Allt om fonder

På denna sida hittar du allt du behöver veta om fonder och handel med fonder

Vad är en fond?

En fond är en en samling av aktier eller andra värdepapper. Alla som sparar i fonden äger tillsammans en del av tillgångarna som finns i fonden. Om en fond exempelvis äger 50 aktier blir du som fondägare en indirekt ägare till alla dessa bolag. Istället för att du köper aktierna själva så har en fondförvaltare gjort jobbet åt dig. Det är vanligt att fonder har stora och många innehav av aktier och värdepapper, detta för att kunna sprida riskerna så mycket som möjligt.

Olika typer av fonder

Det finns huvudsakligen två typer av fonder för den som vill investera sina pengar. Räntefonder och aktiefonder. Räntefonder är fonder som investerar i räntebärande värdepapper, generellt sett så har denna typ av fonder ofta en lägre risk än aktiefonder. Med en längre risk kommer också en lägre förväntad avkastning. Aktiefonder är fonder som investerar i aktier. Det finns en mängd olika aktiefonder på marknaden och risknivåer för alla investerare. Den vanligaste aktiefonden är en så kallade passivt förvaltade aktiefond. Det vill säga en fond som investerar passivt åt sina andelsägare, ofta följer dessa fonder ett index. Fördelen med passivt förvaltade fonder, jämfört aktivt förvaltade fonder, är att avgiften är generellt sett lägre. Eftersom att andelsägarna i fonden inte behöver betala en avgift som täcker kostnaderna för ett förvaltar-team. En aktivt förvaltad fond har en eller flera förvaltare som väljer vilka tillgångar som fonden ska placeras i. I regel är en aktivt förvaltad fond dyrare än en passivt förvaltad fond.

Avgifter för fonder

När man investerar i fonder så köper man en samling av aktier eller andra värdepapper. Denna samling har satts ihop av en fondförvaltare som även tar ut en avgift för detta. Avgiften tas ofta ut årligen och kan variera mellan 0 till 2 procent på de pengar du har placerade. Det finns även aktier idag som har 0% i avgift som exempelvis Avanza Zero.

Klicka här för att läsa mer om och investera i Avanza Zero.

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond som följer ett index. Det kan vara en fond som följer ett aktieindex, råvaruindex, ränteindex och så vidare. Det finns indexfonder för i princip alla tillgångar du kan föreställa dig! Indexfonder går att handla via din bank, oavsett om du har någon av de stora traditionella bankerna, eller en nätbank. I regel är en indexfond billigare jämfört aktivt förvaltade fonder. En indexfond behöver inte stora avgifter för att täcka alla kostnader som skulle vara relaterade till ha personer som aktivt förvaltar fonden portfölj.

Klicka här för att läsa mer och jämföra Indexfonder.