Vilken datum publicerar Nordea sina kvartals- och helårsrapport i 2020? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.

Nordea, som ni har sitt säte i Finland, är en av de bolag som har flest aktieägare i Sverige och antalet uppgår i hundratusentals. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.

Rapportdatum 2020

Kommande händelser

DatumHändelse
2020-04-29Q1 rapport
2020-05-28Bolagsstämma
2020-07-17Q2 rapport
2020-10-23Q3 rapport
2021-02-05Q4 rapport
2021-02-26Årlig rapport
2021-04-29Q1 rapport
Historien om Nordea

Historik över Nordea. Den statliga PK-banken (Post- och Kreditbanken) bildas genom en fusion mellan Postbanken och privatägda Svenska Kreditbanken.

Det blir det svenska embryot till dagens Nordea. Nordbanken bildas i en fusion mellan privatbankerna Uplandsbanken och Sundsvallsbanken.

Nyckeltal
Resultaträkning (MEUR)
Resultaträkning2019201820172016
Nettoomsättning8 2278 4879 4309 805
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
Rörelsekostnader5 0034 7045 0974 793
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster2 1133 9533 9984 625
Årets resultat1 5453 0773 0313 766
Balansräkning (MEUR)
Balansräkning2019201820172016
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital31 52832 90133 31632 410
Långfristiga skulder
Kortsiktiga skulder
Skuldsättningsgrad (%)32,9230,8130,4929,74
Kassaflöde (MEUR)
Kassaflöde2019201820172016
Kassaflöde från löpande verksamheten−2 5322 63112 2743 280
Kassaflöde från investeringsverksamheten−19129−1 499−934
Kassaflöde från finansieringsverksamheten−2 274−2 788−2 637−1 553