Vilken datum publicerar Swedbank sinakvartals- och delårsrapport? Se matrisen nedanför med rapportdatum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.

Swedbank är den banken som har flest aktieägare i Sverige, antalet uppgår i hundratusentals. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.

Rapportdatum 2020
DatumHändelse
2020-04-23Q1 rapport
2020-06-30Bolagsstämma
2020-07-17Q2 rapport
2020-10-20Q3 rapport
2021-01-28Q4 rapport
2021-02-19Årlig rapport
2021-04-23Q1 rapport
Historien om Swedbank

Swedbank AB är en av Sveriges äldsta banker, och huvuddelen av bankens intäkter genereras i Sverige. Bankens uppkomst är ett resultat av sammanslagningen av spar- och unionbanker i Sverige efter finanskrisen i början av 1990-talet.

De återstående självständiga sparbankerna har idag ett fortsatt nära samarbete med Swedbank, där dessa fungerar som produktdistributionskanaler till Swedbank och delar Swedbanks IT-system samt vissa av bankens utvecklingskostnader.

Banken är dessutom verksam i de tre baltiska staterna: Estland, Lettland, Litauen. Swedbank är marknadsledande i Baltikum, med en marknadansdel på 20-55% inom banktjänster till privatpersoner, vilket genererar 16% av Swedbanks intäkter. Banken har runt 13,700 anställda och runt 390 filialer.

Nyckeltal
Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning2019201820172016
Nettoomsättning45 22542 75541 16739 583
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
Rörelsekostnader20 13717 08416 80016 855
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster24 42026 55224 54223 761
Årets resultat19 69721 16219 35019 539
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning2019201820172016
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital138 633137 609133 572129 705
Långfristiga skulder
Kortsiktiga skulder
Skuldsättningsgrad (%)37,2737,9540,3640,34
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde2019201820172016
Kassaflöde från löpande verksamheten−2 59327 13458 348−53 645
Kassaflöde från investeringsverksamheten9951 671−797306
Kassaflöde från finansieringsverksamheten32 414−68 87520 570−13 949