Samtidigt som den europeiska aktiemarknaden tappade med 23%. EQT:s aktie har stigit med knappt 20% från årsskiftet.

Läser man EQT:s senaste rapport tycker bolag själva att dom klarat av krisen relativt bra. Men troligtivs kommer också EQT, framförallt deras portföljbolag blir påverkade i större utsträckning under andra kvartalet.

Utmaningar i andra kvartalet

Det kommer ta längre tid att stänga den planerade jätte fonden EQT IX på planerade 15 miljarder euro. När värdena på fondens innehav skrivs ned samtidigt i kombination med sämre möjligheter att sälja innehav, slår det mot den rörliga prestationsbaserade avgiften vilket minskar EQT:S intäkter. Bolag har även kommunicerat att 15 % bolagen som EQT har investerat i kommer behöver ytterligare kapital.

Den 5 procentiga nedgången i den underliggande portföljen skulle troligtvis vara större om innehaven var noterade. Istället för att marknaden sätter ett pris på de olika tillgångar (som noterade bolag värderas) använder EQT jämförelsetal med liknande bolag, transaktioner i marknaden och diskonterade kassaflöden som värderingsmått för sina innehav.

Även om EQT är kända för att investera i icke-cykliska bolag som telekom och hälsovård, har EQT innehav i sina portföljer som uppenbart kommer drabbas. Jag tänker på innehaven i Scandic, Dometic som både är ned med 70%. Innehavet i världens största flygplansleasingboalaget, Aercap, tappade två tredjedelar av börsvärdet under första kvartalet.

EQT:s aktie steg dock med 9% under Q1 och aktie är upp med knappt 20% från årsskiftet. Hur EQT väljer att värdera de underliggande tillgångarna i nästa rapport kommer bli avgöra för bolagets aktiekurs.

Facebook
Twitter
LinkedIn