Intervju med Norron Asset Management – Ett av Sveriges ledande fondbolag!

Vi fortsätter vår populära serie av intervjuer med ledande personer inom svenskt finansliv. I detta avsnitt träffar vi Sebastian Udden, försäljningsansvarig på fondbolaget Norron Asset Management. Vi pratar bland annat om fondbolagets historia, investeringsstrategi, och mycket mer!

Sebastian Uddén, Försäljningsansvarig på Norron Asset Management

Sebastian har under de senaste 20 åren byggt ett imponerande CV med en bred erfarenhet från försäljning, marknadsföring, och affärsutveckling på diverse fondbolag så som ODIN fonder och Catella Fonder. Sebastian var även partner och medgrundare till Nordic Cross Asset Management innan han i juni 2021 gick över till att bli ansvarig för Norrons försäljning i den svenska marknaden.

Berätta kort om Norron Asset Management för läsare som ännu inte känner till er:

Norron Asset Management grundades 2010 och är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i både Stockholm och Oslo. Bolagets fondutbud består av såväl absolutavkastande fonder som exempelvis aktivt förvaltade aktiefonder samt räntefonder. Norron förvaltar idag sex fonder som alla fokuserar på en de nordiska kapitalmarknaderna:

Norron ägs av grundarna, personalen samt det norska börsnoterade investmentbolaget Aker ASA. Vi förvaltar ca 13 miljarder kronor och fonderna distribueras främst av marknadsledande nordiska sparplattformar med inriktning på tjänstepensionskapital. Norrons förvaltarstilen kännetecknas främst som fundamental, flexibel, öppen och transparent.

Hur skiljer sig Norron Asset Management från andra Svenska samt International fondbolag? 

Vi ett sammansvetsat förvaltarteam som har jobbat tillsammans under många år och täcker flera tillgångsklasser, vilket bidrar till en enorm kunskapsbredd inom hela förvaltningsorganisationen. Bolagets samlade kompetens med väldefinierade riktlinjer kombinerat med ett sunt förhållningssätt till förvaltning, vilket bland annat inkluderar en stringent syn på risktagande, ett sofistikerat användande av derivat samt en noggrann aktie urvalsprocess, kommer våra andelsägare till godo genom en historisk mycket konkurrenskraftig avkastning.

Vi är samtidigt en ”liten” och nischad förvaltare där personalen är delägare i verksamheten vilket skapar bra incitament för en långsiktig förvaltningsmodell. Genom att vi även gör ansvarsfulla investeringar har vi möjligheten att påverka verksamheter i hela Norden att fatta hållbara beslut. Vi bedömer att Norden som region kommit en längre bit på vägen än vad exempelvis Europa, USA eller Asien gjort och vi på Norron har anpassat oss väl till de krav som ställs idag och de regelverk som kommer införas närmsta åren. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. I syfte att optimera avkastningen för våra andelsägare arbetar vi utifrån en strategi och investeringsfilosofi med fyra hörnstenar: (1) Ansvar, (2) Kompetens, (3) Tillgänglighet och (4)Transparens.

Ni har ert huvudfokus på att investera i Nordiska bolag, hur kommer det sig och vad är för/ nackdelarna med att främst investera i Norden?

Det är i den nordiska marknaden som vi har vår kunskap, det är här vi känner bolagen och dess kultur, vilket vi anser är en bra förutsättning för att skapa långsiktig meravkastning åt våra investerare. Vi ser heller ingen nackdel med att investera i norden utan tvärtom ser vi en rad fördelar. Alla nordiska enskilda börser har haft oerhört stark utveckling över tid samt att du får en indirekt global exponering då företagen bland annat är starkt exportberoende. Samtidigt som det är en bra branschfördelning i Norden, vilket skapar möjligheter för väl diversifierade fonder. Vi anser även att den nordiska ägarmodellen skapar förutsättningar för bolag att växa mer än det globala snittet. Vi nordbor har och är oerhört innovativa vilket har skapat många fantastiska bolag med hela världen som bas. Att investera tidigt i mindre case bolag som sedan vuxit över tid har varit en framgångsmodell för oss.

Vad karaktäriserar eran investeringsstrategi och vilka parametrar kollar ni på innan ni investerar i nya bolag?

Först och främst så är vi en oerhört aktiva förvaltare som både besöker bolagen innan och efter en investering. Vi har sedan nära kontakt med ledning men analyserar även kundbasen, värderingen, aktiens historiska rörelsemönster, aktiens/obligationens likviditet, ägarbilden, bolagets ledning och sist men inte minst trender. I stora drag kan vi dela upp strategin i tre delar:

  1. Aktie/kredit specifik analys,
  2. Bolagsanalys
  3. Hållbarhetsanalys

På toppen av den fundamentala analysen så gör vi även kvantbaserad analys på en rad olika faktorer. Men viktigt att ha med sig är att hållbarhet har blivit en central del i vår investeringsstrategi och de bolag som inte anpassar sig till hållbarhetsomställningen tror vi kommer ha svårt att överleva på sikt. Vi har även ett stort inslag av derivat i våra alternativa fonder där vi skyddar enskilda positioner, den enskilda fonden som helhet, eller blankar bolag vi inte tror på. I övrigt så har vi en teambaserad förvaltningsmodell för att ingen enskild fond eller position blir beroende av en enskild individ i teamet.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna med att förvalta fonder?

Vi anser att fonder är en bra sätt att förvalta och ser egentligen inga begränsningar för vare sig oss eller våra investerare. Vi har generellt sätt ett brett mandat i respektive fond vilket ger en stor fördel för oss som aktiv förvaltare, till exempel på aktiesidan har vi ett så kallat All Cap mandat vilket medför ett stort utbud av bolag att investera. De ramar som är uppsatta i regelverket passar oss väl men så tenderar investerarna att vara kortsiktigare idag än vad man var för 10–15 år sedan. En fond med daglig handel har därför svårare att ta mer långsiktiga bet idag då fler och fler investerare, media och utvärderare har relativt kort investeringshorisont. Sedan är konkurrensen stenhård och urvalet av fonder är enormt.

Hur ser framtidsambitionerna ut för Norron Asset Management och vart är ni om 5 år?

Vi har som främsta mål att fortsatt generera bra riskjusterad hållbar avkastning till våra kunder samt fortsätta att växa. Vi lägger mycket energi på våra befintliga kunder men har även sedan några år varit aktiva att finna nya kunder i Europa. Detta då vi ser ett ökat intresse för norden som investeringsunivers inom aktie, absolut- och ränteförvaltning samt att norden anses vara världsledare inom hållbarhet. Just nu planerar vi att växa vårt försäljningsteam och om vi som bolag växer så är förhoppningen att vara mellan 3-5 personer om fem år, rekryteringsprocess för det är redan igång.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *